Herunterladen Diese Seite drucken

Zapnutí A Vypnutí; Krátká Přestávka; Automatické Navlhčení A Režim Na Sucho - Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

UPOZORNĚNÍ
Poškození podlahy předměty s ostrými hranami!
Ostré předměty pod mikroutěrkou mohou způsobit poškození podlahy.
Před zapnutím přístroje se přesvědčte, že se pod mikroutěrkou nenacházejí
žádné drobné kamínky, granuláty (např. krmivo pro kočky) ani jiné špičaté
nebo ostré předměty.
6.4 Zapnutí a vypnutí
1. Vezměte tyčový aku vysavač z parkovací polohy podle popisu v
Odstavení do parkovací polohy a uvolnění z parkovací polohy
[} 146].
2. Zapněte tyčový aku vysavač.
ð Tyčový aku vysavač se spustí, jeho LED se rozsvítí jako obvykle a
nástavec na vlhké čištění pevných podlah se spustí v režimu na
sucho (viz
Režim na sucho [} 150]
3. Vypněte tyčový aku vysavač na rukojeti.
4. Umístěte tyčový aku vysavač do parkovací polohy.
6.5 Krátká přestávka
Pokud chcete nástavec na vlhké čištění pevných podlah odstavit jen
na krátkou dobu (méně než 30 sekund), stačí pouze postavit tyčový
aku vysavač do parkovací polohy.
1. Umístěte tyčový aku vysavač do parkovací polohy.
ð Nástavec na vlhké čištění pevných podlah se automaticky vypne.
Tyčový aku vysavač zůstane zapnutý, LED tyčového aku vysavače
dále svítí.
2. Umístěte tyčový aku vysavač opět do sací polohy.
ð Nástavec na vlhké čištění pevných podlah se opět automaticky
zapne a běží v režimu, který jste předtím zvolili. (další informace
naleznete v
Automatické navlhčení a režim na sucho [} 149]
6.6 Automatické navlhčení a režim na
sucho
Nikdy nenavlhčujte mikroutěrku jakýmkoliv způsobem ručně.
Mikroutěrka se smí vlhčit pouze prostřednictvím nástavce na vlhké
čištění pevných podlah.
).
).
149

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100