Herunterladen Diese Seite drucken

Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung Seite 139

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

Nebezpečí zranění
vymrštěným
nasávaným
materiálem!
Poškození přístroje!
Nebezpečí poškození
následkem
neodborného použití!
Poškození majetku v
důsledku nesprávných
čisticích prostředků!
Poškození podlahy
předměty s ostrými
hranami!
Vymrštěný nasávaný materiál vás může poranit.
Nenajíždějte s nástavcem prudce na volné hrubé nečistoty (např.
skleněné střepy), obzvláště ve výšce očí.
Nedovolte, aby nástavec najel ze strany na volné hrubé nečistoty
(např. skleněné střepy).
Nástavcem na vlhké čištění pevných podlah nečistěte ve výšce
očí
(např. na schodech nebo podestách).
Před zvednutím nástavec na vlhké čištění pevných podlah
vypněte.
Vlhkost uvnitř přístroje jej může poškodit.
Nevysávejte kapaliny ani mokré nečistoty.
Nevysávejte vlhké rohožky nebo koberce.
Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí (v mokré koupelně, ve
venkovních prostorách atd.), nebo tam, kde je nebezpečí, že se
zařízení dostane do kontaktu s tekutinami.
Na přístroj nikdy nelijte vodu.
Nedržte přístroj pod tekoucí vodou.
Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
Přístroj nikdy nečistěte vodou ani vlhkými čističi.
Přístroj nikdy neskladujte venku.
Přístroj uchovávejte chráněný před vlhkostí.
Pokud není přístroj v bezvadném stavu, může to vést k jeho
poškození.
Používejte výhradně originální výrobky Vorwerk.
Nepoužívejte přístroj, pokud je tento nebo napájecí kabel
poškozen, nebo pokud není přístroj úplně smontován.
Nesprávné použití čisticích prostředků může vést k poškození.
Používejte výhradně originální čisticí prostředky Kobold.
Při práci s nástavcem na vlhké čištění pevných podlah v žádném
případě nepoužívejte kyselé čisticí prostředky (např. octový
čisticí prostředek) ani vysoce alkalické čisticí prostředky (např.
chlornan sodný).
Ostré předměty pod mikroutěrkou mohou způsobit poškození
podlahy.
Před zapnutím přístroje se přesvědčte, že se pod mikroutěrkou
nenacházejí žádné drobné kamínky, granuláty (např. krmivo pro
kočky) ani jiné špičaté nebo ostré předměty.
139

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100