Herunterladen Diese Seite drucken

Vorwerk kobold SPB100 Gebrauchsanleitung Seite 141

Saugwischer
Vorschau ausblenden

Werbung

Nebezpečí poškození
magnetismem!
Nebezpečí poškození
při nesprávném
navlhčení!
Nebezpečí požáru
nebo úrazu
elektrickým proudem!
Bezpečnostní pojistka je uzavřena magnetem.
Kreditní karty, paměťová média a další magneticky citlivé
předměty udržujte mimo dosah magnetu.
Navlhčení suché mikroutěrky ji může poškodit.
Neprovádějte navlhčení, pokud použijete suchou mikroutěrku.
Nesprávná oprava přístroje a jeho napájecích dílů může vést k
požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Nikdy neprovádějte opravy přístroje sami.
Opravy elektrických přístrojů smí vykonávat jen příslušný
zákaznický servis společnosti Vorwerk, autorizovaná dílna
Vorwerk nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se tak zabránilo
rizikům.
141

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Vorwerk kobold SPB100