Herunterladen Diese Seite drucken

Műszaki Adatok; Biztonsági Utasítások; Az Utasításban Található Szimbólumok; Általános Biztonsági Utasítások - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HU
Műszaki adatok
Névleges feszültség
.......................... 220-240 V~, 50/60 Hz
Névleges felvétel
(csatlakozó-vezeték) ....................1400 W
Kábelhossz ......................................4 m
Védőcsoport ....................................
Védelmi mód ................................... IPX4
Szívóteljesítmény ........17 kPA (170 mbar)
Szennytároló űrtartalma (bruttó) .... kb. 23 l
Hasznos tartálytérfogat ................ kb. 15 l
Tömeg (tartozékrészekkel együtt) .. kb. 6,3 kg
Műszaki és optikai változtatások a tovább-
fejlesztés során előzetes értesítés nélkül
lehetségesek. Ezért minden méret, utalás
és ez a használati utasítás adatai jótállás
nélkül értendők. A használati utasítás
alapján támasztott jogigények tehát nem
érvényesíthetők.
Biztonsági utasítások
Az utasításban található
szimbólumok
Veszélyre figyelmeztető jel a
személyi sérülések és anyagi
károk elkerülése érdekében.
Tilalmi jel (a felkiáltó jel helyett a
tilalom magyarázata) a károk elhá-
rítására vonatkozó adatokkal.
Utaló jelek a készülék jobb kezelé-
sére vonatkozó információkkal.
34
Általános biztonsági
utasítások
Figyelem! Villamos szerszámok
használata során az áramütés, a
sérülés- és a tűzveszély elleni véde-
lem érdekében következő alapvető
II
biztonsági intézkedéseket kell figye-
lembe venni:
Így kerülheti el a baleseteket és a
sérüléseket:
Munkahelyén ne hagyja sohasem fel-
ügyelet nélkül az üzemkész készüléket.
Személyeket és állatokat nem szabad
a készülékkel leszívni.
Működés közben a szívótömlőt és a
fúvókát soha ne irányítsa saját magára
vagy másokra, és semmiképpen ne
irányítsa szemre vagy fülre. Fenyegető
sérülésveszély.
Ne szívjon forró, izzó, gyúlékony,
robbanékony vagy egészségre káros
anyagokat. Ide tartoznak többek kö-
zött a forró hamu, benzin, oldószerek,
savak és lúgok. Sérülés veszélye áll
fenn.
A szívófejnek és -csőnek munka köz-
ben nem szabad fejmagasságba kerül-
nie. Sérülés veszélye áll fenn.
Így kerülheti el az áramütés foly-
tán bekövetkező baleseteket és a
sérüléseket:
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
ne sérüljön meg akképp, hogy éles
szélű tárgyak pereméhez súrlódik, be-
csípődik vagy húzódik.
Minden használat előtt ellenőrizze
a hálózati csatlakozó vezetéket és a
hosszabbító kábelt sérülések és el-
öregedés tekintetében. Ne használja
a készüléket, ha a kábel sérült vagy
elhasználódott.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252