Herunterladen Diese Seite drucken

Összeszerelés - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Ha e készülék csatlakozó vezetéke
megsérül, azt a veszélyeztetések elke-
rülése érdekében a gyártóval, annak
vevőszolgálatával vagy egy hasonlóan
szakképzett szakemberrel ki kell cserél-
tetni.
Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a
hálózati csatlakozó dugót:
- ha a gépet nem használja, ha
szállítja vagy felügyelet nélkül hagy-
ja;
- ha a gépet ellenőrzi, tisztítja vagy a
leblokkolást hárítja el;
- ha tisztítja vagy karbantartja a gé-
pet vagy tartozékrészt cserél;
- ha az áram- vagy hosszabbító ká-
bel sérült;
- idegen testekkel való érintkezés
után vagy ha szokatlan vibrálás lép
fel.
Ne a hálózati csatlakozóvezetéknél
fogva húzza ki a csatlakozót az alj-
zatból vagy ne annál fogva húzza a
készüléket. Védje a hálózati csatlako-
zóvezetéket hőségtől, olajtól és éles
szegélyektől.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati feszült-
ség megegyezzen a típuscímkén meg-
adott értékekkel.
A készüléket csak olyan aljzatra csat-
lakoztassa, amelynek biztosítéka leg-
alább 16A-os.
A készüléket olyan hibaáramvédő
szerkezettel (FI relé) rendelkező csatla-
kozó-aljzathoz kell csatlakoztatni, amit
30 mA-ot meg nem haladó névleges
hibaáram-erősségre méreteztek.
Így kerülheti el a készülék káro-
sodását és az abból esetleg eredő
személyi sérüléseket:
Ügyeljen arra, hogy a készülék sza-
bályszerűen legyen összeszerelve és a
szűrők helyes pozícióban álljanak.
Ne dolgozzon szűrő nélkül. A készülék
megrongálódhat.
Csak szervizközpontunk (Rendelést
lásd a „Alkatrészek/Tartozékok")
által ajánlott vagy szállított alkat- és
tartozékrészeket használjon. Idegen
gyártótól származó részek használata
a garanciaigény azonnali hatályvesz-
tésével jár.
Javításokat csak a részünkről feljogosí-
tott vevőszolgálattal végeztessen.
Vegye figyelembe a készülék tisztítá-
sára és karbantartására vonatkozó
utasításokat.
Tartsa a készüléket száraz, gyermekek
számára hozzáférhetetlen helyen.
Összeszerelés
Húzza ki a hálózati csatlakozódu-
gót.
A készülék redős szűrővel (
felszerelve kerül kiszállításra.
1. A 4 db vezetőgörgőt (11) illessze a
rozsdamentes acéltartály (9) befogadó-
nyílásaiba. A vezetőgörgőket egy-egy
csillagcsavar (11a) segítségével rögzít-
se.
2. Tolja a kengyelfogantyút (1) a két ken-
gyelfogantyú-szárra (2) és csavarozza
össze 2 kereszthornyos csavarral (1a).
3. Helyezze fel a motorfejet (3) a nemes-
fém tartályra (9).
4. Zárja le a nemesacél tartályt úgy, hogy
felhajtja a kengyel formájú markolatot
és reteszelje azt a rögzítőkarral (14).
A markolatnál több helyzet is beállítha-
tó.
A rögzítőkart úgy kell meghúzni, hogy
a feszítés közepes erővel történhessen.
A feszességet a rögzítőkar forgatásával
tudja beállítani:
HU
23)
35

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252