Herunterladen Diese Seite drucken

Obsluha; Zapínanie/Vypínanie; Suché Vysávanie - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SK
5. Založte držiak (4) na hlavu motora (3)
a pevne ho priskrutkujte s 2 skrutkami s
krížovou drážkou (4a).
6. Namontujte príslušenstvo:
- Pripojte saciu hadicu (19).
- Namontujte rukoväť (20)
- Namontujte teleskopickú saciu trubi-
cu (17).
(Tlačidlo na teleskopickej sacej tru-
bici potiahnite
nite na požadovanú dĺžku).
- Namontujte požadovanú hubicu
(25/26).
Nikdy nenasávajte bez filtra!
Za účelom uschovania sady na vy-
sávanie počas pracovnej pauzy za-
suňte teleskopickú saciu trubicu (17)
dohromady a držiak sacej trubice
(18) nasuňte na úchytku na kryte
motora (pozri malý obrázok

Obsluha

Aby ste mohli pracovať, úplne od-
viňte nasávaciu hadicu (
Zapínanie/Vypínanie
Zastrčte zástrčku do zásuvky.
Nikdy nevysávajte bez filtra!
(Nasadzovanie filtra je popísané
v kapitolách „Suché vysávanie" a
„Mokré vysávanie").
Zapnutie:
Hlavný vypínač (pozri
Vypnutie:
Hlavný vypínač (pozri
62
a trubicu vytiah-
).
19).
6) v polohe „I".
6) v polohe „0".
Suché vysávanie
Pri dodaní prístroja je skladací filter
(
23) už zabudovaný.
Vysávanie so skladaným fil-
trom:
1. Za účelom suchého vysávania nasaďte
na filtračný kôš na hlave motora (3)
skladaný filter (23). Pri tom sa musí od
hlavy motora odtiahnuť tesniaca chlop-
ňa vyklenutá smerom nahor.
2. Nasaďte veko filtra (22) a zablokujte ho
prostredníctvom mierneho pootočenia:
Veko filtra zablokovať
Veko filtra odblokovať
Vysávanie s papierovým filtrač-
ným vrecúškom:
Aby sa papierový filter nezapchal
príliš skoro, odporúčame použitie
papierového filtračného vrecúška.
1. Namontujte skladaný filter (23).
2. Bočné lamely na vrecku papierového
filtra (24) zohnite v mieste perforácie
smerom nadol.
3. Kompletne poskladajte papierové
filtračné vrecko (24) a vyhrňte ho cez
nasávacie hrdlo (8) ležiace vo vnútri v
nádobe z ušľachtilej ocele (9). Tesniaci
krúžok na otvore filtračného vrecka
musí kompletne obopnúť prechod k na-
sávaciemu hrdlu.
Voliteľne je filter pre jemný prach,
ktoré môže byť použité namiesto pa-
pierové filtračné vrecko zahrnutého
v obsahu dodávky (pozri „Náhrad-
né diely/Príslušenstvo").

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252