Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PNTS 1400 D1 - IAN 100131 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WET AND DRY VACUUM CLEANER PNTS 1400 D1
WET AND DRY VACUUM CLEANER
Translation of original operation manual
VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE
Översättning av bruksanvisning i original
NASS- UND TROCKENSAUGER
Originalbetriebsanleitung
IAN 100131
MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
NAT- EN DROOGZUIGER
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PNTS 1400 D1 - IAN 100131

 • Seite 1 WET AND DRY VACUUM CLEANER PNTS 1400 D1 WET AND DRY VACUUM CLEANER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös NAT- EN DROOGZUIGER VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Översättning av bruksanvisning i original NASS- UND TROCKENSAUGER Originalbetriebsanleitung IAN 100131...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Contents This appliance can be used by chil- dren aged from 8 years and above Introduction .........4 and persons with reduced physi- Application ........5 cal, sensory or mental capabilities General description ......5 or lack of experience and knowl- Delivery Contents ......5 edge if they have been given su- Description of operation ....5 pervision or instruction concerning...
 • Seite 5: Application

  Application Motor housing Stainless steel container The appliance is intended for domestic wet Bow handle and dry vacuuming in, for example, the 4 steering castors with accessory house, work room, car or garage. holders This equipment is not suitable for commer- Telescopic suction pipe cial use.
 • Seite 6: Overview

  Technical data Overview Housing Rated voltage ... 230-240 V~, 50 Hz Bow handle Rated power input Bow handle tie bars (Power consumption) ....1400 W Motor housing Cable length........4 m Carry handle Safety class ........Mains lead Protection category......IP24 On/off switch Suction force .....16 kPA, (160 mbar) Vent holes Stainless steel container capacity...
 • Seite 7: General Notes On Safety

  General notes on safety • Switch the machine off and pull the plug under the following circumstances: Caution! When using electrical ma- - when you are not using the device, chines, observe the following basic - transporting it or leaving it unat- tended;...
 • Seite 8: Assembly

  • Observe the instructions for cleaning tion pipe holder (18) into the socket and maintenance of the machine. on the motor housing (see picture • Store the appliance in a dry place and below). out of reach of children. Operation Assembly Fully unwind the suction hose ( Pull out the mains plug.
 • Seite 9: Wet Vacuuming

  Vacuuming with the paper filter To avoid tearing the foam filter (21): bag: - Use only a dry filter; - Before inserting, twist the edge of To avoid the fluted filter becoming the filter slightly and then roll it back. clogged, we recommend the addi- 2.
 • Seite 10: Cleaning/Maintenance

  Cleaning/Maintenance • Knock the optional dry filter (fabric bag) out. Where necessary, wash with Pull out the mains plug. lukewarm water and soap, and allow to Danger of electric shock. dry. Storage Always check the appliance before use for any obvious faults such as a defective mains cable, and have Fold the handle (4) upwards.
 • Seite 11: Spare Parts/Accessories

  Spare Parts/Accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Sercice-Center” Page 14). Please have the order number mentioned below ready. Position Position Description Order No.
 • Seite 12: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Fault correction Check plug socket, cable, Mains voltage is not line, plug and fuse, where present appropriate, repair through electrical specialist Device does not start Defective on/off switch Repair by Customer Care Worn carbon brushes Defective motor Hose system ( 19) or jets...
 • Seite 13: Guarantee

  Guarantee duced in accordance with strict quality guidelines and conscientiously checked Dear Customer, prior to delivery. This equipment is provided with a 3-year The guarantee applies for all material and guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights manufacturing defects.
 • Seite 14: Repair Service

  Service-Center tive can be sent postage paid to the service address communicated to you, Service Great Britain with the proof of purchase (receipt) and specification of what constitutes Tel.: 0871 5000 720 the defect and when it occurred. In or- (£...
 • Seite 15: Alkusanat

  Tätä laitetta voivat käyttää yli 8 Sisältö vuotiaat lapset sekä henkilöt, joi- Alkusanat ........15 den fyysiset, aistimukselliset tai Käyttö ........16 mentaaliset kyvyt ja taidot ovat Yleinen kuvaus ......16 puutteelliset tai vähäiset, mikäli Toimituksen laajuus ......16 käyttö tapahtuu valvonnan alaisuu- Toiminto ........
 • Seite 16: Käyttö

  Käyttö Moottorinrunko Jaloterässäiliö Laite on tarkoitettu veden- ja pölynimuroin- Kaarikahva tiin sisätiloissa, esimerkiksi asunnossa, har- 4 ohjausrullaa + pidikettä lisätarvikkeil- rastustiloissa, autossa tai autotallissa. Tämä laite ei sovellu ammatilliseen käyt- Teleskooppi-imuputki töön. Takuu raukeaa ammatillisessa käy- Imuletku tössä. Ilmansäädön käsikahva Syttyvien, tulenarkojen ja terveydelle vaa- Vaahtomuovisuodatin rallisten aineiden imurointi on kielletty.
 • Seite 17: Yleiskuva

  Tekniset tiedot Yleiskuva Kotelo Nimellisjännite ..230-240 V~, 50 Hz 1 Kaarikahva Nimellisteho (liitäntäteho) ... 1400 W 2 2 kahvavartta Liitäntäjohto ........4 m 3 Moottorinrunko Suojaustyyppi ......... IP24 4 Kantokahva Suojaluokka ........5 Verkkokaapeli Imuteho ..... 16 kPA (160 mbar) 6 Virtakytkin Säiliön tilavuus (brutto) ....
 • Seite 18 Näin vältyt tapaturmilta ja louk- - kun suoritat puhdistus- ja huoltotöitä kaantumisilta: tai vaihdat osia; • Älä jätä käyttövalmista laitetta koskaan - kun virtajohto tai jatkokaapeli on valvomattomana työpaikalle. viallinen; - kun virtajohto tai jatkokaapeli on vi- • Laitteella ei saa imuroida ihmisiä ja eläimiä.
 • Seite 19: Kokoonpano

  Kokoonpano Käyttöönotto Irrota verkkopistoke. Kelaa imuletku ( 19) kokonaan Sähköiskuvaara. auki työskentelyä varten. Päälle- ja poiskytkentä Taitesuodatin ( 23) on jo asen- nettu laitteen toimituksen yhteydes- sä. Kytke virtajohto pistorasiaan. 1. Kiinnitä 4 ohjausrullaa (11) jaloteräk- Älä koskaan imuroi ilman suoda- sestä...
 • Seite 20: Märkäimu

  Imurointi paperisuodatinpussilla: - taita suodattimen reunaa hieman sisäänasettamista varten ja rullaa se Jotta poimusuodatin ei kulu liian no- sen jälkeen takaisin. peasti, sen lisäksi on suositeltavaa 2. Imeminen (pumppaaminen): Upota käsi- käyttää paperisuodatinpussia. kahvassa ( 20) oleva imuletku ( 19) vesiastiaan ja ime vesi pois. 1.
 • Seite 21: Laitteen Puhdistus

  Laitteen puhdistus ken (17) ja suuttimien (25/26) säilytystä varten. Älä suihkuta laitetta vedellä äläkä Säilytä laitetta kuivassa paikas- käytä voimakkaita puhdistusaineita sa ja poissa lasten ulottuvilta. tai liuottimia. Laite voi vahingoitua. Jätehuolto/ • Tyhjennä säiliö ( 9) käytön jälkeen: Ympäristösuoja Imetyn nesteen voit valuttaa pois avaamalla tyhjennysruuvin ( 10).
 • Seite 22: Virheiden Etsintä

  Virheiden etsintä Ongelma Mahdollinen syy Virheen poisto Tarkista pistorasia, kaapeli, johto, Verkkojännite puuttuu pistoke ja sulake, tarv. sähköasentaja korjaamaan Laite ei käynnisty Kytkentä/poiskytkentä ( rikki Kutsu asiakaspalvelu Hiiliharjat kuluneet Vika moottorissa Letkujärjestelmä ( 19) tai Poista tukkeuma suutin ( 25/26) tukossa Imuputkea ( 17) ei ole koottu Kokoa imuputki oikein...
 • Seite 23: Varaosat/Tarvikkeet

  Varaosat/Tarvikkeet Varaosia ja lisävarusteita voi tilata osoitteesta www.grizzly-service.eu Mikäli sinulla ei ole käytettävissä internet-yhteyttä, voit soittaa asiakaspalvelun palvelunu- meroon (ks. ” Service-Center” sivulla 25). Pidä alla mainitut tilausnumerot valmiina.” Kuvaus Tilaus- Käyttöohje Räjähdys- numerot piirustus Kaarikahva 91098994 Moottorinrunko 91102247 Jaloterässäiliö 91098995 Poistoruuvi 91098997...
 • Seite 24: Takuu

  Takuu Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvir- heet. Takuuta ei anneta tuoteosille, jotka Hyvä asiakas, ovat jatkuvasti normaalissa kulutuksessa ja tälle laitteelle annetaan ostopäivästä alka- jotka katsotaan olevan kuluvia osia (esim. en 3 vuoden takuu. suodatin tai lisäke) eikä myöskään helposti Siinä...
 • Seite 25: Korjaus-Huolto

  Service-Center Vastaanotto-ongelmien ja lisäkustannuk- sien välttämiseksi on käytettävä ehdotto- Huolto Suomi masti annettua osoitetta. Varmista, että lähetysmaksu on maksettu, paketin koko Tel.: 010309 3582 ei aiheuta lisäkustannuksia, lähetys ei E-Mail: grizzly@lidl.fi IAN 100131 ole pikalähetys tai muu erikoislähetys. Lähetä laitteen mukana kaikki oston yh- Maahantuoja teydessä...
 • Seite 26: Inledning

  Innehållsförteckning Denna enhet kan användas av barn fr.o.m. 8 års ålder och däröver Inledning ........26 samt av personer med begränsade Användning ....... 27 fysiska, sensoriska eller mentala för- Allmän beskrivning ....27 mågor eller med bristfällig erfaren- Leveransomfattning ......27 het och kunskap, om de står under Funktionsbeskrivning .......
 • Seite 27: Användning

  Användning Motorkåpa Stålbehållare Maskinen är avsedd för våt- och torrdamm- Bygelhandtag sugning i hemmiljö, t.ex. i hushållet, i hob- 4 styrrullar + påsticksuttag för tillbehör byrummet, bilen eller garaget. Teleskopsugrör Denna produkt får inte användas för kom- Sugslang mersiellt bruk. Vid kommersiellt bruk upp- Handtag med luftreglering hör garantin att gälla.
 • Seite 28: Översikt

  Tekniska data Översikt Kåpor Märkspänning ..230-240 V~, 50 Hz Bygelhandtag Märkeffekt (anslutningseffekt) ..1400 W 2 bygelhandtagsstag Kabellängd ........4 m Motorkåpa Skyddsklass ........Bärhandtag Skyddstyp ........IP24 Nätkabel Sugkraft ....16 kPA (160 mbar) Till-/frånslagsbrytare Behållarens innehåll (brutto) ..ca. 23 l Ventilationsöppningar Användbar behållarvolym ....ca.
 • Seite 29: Allmänna Säkerhetsanvisningar

  Allmänna - när Du inte använder maskinen, säkerhetsanvisningar transporterar den eller låter den stå utan tillsyn; Observera! Vid användning av - när Du kontrollerar, rengör eller ren- sar maskinen från blockeringar; elverktyg ska följande principiella sä- kerhetsåtgärder beaktas till skydd mot - när Du utför rengörings- eller under- elektrisk stöt, skade- och brandrisk: hållsarbete eller byter tillbehör;...
 • Seite 30: Uppbyggnad

  Uppbyggnad Handhavande Drag ut nätstickkontakten. Veckla ut sugslangen ( 19) helt Fara – elektriska stötar. när den ska användas. Starta och stänga av Vikfiltret ( 23) är redan levererat vid leverans. Sätt in nätstickkontakten. 1. Sätt i de fyra styrrullarna (11) i urtagen på...
 • Seite 31: Våtsugning

  1. Montera vikfiltret (23). konstruerad för att förvara vätskor (se 2. Vik sidoflikarna på pappersfilterpåsen ”Rengöring och skötsel”). (24) nedåt längs perforeringen. Stå inte i vattnet som ska 3. Vik upp pappersfilterpåsen (24) helt sugas upp. Fara - risk för el- och kräng den över det inneliggande chock! insugsröret (8) i stålbehållaren (9).
 • Seite 32: Förvaring

  Skrotning och miljövård Den uppsugna vätskan kan du tappa av efter att ha öppnat av- tappningsskruven ( 10). Tillför apparaten, tillbehöret och förpack- Det finns en liten mängd vätska ningen till en miljövänlig återvinning. kvar i behållaren. För att få bort alla vätskerester, fäl- Maskiner hör inte hemma bland ler man bygelhandtaget (1) nedåt hushållsavfallet.
 • Seite 33: Felsökning

  Felsökning Problem Möjlig orsak Åtgärd Kontrollera vägguttaget, kabeln, ledningen, kontakten och säkring- Ingen nätspänning en, vid behov reparation (måste genomföras av en fackman) Apparaten startar inte Defekt strömbrytare ( Reparation genomförs av kund- Utnötta kolborstar tjänsten Defekt motor Slangsystemet ( 19) eller Åtgärda proppar och blockeringar munstyckena (...
 • Seite 34: Reservdelar/Tillbehör

  Reservdelar/Tillbehör Reservdelar och tillbehör finns på www.grizzly-service.eu Om du inte har tillgång till internet, ring Service-center (se « Service-Center » sida 36). Ha beställninsnummer enligt nedan till hands. Pos. Pos. Beteckning Artikelnr Bruks- Sprängskiss anvisning Bygelhandtag 91098994 Motorkåpa 91102247 Stålbehållare 91098995 Avtappningsskruv 91098997...
 • Seite 35: Garanti

  Garanti Garantin avser material- eller tillverknings- fel. Denna garanti omfattar inte produkt- Bästa kund! delar som är utsatta för ett normalt slitage På denna produkt lämnar vi 3 års garanti och därför kan betraktas som förbruknings- delar (t.ex. filter eller munstycken) eller efter inköpsdatumet.
 • Seite 36: Reparationsservice

  Service-Center av den meddelade adressen. Kontrol- lera att försändelsen inte skickas ofran- Service Sverige kerad, som skrymmande gods, express eller med annan specialfrakt. Skicka in Tel.: 0770 930739 produkten med samtliga tillbehör som E-Mail: grizzly@lidl.se IAN 100131 du fick med vid köpet, och tänk på att emballera väl inför transporten.
 • Seite 37: Inleiding

  Dit apparaat kan door kinderen Inhoud vanaf 8 jaar en ouder en tevens Inleiding ........37 door personen met verminderde fy- Gebruik ........38 sieke, zintuiglijke of mentale capa- Algemene beschrijving ....38 citeiten of met een gebrek aan er- Omvang van de levering ....
 • Seite 38: Gebruik

  schreven en voor de aangegeven toepas- Motorbehuizing singsgebieden. Roestvrijstalen reservoi Bewaar de handleiding goed en overhan- Beugelgreep dig alle documenten bij het doorgeven van Voorste zwenkwiel het product mee aan derden. 4 loopwielen met insteekpoorten voor toebehoren Gebruik Telescopische zuigbuis Zuigslang Het apparaat is voor het natte en droge Handgreep met luchtregulering...
 • Seite 39: Overzicht

  Technische gegevens Overzicht Behuizing Toegekende spanning .. 230-240 V~, 50 Hz Beugelgreep Toegekende opname 2 beugelgreephouders (aansluitvermogen) ....1400 W Motorbehuizing Kabellengte ........4 m Draaggreep Beschermingsniveau ......Voedingskabel Beschermingsklasse ......IP24 Aan-/uitschakelaar Zuigkracht ....16 kPA (160 mbar) Ventilatieopeningen Inhoud van de reservoir (brutto) ..
 • Seite 40: Algemene Veiligheidsinstructies

  Algemene • Als het netsnoer van dit apparaat veiligheidsinstructies beschadigd wordt, moet het door de fabrikant of door zijn klantenservi- Opgelet! Bij het gebruik van ceafdeling of door een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon vervangen elektrisch gereedschap dienen ter bescherming tegen een elektrische worden om gevaren te vermijden.
 • Seite 41: Montage

  • Werk niet zonder filter. Het apparaat zijn meerdere posities van de beugel- kan daardoor worden beschadigd. handgreep mogelijk. Zuig nooit zonder filter! • Gebruik uitsluitend onderdelen die worden aanbevolen en geleverd door 4. Plaats de houder voor de stroomkabel ons servicecenter (zie “Reserveonder- (4) op de motorkop (3) en schroef delen/Accessoires”).
 • Seite 42: Droog Zuigen

  Zuigen met de droogfilter (fil- Droog zuigen terzak, facultatief verkrijgbaar): Bij levering van het apparaat is de vouwfilter ( 23) reeds gemon- De facultatief verkrijgbare scheurbesten- teerd. dige filterzak (zie “Vervangstukken/Acces- soires”) is geschikt voor het opzuigen van Zuigen met de vouwfilter: grof en fijn vuil.
 • Seite 43: Blaasfunctie

  Het apparaat onmiddellijk uitscha- Om al de vloeistofresten te verwij- kelen als er schuim of vloeistof naar deren, klapt u de beugelhandgreep buiten komt. (1) naar beneden en neemt u de motorkop ( 3) af. Vergrendel Blaasfunctie de beugelhandgreep met de vastzethefbomen (14).
 • Seite 44: Wegdoen Van Het Apparaat/Milieubescherming

  Wegdoen van het apparaat/Milieubescherming Breng het apparaat, de toebehoren en de verpakking naar een geschikt recyclagepunt. Apparaten horen niet in het huisvuil. Geeft u het apparaat bij een recyclingplaats af. De gebruikte kunststof- en metalen on- derdelen worden op materiaal gesorteerd en kunnen worden hergebruikt. Voor vragen hieromtrent kunt u terecht bij ons servicecenter.
 • Seite 45: Vervangstukken/Accessoires

  Vervangstukken/Accessoires Reserveonderdelen en accessoires verkrijgt u op www.grizzly-service.eu Indien u geen Internet hebt, neem dan telefonisch contact op met het Service-Center (zie „Service-Center“ pagina 47). Hou de onderstaande bestelnummers klaar. Pos. Pos. Benaming Artikel-Nr. Gebruiks- Explosie- aanwijzing tekening Beugelgreep 91098994 Motorbehuizing 91102247 Roestvrijstalen reservoir...
 • Seite 46: Garantie

  Garantie garantieperiode tot stand komende repara- ties worden tegen verplichte betaling van Geachte cliënte, geachte klant, de kosten uitgevoerd. U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Omvang van de garantie rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit product heeft Het apparaat werd volgens strikte kwali- u tegenover de verkoper van het product teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en...
 • Seite 47: Reparatieservice

  sabon en het identificatienummer ons servicefiliaal te zenden. (IAN 100131) als bewijs van de aan- Ongefrankeerd – als volumegoed, per koop klaar te houden. expresse of via een andere speciale ver- • Gelieve het artikelnummer uit het type- zendingswijze – ingezonden apparaten worden niet geaccepteerd.
 • Seite 48: Einleitung

  Inhalt Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Einleitung ........48 Personen mit verringerten physi- Bestimmungsgemäße schen, sensorischen oder mentalen Verwendung ......49 Fähigkeiten oder Mangel an Erfah- Allgemeine Beschreibung ... 49 rung und Wissen benutzt werden, Lieferumfang........49 wenn sie beaufsichtigt oder bezüg- Funktionsbeschreibung ....49...
 • Seite 49: At Ch

  Bestimmungsgemäße Motorkopf Verwendung Edelstahlbehälter Bügelgriff Das Gerät ist zum Nass- und Trockensau- 4 Lenkrollen mit Zubehöraufnahmen gen im häuslichen Bereich wie z.B. im Teleskop-Saugrohr Haushalt, im Hobbyraum, im Auto oder in Saugschlauch der Garage bestimmt. Handgriff mit Luftregulierung Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen Schaumstofffilter Nutzung geeignet.
 • Seite 50: Übersicht

  Technische Daten Übersicht Gehäuse Bemessungsspannung.. 230-240 V~, 50 Hz 1 Bügelgriff Bemessungsaufnahme 2 2 Bügelgriff-Holme (Anschlussleistung) ......1400 W 3 Motorkopf Länge Netzanschlussleitung ....4 m 4 Tragegriff Schutzklasse ........5 Netzanschlussleitung Schutzart .........IP24 6 Ein-/Ausschalter Saugleistung ....16 kPA (160 mbar) 7 Lüftungsöffnungen Inhalt des Edelstahlbehälters 8 Anschluss Saugen, Saugstutzen (brutto) ..........ca.
 • Seite 51: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Allgemeine • Wenn die Anschlussleitung dieses Ge- Sicherheitshinweise rätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kunden- Achtung! Beim Gebrauch von Elek- dienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdun- trogeräten sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und gen zu vermeiden.
 • Seite 52: Zusammenbau

  • Arbeiten Sie nicht ohne Filter. Das Ge- einstellen. Es sind mehrere Bügelgriffpo- rät könnte beschädigt werden. sitionen möglich. • Benutzen Sie nur Ersatz- und Zubehör- 4. Montieren Sie das Zubehör: teile (siehe „Ersatzteile/Zubehör“), die Schließen Sie den Saugschlauch von unserem Service-Center geliefert (19) an.
 • Seite 53: Trockensaugen

  Saugen mit dem Trockenfilter Trockensaugen (Textilfilterbeutel, optional er- hältlich): Bei Lieferung des Gerätes ist der Fal- tenfilter (23) bereits montiert. Der optional erhältliche reißfeste Textil- Saugen mit dem Faltenfilter: filterbeutel (siehe „Ersatzteile/Zubehör“) ist zum Saugen von grobem und feinem 1. Zum Trockensaugen setzen Sie den Fal- Schmutz geeignet.
 • Seite 54: Blasfunktion

  wird unterbrochen. Schalten Sie Um sämtliche Flüssigkeitsreste zu das Gerät ab und entleeren Sie den entfernen, klappen Sie den Bügel- Edelstahlbehälter (siehe „Reinigung/ griff (1) nach unten und nehmen Wartung“). Sie den Motorkopf ( 3) ab. Ar- retieren Sie den Bügelgriff mit den Schalten Sie das Gerät bei Schaum- Feststellhebeln (14).
 • Seite 55: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/Umweltschutz Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wiederverwertung zu. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie das Gerät an einer Verwertungsstelle ab. Die verwendeten Kunststoff- und Metallteile können sortenrein getrennt werden und so einer Wiederverwertung zugeführt werden. Fragen Sie hierzu unser Service-Center. Die Entsorgung Ihrer defekten eingesendeten Geräte führen wir kostenlos durch.
 • Seite 56: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 58). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung Bügelgriff, komplett 91098994...
 • Seite 57: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 58: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Produkt können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 100131 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 59: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the ori- Alkuperäisen CE yh- ginal EC declaration denmukaisuustodis- tuksen käännös of conformity We hereby confirm that the Täten todistamme, että märkä- ja kuivaimuri PNTS 1400 D1 series sarjan PNTS 1400 D1 wet and dry vacuum cleaner Sarjanumero Serial no.
 • Seite 60: Översättning Av Originalet Av För- Säkran Om Överensstämmelse

  Översättning av ori- Vertaling van de ori- ginalet av försäkran ginele CE-conformi- om överensstämmelse teitsverklaringg Hiermede bevestigen wij dat de Härmed bekräftar vi att nat- en droogzuiger våt- och torrdammsugare bouwserie PNTS 1400 D1 serie PNTS 1400 D1 Poradové číslo Serienummer 201406000001 - 201408101132 201406000001 - 201408101132...
 • Seite 61: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Nass- und Trockensauger Baureihe PNTS 1400 D1 Seriennummer 201406000001 - 201408101132 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2004/108/EG • 2006/95/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012 •...
 • Seite 63: Exploded Drawing

  Exploded Drawing • Räjähdyspiirustus Sprängskiss • Explosietekening Explosionszeichnung PNTS 1400 D1 informative, informatiivinen, informativ, informatief 2014-07-24_rev02_gs...
 • Seite 64 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Stand van de informatie · Stand der Informationen: 06 / 2014 · Ident.-No.: 72080354062014-FI / NL IAN 100131...

Diese Anleitung auch für:

Pnts 1400 e2