Herunterladen Diese Seite drucken

Poszukiwanie Błędów - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PL
Poszukiwanie błędów
Problem
Urządzenie nie uru-
chamia się
Słabe ssanie lub brak
ssania
Pływak nie wyłącza
urządzenia
Pył lub brud zostanie
wydmuchany z urzą-
dzenia
28
Możliwa przyczyna
Brak zasilania prądem
Uszkodzony włącznik-wy-
łącznik (
6)
Zużyte szczotki węglowe
Uszkodzony silnik
Zatkany układ węży (
19) lub końcówki (
25/26)
Nieprawidłowo złożone
rury ssące (
17)
Otwarty pojemnik na brud
(
9)
Pełny pojemnik na brud
(
9)
Pełny lub zatkany filtr (
21/23/24)
Pływak w koszu filtrującym
(
27) nie porusza się
Pływak w koszu filtrującym
(
27) jest uszkodzony
Pływak w koszu filtrującym
(
27) nie porusza się
Pływak w koszu filtrującym
(
27) jest uszkodzony
Filtr (
21/23/24) nie jest
zamontowany lub nie jest
zamontowany prawidłowo.
Sposób usunięcia
Sprawdź gniazdko, przewód,
wtyczkę i bezpiecznik, ew. na-
prawa przez specjalistę elektryka
Naprawa w punkcie serwiso-
wym
Usuń zatory i blokady
Prawidłowo złóż rury ssące
Zamknij pojemnik na brud
Opróżnij pojemnik na brud
Opróżnij, oczyść lub wymień
filtr
Zwolnić pływak
Naprawa realizowana przez
serwis
Zwolnić pływak
Naprawa realizowana przez
serwis
Włożyć brakujący filtr lub
sprawdzić prawidłowe osadze-
nie filtra

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252