Herunterladen Diese Seite drucken

Przeznaczenie; Opis Ogólny; Zawartość Opakowania; Opis Działania - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy
użytkować tylko zgodnie z opisem i po-
danym przeznaczeniem. Instrukcję należy
przechowywać starannie, a w przypadku
przekazania produktu osobom trzecim
należy dostarczyć nabywcy kompletną do-
kumentację.

Przeznaczenie

Urządzenie jest przeznaczone do odkurza-
nia na sucho i na mokro np. w pomieszcze-
niach gospodarstwa domowego, warszta-
tach do majsterkowania, w samochodach
lub garażach.
To urządzenie nie jest przeznaczone do
zastosowania komercyjnego. W przypad-
ku użytkowania komercyjnego wygasają
prawa z tytułu gwarancji.
Wciąganie odkurzaczem substancji pal-
nych, wybuchowych lub szkodliwych dla
zdrowia jest niedozwolone. Producent nie
odpowiada za szkody wywołane niezgod-
nym z przeznaczeniem stosowaniem lub
nieprawidłową obsługą urządzenia.
Opis ogólny
Ilustracje znajdują się na okładce
przedniej i tylnej.
Zawartość opakowania
Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy jest
ono kompletne.
Urządzenie jest dostarczane z założoną
głowicą silnikową (patrz
Aby zdjąć głowicę silnika i wyjąć wypo-
sażenie, zwolnić dźwignie ustalające (
14).
3).
-
Obudowa silnika
-
Zbiornik ze stali nierdzewnej
-
Uchwyt kabłąkowy
-
Uchwyt do przenoszenia
-
4 kółka + gniazda do przechowywania
wyposażenia
-
Teleskopowa rura ssąca
-
Wąż ssący
-
Uchwyt z elementem regulacji strumienia
powietrza
-
Filtr piankowy
-
Filtr fałdowany + pokrywa filtra (już monto-
wane)
-
Worek papierowy
-
Regulowana końcówka domowa
-
Końcówka do odkurzania szczelin
-
6 śruby z gniazdem krzyżowym
-
Instrukcja obsługi
Prawidłowo posegreguj i usuń materiały
opakowania.
Opis działania
Urządzenie jest wyposażone w stabilny
pojemnik ze stali nierdzewnej do gromadze-
nia cieczy i kurzu. Kółka zapewniają dużą
zwrotność urządzenia. Przy odkurzaniu
na mokro strumień powietrza zasysanego
jest wyłączany przez specjalny pływak po
napełnieniu zbiornika ze stali nioerdzewnej.
Poza tym urządzenie posiada funkcję wy-
dmuchiwania powietrza.
W celu zapobieżenia gromadzeniu się
ładunków elektrostatycznych podczas od-
kurzania, na spodniej stronie urządzenia
zamontowano łańcuch antystatyczny.
Funkcje elementów urządzenia są podane
w poniższym opisie.
PL
19

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252