Herunterladen Diese Seite drucken

Obsluha; Zapnutí/Vypnutí; Vysávání Za Sucha - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Nikdy nenasávejte bez filtru!
Pro uschování vysávací soupravy
během pracovní přestávky zasuňte
teleskopickou sací trubku (17) do-
vnitř a zastrčte držák sací trubky
(18) do úchytu na tělese motoru (viz
malý obrázek).

Obsluha

Při práci zcela odmotejte sací hadi-
ci (
19).
Zapnutí/vypnutí
Zastrčte síťovou zástrčku nástroje
do zásuvky.
Nikdy nevysávejte bez filtru!
(Nasazení filtrů je popsáno v kapi-
tolách „Suché vysávání" a „Mokré
vysávání").
Zapnutí:
Spínač/vypínač (
Vypnutí:
Spínač/vypínač (viz
Vysávání za sucha
Při dodání přístroje je skládaný filtr
(
23) již namontován.
Vysávání se skládaným filtrem:
1. Při suchém vysávání nasaďte skláda-
ný filtr (23) na filtrační koš na hlavě
motoru (3). Těsnící chlopeň zakřivená
směrem nahoru musí přitom ukazovat
směrem ven od hlavy motoru.
6) v poloze „I".
6) v poloze „0".
2. Nasaďte víko filtru (22) a zablokujte jej
lehkým otočením:
Zablokovat víko filtru
Odblokovat víko filtru
Vysávání s papírovým sáčko-
vým filtrem:
Aby se skládaný filtr příliš rychle ne-
ucpal, doporučujeme jako doplněk
použití papírového sáčkového filtru.
1. Namontujte skládaný filtr (23).
2. Boční lamely na sáčku papírového filtru
(24) ohněte v místě perforace směrem
dolů.
3. Rozložte kompletně sáček s papírovým
filtrem (24) a nasuňte jej nad sací hrdlo
(8), které leží uvnitř, v nádobě z ušlech-
tilé oceli (9). Těsnící kroužek na otvoru
filtračního sáčku musí zcela obepínat
spojku na sacím hrdle.
Variantně je k dispozici sáčkový filtr
na jemný prach, který lze použít na-
místo papírový sáčkový filtru, který
je součástí dodávky (viz „Náhradní
díly/Příslušenství").
Vysávání se suchým filtrem (fil-
trační sáček dostupný variant-
ně):
Variantně dostupný filtrační sáček odolný
vůči roztržení (viz „Náhradní díly/Příslu-
šenství") je vhodný pro vysávání hrubých
nečistot.
1. Nasaďte pěnový filtr (
ní koš (
27) (viz „Mokré vysávání").
2. Přehrňte látkový sáček přes filtrační koš.
CZ
21) na filtrač-
49

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252