Herunterladen Diese Seite drucken

Vysávání Za Mokra; Funkce Foukání; Čištění/Údržba; Čištění Přístroje - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
Vysávání jemného prachu:
Při určitém typu odsávání (například broušení
barev a laků, frézování nebo vrtání do zdí,
broušení nebo vrtání tvrdého dřeva) může
vznikat zdraví škodlivý prach.
U tohoto typu jemného prachu doporučujeme
použít následující volitelné kombinace filtrů
(viz část „Náhradní díly / příslušenství"):
1. Skládaný filtr (23).
2. Sáček filtru na jemný prach z vlákniny,
který je používán namísto dodávaného
papírového sáčku filtru (24).
Vysávání za mokra
1. Při mokrém vysávání nebo vysávání
vody nasaďte filtr pro pěnové látky
(21) na filtrační koš (27) na hlavě mo-
toru (3).
Pro zabránění natrhnutí pěnového filtru
(21),
- použijte pouze suchý pěnový filtr;
- okraj filtru při nasazování poněkud
ohrňte a poté jej shrňte nazpět.
2. Odsávání (odčerpávání): Sací hadici
(
19) na držadle (
do nádoby s vodou a vodu odčerpejte.
3. Po odsávání ihned vyprázdněte nádo-
bu z nerezové oceli, protože tato ná-
doba není konstruována ke skladování
kapalin (viz část „Čištění/údržba").
Nestůjte ve vodě určené k
odčerpání. Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Je-li filtr plný, plovák uzavře sací
otvor, postup nasávání se přeruší.
Vypněte přístroj, vytáhněte zástrčku
ze síťové zásuvky a vyprázdněte
nádrž (viz „čištění/údržbu/sklado-
vání").
50
20) ponořte
Při výstupu pěny anebo kapaliny
přístroj ihned vypněte.
Funkce foukání
Lze doporučit provoz bez použití
filtru.
Sací hadici (19) připojte k přípojce
foukání (15) na motorové hlavě (3).
Čištění/údržba
Vytáhněte síťovou zástrčku.
Nebezpečí zásahu elektrickým
proudem.
Před každým použitím kontrolujte
přístroj na očividná poškození, jako
na př. poškozený síťový kabel, v
případě potřeby jej nechte opravit
anebo vyměnit.
Čištění přístroje
Nepostřikujte tento nástroj vodou a
nepoužívejte žádné ostré čisticí pro-
středky resp. rozpouštědla. Nástroj
by se mohl poškodit.
Po skončení provozu vyprázdněte ná-
dobu (
9) na smetí:
- Nasátou kapalinu lze vypustit od-
šroubováním výpustného šroubu
(
10). V nádobě zůstane zbytek
tekutiny.
K odstranění všech zbytků kapaliny
sklopte držadlo (1) dolů a sejměte
motorovou hlavu (
zaaretujte zajišťovacími páčkami
(14). Jednou rukou uchopte nádobu
z nerezové ocele (9) za držadlo a
druhou rukou uchopte spodní část
nádoby a zbytek kapaliny vylijte.
3). Držadlo

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252