Herunterladen Diese Seite drucken

Serwis Naprawczy; Service-Center; Importer - Parkside PNTS 1400 E2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PL
innych wad prosimy o skontaktowanie
się z wymienionym niżej działem serwi-
sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy-
skają Państwo wówczas szczegółowe
informacje na temat realizacji reklama-
cji.
• Uszkodzony produkt mogą Państwo
wysłać po skontaktowaniu się z naszym
działem obsługi klienta, załączając do-
wód zakupu (paragon) i określając, na
czym polega wada i kiedy wystąpiła,
bezpłatnie na podany adres serwisu.
Aby uniknąć problemów z odbiorem
i dodatkowych kosztów, prosimy o
wysłanie przesyłki na adres, który
Państwu podano. Należy się upewnić,
żeby wysyłka nie nastąpiła odpłatnie,
jako ponadwymiarowa, ekspresowo
lub na innych specjalnych warunkach.
Prosimy o przesłanie urządzenia wraz
ze wszystkimi częściami wyposażenia
otrzymanymi przy zakupie i zadbanie
o wystarczająco bezpieczne opakowa-
nie.

Serwis naprawczy

Naprawy, które nie są objęte gwarancją,
można zlecić odpłatnie w naszym oddzia-
le serwisowym. Serwis sporządzi Państwu
kosztorys naprawy.
Podejmujemy się wyłącznie naprawy urzą-
dzeń, które zostały prawidłowo zapako-
wane i ofrankowane.
Uwaga: Prosimy o przesłanie czystego
urządzenia ze wskazaniem usterki.
Urządzenia przesłane dla nas odpłatnie,
jako przesyłka ponadwymiarowa, ekspre-
sowa lub na innych warunkach specjal-
nych, nie zostaną odebrane.
Utylizację przesłanych do nas uszkodzonych
urządzeń przeprowadzamy bezpłatnie.
30

Service-Center

Serwis Polska
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: grizzly@lidl.pl
IAN 114252

Importer

Prosimy mieć na uwadze, że poniższy
adres nie jest adresem serwisu. Prosimy
o kontakt z wymienionym wyżej centrum
serwisowym.
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Niemcy
www.grizzly-service.eu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

114252