Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
IKEA VARDAGEN Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für VARDAGEN:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 6
VARDAGEN

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für IKEA VARDAGEN

 • Seite 1 VARDAGEN...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  English Deutsch Français Nederlands Dansk Íslenska Norsk Suomi Svenska Česky Español Italiano Magyar Polski Eesti Latviešu Lietuvių Portugues Româna Slovensky Български Hrvatski Ελληνικά Русский Yкраїнська Srpski...
 • Seite 3 Slovenščina Türkçe ‫عربي‬ 6 7...
 • Seite 4: English

  English Important! • Before first use, traces of oil may appear on the product, as IKEA cast iron pans have been pre- treated with food-grade oil to prevent corrosion during transport. • The visible traces of oil are harmless and do not affect the functionality of the frying pan.
 • Seite 5 sprinkling some salt in the pan and then wiping it clean. Salt absorbs excess fat but leaves just enough fat to prevent the pan from drying out. • If corrosion or food stains occur, or if the food gets burnt and stuck, it can be cleaned with steel wool or an abrasive sponge and then re- seasoned.
 • Seite 6: Deutsch

  • If you have any problems with the product, con- tact your nearest IKEA store/Customer Service or visit www.ikea.com. Deutsch Wichtig! •...
 • Seite 7 Reinigung und Pflege • Die Pfanne nach der Benutzung von Hand mit warmem Wasser und einer Spülbürste reinigen. Solange das Produkt noch leicht warm ist, geht das am besten. Danach gut abtrocknen. • Zum Spülen nur heißes Wasser nehmen. Kein Spülmittel verwenden, da es das Material aus- trocknet und die notwendige Fettschicht ent- fernt, die auf Gusseisenoberflächen notwendig ist.
 • Seite 8: Français

  Important ! • Avant la première utilisation, des traces d'huile peuvent apparaître sur le produit, car les poêles en fonte IKEA ont été prétraitées avec de l'huile de qualité alimentaire pour éviter la corrosion pendant le transport. • Ces traces d'huile sont sans danger et n'af- fectent pas la fonctionnalité...
 • Seite 9 Avant la première utilisation • Avant la première utilisation, laver le produit à la main et bien le sécher. Tout reste d'huile de prétraitement servira au culottage de l'usten- sile. • Pour que le produit résiste à la corrosion et à l'adhérence des aliments, il faut le culotter.
 • Seite 10 été réchauffé car le fond pourrait se déformer. • Si vous rencontrez un problème avec cet usten- sile, n’hésitez pas à contacter votre magasin/ Service Clientèle IKEA le plus proche ou connec- tez-vous sur www.ikea.com.
 • Seite 11: Nederlands

  Nederlands Belangrijk! • Vóór het eerste gebruik kunnen er sporen van olie op het product verschijnen. IKEA gietijzeren pannen zijn namelijk voorbehandeld met olie van levensmiddelenkwaliteit om corrosie tijdens het transport te voorkomen. • De zichtbare oliesporen zijn onschadelijk en hebben geen invloed op de werking van de koe- kenpan.
 • Seite 12 materiaal uitdroogt en de noodzakelijke vetlaag verwijdert die nodig is voor gietijzeren opper- vlakken. • Vlekken van etensresten kunnen worden ver- wijderd door wat zout in de pan te strooien en de pan vervolgens schoon te vegen. Het zout absorbeert overtollig vet, maar laat precies genoeg vet achter om te voorkomen dat de pan uitdroogt.
 • Seite 13: Dansk

  Dansk Vigtigt! • Før produktet bruges første gang, kan der være spor efter olie på det, fordi IKEA pander af stø- bejern er forbehandlet med madlavningsolie for at undgå rustdannelse under transport. • De synlige spor af olie er uskadelige og påvirker ikke stegepandens funktion.
 • Seite 14 • Når du skal indstege en pande af støbejern, skal du gnide lidt olie på alle overflader og derefter varme den i ovnen eller på en kogeplade til maks. 150° i mindst 1 time. Lad panden køle af, og tør overskydende olie af. Behandlingen gentages 3 gange, når panden er ny, men når den først er indstegt, skal den kun behandles på...
 • Seite 15: Íslenska

  Íslenska Mikilvægt! • Fyrir fyrstu notkun gætu verið leifar af olíu á vörunni, þar sem IKEA pönnur úr steypujárni hafa verið meðhöndlaðar með matarolíu til að koma í veg fyrir að hún skemmist í flutningum. • Sýnileg ummerki olíu eru skaðlaus og hafa ekki áhrif á...
 • Seite 16 • Til að koma í veg fyrir að pannan tærist og matur festist þarf að steikja hana til. Með því að steikja hana til fyllast glufur af olíu sem mynda varnarlag. • Til að steikja steypujárnspönnu til þarf að nudda lítilli olíu á...
 • Seite 17: Norsk

  Haltu pönnunni frá miklum og snöggum hitabreytingum, t.d. með því að láta kalt vatn renna á heita pönnu. Botninn gæti skekkst. • Ef þú lendir í vandræðum með vöruna, hafðu þá samband við næstu IKEA verslun/þjónustuver eða kíktu á IKEA.is. Norsk Viktig! •...
 • Seite 18 Før bruk første gang • Før første bruk skal produktet vaskes for hånd og tørkes. Eventuelle rester av matolje fra forbe- handlingen vil hjelpe i innsettingsprosessen. • For at produktet skal motstå rust og fastbren- ning av mat, må dette kokekaret gjennomgå en innsettingsprosess.
 • Seite 19: Suomi

  å helle kaldt vann i den varme panna, da kan bunnen av pannen bli skeiv. • Dersom du får problemer med produktet, vær snill å kontakte ditt nærmeste IKEA-varehus el- ler vårt Kundesenter, eller besøk IKEA.no Suomi Tärkeää! •...
 • Seite 20 • Öljyjäljet ovat vaarattomia eivätkä vaikuta paistinpannun toimivuuteen. Ne katoavat ras- vapolton yhteydessä, mikä on tehtävä ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa. Noudata alla olevia ohjeita. Ennen ensimmäistä käyttökertaa • Ennen kuin käytät tätä tuotetta ensimmäistä kertaa, pese se käsin ja kuivaa huolellisesti. Jäl- jelle jäänyt esikäsittelyöljy auttaa rasvapoltossa.
 • Seite 21 • Älä altista pannua suurille ja äkillisille lämpöti- lamuutoksille, esim. kaatamalla kylmää vettä kuumaan pannuun, sillä pannun pohja voi me- nettää muotonsa. • Jos sinulla on ongelmia tuotteen kanssa, ota yhteys lähimpään IKEA-tavarataloon tai asiakas- palveluun tai käy osoitteessa www.ikea.fi.
 • Seite 22: Svenska

  Viktigt! • Innan första användning kan spår av olja finnas på produkten. Det beror på att stekpannor i gjutjärn från IKEA har förbehandlats med livsmedelsgodkänd olja för att förhindra rostan- grepp under transporten. • De synliga spåren av olja är ofarliga och påver- kar inte stekpannans funktion.
 • Seite 23 • Fläckar från tillagad mat kan tas bort genom att strö lite salt i pannan och sedan torka rent. Salt absorberar överflödigt fett, men lämnar precis tillräckligt med fett kvar i pannan för att den inte ska torka ut. • Om rost eller matfläckar uppstår, eller om ma- ten bränns och fastnar, kan stekpannan rengö- ras med stålull eller en slipande disksvamp och...
 • Seite 24: Česky

  Česky Důležité! • Před prvním použitím se na výrobku mohou ob- jevit stopy oleje, protože litinové pánve IKEA byly předem ošetřeny potravinářským olejem, aby se zabránilo korozi během přepravy. • Viditelné stopy oleje jsou nezávadné a nemají...
 • Seite 25 • K mytí používejte pouze horkou vodu. Nepou- žívejte prostředek na mytí nádobí, protože vy- sušuje materiál a odstraňuje potřebnou vrstvu tuku, která je potřebná pro litinové povrchy. • Skvrny z připravovaných jídel odstraníte nasypá- ním soli do pánve, kterou poté setřete. Sůl ab- sorbuje přebytečný...
 • Seite 26: Español

  Nevystavujte pánev velkým a náhlým změnám teploty, např. nalitím studené vody do horké pánve by se dno mohlo deformovat. • Pokud máte s výrobkem jakékoli potíže, kontak- tujte nejbližší obchodní dům IKEA / služby zákaz- níkům nebo navštivte www.IKEA.cz Español Información importante: •...
 • Seite 27 Deja que la sartén se enfríe y retira el exceso de aceite. Si la sartén es nueva, este proceso debe repetirse al menos tres veces; después, solo será necesario repetir esta operación de vez en cuando. Limpieza y cuidados • Después de utilizarla, lava la sartén a mano con agua y un cepillo.
 • Seite 28: Italiano

  • Ante cualquier problema que presente este producto, ponte en contacto con tu tienda IKEA más cercana o con el servicio de Atención al Cliente, o entra en www.ikea.com. Italiano Importante! •...
 • Seite 29 eventuali residui di olio alimentare usato per pretrattare il prodotto aiuteranno nel processo di condizionamento. • Perché questa pentola resista alla corrosione e il cibo non vi si attacchi, deve essere sottoposta a un processo di condizionamento. Questo con- siste nel riempire i pori della padella di olio in modo da formare un rivestimento protettivo.
 • Seite 30 Non esporre la padella a forti e improvvisi sbalzi di temperatura: per esempio, non versare acqua fredda nella padella calda, perché il fondo po- trebbe deformarsi. • In caso di problemi con il prodotto, contatta il tuo negozio IKEA o il Servizio Clienti, oppure visita il sito www.ikea.it...
 • Seite 31: Magyar

  Magyar Fontos! • Az első használat elől olaj jelenhet meg a termé- ket, mivel az IKEA öntöttvas serpenyőit emberi fogyasztásra alkalmas olajjal kezeljük, hogy a szállítás közben ne korrodálódjanak. • Ez az olaj teljesen ártalmatlan és nem befolyá- solja a termék funkcionalitását sem. Az első...
 • Seite 32 A karcolások elkerülése érdekében ne húzd végig a főzőlapon. • Ne tedd ki hirtelen hőmérsékletváltozásnak, pl. ne önts hideg vizet a forró edénybe, mivel ettől deformálódhat az alja. • Ha bármi problémád lenne a termékkel, fordulj az IKEA vevőszolgálatához.
 • Seite 33: Polski

  Polski Ważne! • Przed pierwszym użyciem na produkcie mogą występować ślady oleju, ponieważ żeliwne patel- nie IKEA zostały wstępnie zabezpieczone olejem spożywczym, aby zapobiec korozji podczas transportu. • Widoczne ślady oleju są nieszkodliwe i nie wpły- wają na funkcjonalność patelni. Ślady znikną po sezonowaniu naczynia, które należy przeprowa-...
 • Seite 34 • Plamy z gotowanego jedzenia można usunąć, wsypując na patelnię trochę soli, a następnie wycierając ją do czysta. Sól pochłania nadmiar tłuszczu, ale pozostawia dokładnie tyle tłuszczu, aby zapobiec wysuszeniu patelni. • Jeśli pojawi się korozja lub plamy z jedzenia, albo jedzenie przypali się...
 • Seite 35: Eesti

  Nie narażaj patelni na duże i nagłe zmiany tem- peratury, np. po zalaniu gorącej patelni zimną wodą, dno patelni może się odkształcić. • W razie jakiegokolwiek problemu z produktem, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA/Dzia- łem Obsługi Klienta lub odwiedź stronę www. ikea.com. Eesti Oluline teave! •...
 • Seite 36 Hooldus ja puhastamine • Kasutamise järel pese panni käsitsi vee ja nõu- depesuharjaga. Alles sooja panni puhastamine on lihtsam. Pärast pesu kuivata seda hoolikalt. • Pese panni ainult kuuma veega. Ära kasuta nõu- depesuvahendit, sest see kuivatab panni pinda ja eemaldab malmi kaitsvat rasvakihti. •...
 • Seite 37: Latviešu

  Latviešu Svarīgi! • Pirms pirmās lietošanas uz pannas var būt taukvielu paliekas, jo IKEA čuguna pannas ir apstrādātas ar saskarei ar pārtiku drošām taukvielām, lai transportēšanas laikā samazinā- tu korozijas risku. • Redzamās taukvielu atliekas ir nekaitīgas un ne- ietekmē...
 • Seite 38 Kopšanas norādījumi • Pēc lietošanas nomazgāt pannu ar rokām, izmantojot ūdeni un birsti. Pannu būs vieglāk nomazgāt, kamēr tā vēl ir silta. Pēc mazgāšanas rūpīgi nosusināt. • Mazgāšanai lietot tikai karstu ūdeni. Nemazgāt ar trauku mazgāšanas līdzekli, jo tas izžāvē ma- teriālu un likvidē...
 • Seite 39: Lietuvių

  ūdeni pannā, kas jau ir sakarsēta. • Ja radušies sarežģījumi ar preci, lūdzam sazinā- ties ar IKEA veikalu/Klientu apkalpošanas noda- ļu vai doties uz tīmekļa vietni www.IKEA.lv. Lietuvių Svarbu! • Prieš naudodami pirmą kartą, ant gaminio galite pastebėti aliejaus pėdsakų.
 • Seite 40 valandą kaitinkite ją orkaitėje, ne aukštesnėje kaip 150 °C temperatūroje. Palikite keptuvę atvėsti, aliejaus perteklių nuvalykite. Jei keptuvė nauja, šią procedūrą pakartokite tris kartus. Vė- liau procedūrą kartokite retkarčiais. Kaip prižiūrėti ir valyti • Keptuvę plaukite rankomis, naudokite šepetėlį. Turėkite omeny, kad dar nespėjusią atvėsti keptuvę...
 • Seite 41: Portugues

  Importante! • Antes da primeira utilização, poderá encontrar vestígios de óleo no produto, visto que os ar- tigos IKEA em ferro fundido são pré-tratados com óleo alimentar para proteger da corrosão durante o transporte. • Os vestígios de óleo visíveis são inofensivos e não afetam a eficácia do artigo.
 • Seite 42 ao tratamento. Ao temperar o artigo, os poros são preenchidos pelo óleo, que cria uma cama- da protetora. • Para curar um artigo em ferro fundido, passe uma pequena quantidade de óleo em todas as superfícies do artigo. Em seguida, leve-o ao lume ou ao forno à...
 • Seite 43: Româna

  água fria no tacho quente pode deformar o fundo do tacho. • Se tiver problemas com o produto, contacte a sua loja IKEA ou o Apoio ao Cliente ou visite www.ikea.pt. Româna Important! •...
 • Seite 44 afectează funcționalitatea tigăii. Urmele vor dis- părea după tratarea vaselor, care trebuie efec- tuată înainte de a utiliza produsul prima dată, respectând instrucțiunile de mai jos. Înainte de prima utilizare • Înainte de a utiliza acest produs pentru prima dată, se spală manual și se usucă bine. Orice ulei alimentar rămas va ajuta la procesul de tratare a vasului.
 • Seite 45 Nu expune tigaia la variații mari și bruște de temperatură, de ex. dacă torni apă rece în tigaia fierbinte, baza tigăii se poate deforma. • Pentru orice probleme legate de produs, con- tactează magazinul IKEA/Relații Clienți sau vizi- tează www.ikea.ro.
 • Seite 46: Slovensky

  Upozornenie! • Pred prvým použitím sa na výrobku môžu objaviť stopy oleja, pretože nádoby z liatinovej ocele IKEA boli vopred ošetrené potravinárskym olejom, aby sa zabránilo korózii počas prepravy. • Viditeľné stopy oleja sú nezávadné a nemajú vplyv na funkčnosť panvice. Zmiznú po vypálení...
 • Seite 47 soľou, ktorú následne utriete. Soľ absorbuje prebytočný tuk, ale zanechá len vrstvu, ktorá zabráni vyschnutiu hrnca/panvice. • Ak dôjde ku korózii alebo sa panvica zašpiní od jedla, či dôjde k pripáleniu, vyčistite ju oceľovou drôtenkou alebo drsnou špongiou a znovu vypáľte.
 • Seite 48: Български

  • Ak máte s výrobkom akékoľvek ťažkosti, obráťte sa na najbližší obchodný dom IKEA/Služby zákazníkom alebo navštívte stránku www.ikea. Български ВАЖНО! • Преди първата употреба върху продукта...
 • Seite 49 то олио. Процеса трябва да се повтори три пъти, ако артикула е нов. След третия път процеса се повтаря от време на време. Инструкции за поддръжка и почистване • Почиствайте тигана след употреба като го миете на ръка във вода с помощта на четка. Ще...
 • Seite 50: Hrvatski

  Hrvatski Važno! • Prije prve upotrebe, na proizvodu se mogu poja- viti tragovi ulja jer su IKEA tave od lijevanog že- ljeza prethodno tretirane posebnim uljem kako bi se spriječila korozija tijekom transporta. • Vidljivi tragovi ulja bezopasni su te ne utječu na učinkovitost tave.
 • Seite 51 Prije prvog korištenja • Prije prve upotrebe, proizvod oprati ručno i do- bro ga osušiti. Bilo koji ostatak prethodno obra- đenog ulja pomoći će u procesu sezoniranja. • Kako bi proizvod bio otporan na koroziju i lije- pljenje hrane, ovo posuđe potrebno je redovito sezonirati.
 • Seite 52: Ελληνικά

  • U slučaju problema s proizvodom, obratiti se lokalnoj robnoj kući IKEA ili posjetiti IKEA.hr Ελληνικά Προσοχή! • Πριν από την πρώτη χρήση, ίχνη λαδιού μπορεί...
 • Seite 53 • Τα ορατά ίχνη λαδιού είναι αβλαβή και δεν επη- ρεάζουν τη λειτουργικότητα του τηγανιού. Θα εξαφανιστούν μόλις προετοιμάσετε το τηγάνι για χρήση, που πρέπει να γίνει πριν το χρη- σιμοποιήσετε για πρώτη φορά, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Πριν την πρώτη χρήση •...
 • Seite 54 αλάτι πάνω στο τηγάνι και μετά σκουπίζοντάς το. Το αλάτι απορροφάει την περίσσεια λίπους αλλά αφήνει όσο ακριβώς χρειάζεται για να προστατεύσει το τηγάνι . • Αν παρουσιαστεί σκουριά ή μείνουν λεκέδες από φαγητό, ή κολλήσει καμένο φαγητό, το σκεύος μπορεί να καθαριστεί με συρμάτινο σφουγγάρι...
 • Seite 55: Русский

  βάση του τηγανιού μπορεί να παραμορφωθεί. • Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα με αυτό το προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστε- ρο κατάστημα/Εξυπηρέτηση Πελατών ΙΚΕΑ ή δείτε την ιστοσελίδα www.ikea.gr. Русский Внимание! • Перед первым использованием на поверхно- сти товара можно обнаружить следы масла, т.
 • Seite 56 позволяет заполнить поры материала мас- лом, которое образует на поверхности сково- роды защитную пленку. • Для подготовки сковороды из чугуна к использованию нанесите небольшое коли- чество масла на все поверхности, а затем минимум час прогревайте сковороду в духов- ке или на плите при температуре макс. 150 °C (300 °F).
 • Seite 57 Инструкция по использованию • Сковороду можно использовать на всех ти- пах варочных панелей, а также в духовке. • При приготовлении пищи в чугунной посуде в порах чугуна накапливается жир. Благода- ря этому пища не касается непосредственно поверхности из чугуна, а обжаривается на тонком...
 • Seite 58: Yкраїнська

  так как при этом дно посуды может деформи- роваться. • Если у вас возникли проблемы с товаром, об- ратитесь в магазин ИКЕА/отдел ИКЕА Сервис или зайдите на сайт www.IKEA.com. Yкраїнська Важливо! • Перед першим використанням на поверхні виробу можуть з'явитися сліди олії, оскільки...
 • Seite 59 • Для чищення використовуйте лише гарячу воду. Не використовуйте рідкий мийний за- сіб, оскільки він сушить матеріал і прибирає шар жиру, потрібний для поверхонь із вугле- цевої сталі. • Плями їжі на поверхні сковорідки можна ви- вести за допомогою солі. Сіль вбирає надли- шок...
 • Seite 60: Srpski

  Srpski Važno! • Pre prve upotrebe, na proizvodu se mogu pojaviti tragovi ulja, pošto su IKEA tiganji od livenog gvožđa prethodno tretirani uljem za hranu kako bi se sprečila korozija tokom prevoza. • Vidljivi tragovi ulja su bezopasni i ne utiču na funkcionalnost tiganja.
 • Seite 61: Kako Koristiti

  • Da bi se premazao tiganj od livenog gvožđa, utrljaj malo ulja na sve površine tiganja, a zatim ga zagrej u pećnici ili na šporetu do maks. 150°C najmanje jedan sat. Ostavi tiganj da se ohladi i obriši višak ulja. Ovaj tretman treba ponoviti tri puta kada je tiganj nov, ali kada je premazan treba ga samo s vremena na vreme tako tretirati.
 • Seite 62 • Pred prvo uporabo se lahko na izdelku pojavijo sledi olja, saj so ponve iz litega železa podjetja IKEA prevlečene z oljem, primernim za živila, ki jih med transportom ščiti pred rjavenjem. • Vidne sledi olja so neškodljive in ne vplivajo na funkcionalnost ponve.
 • Seite 63 posebnim postopkom. S postopkom za zaščito se pore ponve zapolnijo z oljem, ki ustvari zaščitni sloj. • Za zaščito litoželezne ponve je treba na celotno površino ponve namazati olje in ga nato eno uro segrevati v pečici ali na kuhalni plošči na največ...
 • Seite 64 • V primeru kakršnihkoli težav z izdelkom se obrni na najbližjo trgovino IKEA/Center za pomoč kupcem ali obišči spletno stran www.IKEA.com. Türkçe Önemli! •...
 • Seite 65 İlk kullanımdan önce • Bu ürünü ilk kez kullanmadan önce, elle yıka- yın ve iyice kurulayın. Herhangi bir önceden işlenmiş gıda sınıfı yağ, baharatlama işlemine yardımcı olacaktır. • Ürünün korozyona ve gıda yapışmasına karşı koyabilmesi için bu pişirme kabının bir baha- ratlama sürecinden geçmesi gerekir. Çeşnilen- direrek, tava gözenekleri koruyucu bir kaplama oluşturan yağ...
 • Seite 66 • Tavayı büyük ve ani sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın, örn. sıcak tavaya soğuk su dökülürse tavanın tabanı deforme olabilir. • Ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, size en yakın IKEA mağazası/Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin veya www.ikea.com.tr adresini ziyaret edin.
 • Seite 67 ‫عربي‬ !‫هام‬ ،‫قبل االستخدام ألول مرة، قد تظهر آثار زيت عىل المنتج‬ • ‫حيث تم معالجة مقالي ايكيا المصنوعة من الحديد الزهر‬ .‫مسب ق ً ا بزيت طعام لمقاومة الصدأ أثناء النقل‬ .‫اآلثار الظاهرة للزيت غير ضارة وال تؤثر عىل وظيفة المقالة‬ •...
 • Seite 68 ‫الحرارة، عىل سبيل المثال، بسكب الماء البارد عىل المقالة‬ .‫وهي ساخنة فقد يتشوه قاع المقالة‬ ‫إذا كان لديك أي مشاكل مع المنتج، اتصلي بأقرب معرض‬ • .www.ikea.com ‫ايكيا / خدمة العمالء أو بزيارة‬ © Inter IKEA Systems B.V. 2022 AA-2363802-2...

Inhaltsverzeichnis