Herunterladen Diese Seite drucken

Ειδικές Υποδείξεις Ασφάλειας Για Αυτό Το Πριόνι - Parkside PTS 710 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
αντεπιστροφής, το δισκοπρίονο ενδέχεται να
αναπηδήσει προς τα πίσω, ωστόσο ο χειριστής
μπορεί να ελέγξει τις δυνάμεις αντεπιστροφής
μέσω κατάλληλων προληπτικών μέτρων.
β) Στην περίπτωση που η λεπίδα πριονιού μα-
γκώσει ή διακόψετε την εργασία, απενεργο-
ποιήστε το πριόνι και κρατήστε το μέσα στο
τεμάχιο επεξεργασίας, έως ότου ακινητοποιη-
θεί η λεπίδα πριονιού. Ποτέ μην προσπαθείτε
να απομακρύνετε το πριόνι από το τεμάχιο
επεξεργασίας ή να το απομακρύνετε προς τα
πίσω, όσο η λεπίδα κινείται, αλλιώς μπορεί να
προκληθεί αντεπιστροφή. Εξακριβώστε και
διορθώστε την αιτία του μαγκώματος της λεπί-
δας πριονιού.
γ) Εάν θέλετε να επανεκκινήσετε ένα πριόνι, το
οποίο βρίσκεται μέσα στο τεμάχιο επεξεργα-
σίας, κεντράρετε τη λεπίδα πριονιού στο κενό
πριονίσματος και ελέγξτε εάν οι οδοντώσεις
έχουν μαγκώσει στο τεμάχιο επεξεργασίας.
Εάν η λεπίδα πριονιού έχει μαγκώσει, σε νέα
εκκίνηση του πριονιού μπορεί να βγει έξω από
το τεμάχιο επεξεργασίας ή να προκαλέσει αντε-
πιστροφή.
δ) Στηρίζετε τις μεγάλες πλάκες, προς αποφυγή
κινδύνου αντεπιστροφής λόγω μαγκωμένης
λεπίδας πριονιού. Οι μεγάλες πλάκες μπο-
ρούν να λυγίσουν από το ίδιο τους το βάρος.
Οι πλάκες πρέπει να στηρίζονται και στις δύο
πλευρές, και μάλιστα τόσο κοντά στο κενό
πριονίσματος όσο και στην ακμή.
ε) Μη χρησιμοποιείτε στομωμένες ή φθαρμένες
λεπίδες πριονιού. Λεπίδες πριονιού με στομω-
μένες ή λάθος ευθυγραμμισμένες οδοντώσεις
προκαλούν, λόγω του πολύ μικρού κενού πριο-
νίσματος, αυξημένη τριβή, μάγκωμα της λεπί-
δας πριονιού και αντεπιστροφή.
στ) Πριν από το πριόνισμα ρυθμίζετε το βάθος
κοπής και τη γωνία κοπής. Εάν, κατά το πριό-
νισμα, οι ρυθμίσεις αλλάξουν, η λεπίδα πριο-
νιού μπορεί να μαγκώσει και να προκληθεί
αντεπιστροφή.
PTS 710 A2
η) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το πριό-
νισμα σε υπάρχοντες τοίχους ή σε άλλες μη
ορατές περιοχές. Η βυθιζόμενη λεπίδα πριο-
νιού μπορεί κατά το πριόνισμα να μπλοκάρει
σε κρυμμένα αντικείμενα και να προκαλέσει
αντεπιστροφή.
Ειδικές υποδείξεις ασφάλειας
για αυτό το πριόνι
Λειτουργία του κάτω προστατευτικού
καλύμματος
α) Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε εάν το προστα-
τευτικό κάλυμμα κλείνει άνετα. Μη χρησιμοποι-
είτε το πριόνι εάν το προστατευτικό κάλυμμα
δεν κινείται άνετα και δεν κλείνει αμέσως. Ποτέ
μη στερεώνετε ή σφίγγετε το προστατευτικό
κάλυμμα, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η
λεπίδα πριονιού δεν θα είναι προστατευμένη.
Εάν το πριόνι πέσει κατά λάθος κάτω, το προ-
στατευτικό κάλυμμα μπορεί να στραβώσει. Βεβαι-
ωθείτε ότι το προστατευτικό κάλυμμα κινείται
ελεύθερα και δεν αγγίζει τη λεπίδα πριονιού ή
άλλα τμήματα σε όλες τις γωνίες και τα βάθη
κοπής.
β) Ελέγχετε την κατάσταση και λειτουργία των
ελατηρίων για το προστατευτικό κάλυμμα. Το
πριόνι θα πρέπει να συντηρηθεί πριν από τη
χρήση, εάν το προστατευτικό κάλυμμα και τα
ελατήρια δεν λειτουργούν άψογα. Φθαρμένα
εξαρτήματα, κολλώδεις εναποθέσεις ή συσσω-
ρεύσεις ρινιδιών επιβραδύνουν τη λειτουργία
του κάτω προστατευτικού καλύμματος.
γ) Κατά τη «βυθιζόμενη κοπή», που εκτελείται
κάθετα, ασφαλίστε την πλάκα βάσης του
πριονιού έναντι πλευρικής μετατόπισης. Μια
πλευρική μετατόπιση μπορεί να οδηγήσει σε
μάγκωμα της λεπίδας πριονιού και, συνεπώς,
σε αντεπιστροφή.
δ) Μην αποθέτετε το πριόνι επάνω στον πάγκο
εργασίας ή στο δάπεδο, εάν το προστατευτικό
κάλυμμα δεν καλύπτει τη λεπίδα πριονιού.
Μια απροστάτευτη λεπίδα πριονιού, που συνε-
χίζει να κινείται, κινεί το πριόνι αντίθετα από την
κατεύθυνση κοπής και πριονίζει ό,τι βρίσκεται
στο δρόμο της. Προσέξτε εδώ το χρόνο συνέχι-
σης κίνησης του πριονιού.
GR │ CY
 25

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

353273