Herunterladen Diese Seite drucken

Τεχνικά Χαρακτηριστικά; Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία - Parkside PTS 710 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ονομαστική ισχύς
Ονομαστική τάση
Αριθμός στροφών ρελαντί
Μέγ. βάθος
κοπής
Διάσταση σπειρώματος
Κατηγορία προστασίας
Πληροφορίες θορύβου και κραδασμών
Η τιμή μέτρησης θορύβου υπολογίστηκε σύμφωνα
με το πρότυπο EN 62841. Η Α-σταθμισμένη στάθ-
μη θορύβου του ηλεκτρικού εργαλείου παρουσιά-
ζει συνήθως τα ακόλουθα στοιχεία:
Στάθμη ηχητικής πίεσης
Αβεβαιότητα
Στάθμη ηχητικής απόδοσης
Αβεβαιότητα
Φοράτε προστασία για την ακοή!
Συνολική τιμή κραδασμών Συνολική τιμή
κραδασμών
Κοπή ξύλου
Αβεβαιότητα
Κοπή μέταλλο
Αβεβαιότητα
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι αναφερόμενες συνολικές τιμές κραδα-
σμών και οι αναφερόμενες τιμές εκπομπής
θορύβου έχουν μετρηθεί σύμφωνα με μία
πρότυπη διαδικασία ελέγχου και μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου με ένα άλλο.
Οι αναφερόμενες τιμές εκπομπής κραδα-
σμών και οι αναφερόμενες τιμές εκπομπής
θορύβου μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιη-
θούν για μια αρχική εκτίμηση του φορτίου.
PTS 710 A2
710 W
230 V ∼, 50 Hz
(εναλλασσόμενο
ρεύμα)
n/ n
5500 min
-1
0
27 mm
M6
II /
(διπλή μόνωση)
L
= 100 dB (A)
PA
K
= 3 dB
PA
L
= 111 dB (A)
WA
K
= 3 dB
WA
a
= 2,2 m/s
2
h,W
K = 1,5 m/s
2
a
= 2,6 m/s
2
h,M
K = 1,5 m/s
2
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Οι εκπομπές κραδασμών και θορύβου
μπορεί, κατά τη διάρκεια της πραγματικής
χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου, να αποκλί-
νουν από τις αναφερόμενες τιμές, ανάλογα
με το είδος και τον τρόπο που χρησιμοποιεί-
ται το ηλεκτρικό εργαλείο, κυρίως ανάλογα
με το είδος του τεμαχίου επεξεργασίας.
Προσπαθείτε να διατηρείτε την επιβάρυνση
σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.
Παραδειγματικά μέτρα μείωσης της επιβάρυν-
σης λόγω δονήσεων είναι η χρήση γαντιών
κατά τη χρήση του εργαλείου και ο περιορι-
σμός του χρόνου εργασίας. Εδώ πρέπει να
συνυπολογίζονται όλα τα μέρη του κύκλου
εργασίας (παραδείγματος χάριν, χρόνοι,
κατά τους οποίους το ηλεκτρικό εργαλείο
είναι απενεργοποιημένο, και χρόνοι, κατά
τους οποίους είναι μεν ενεργοποιημένο, αλλά
λειτουργεί χωρίς φορτίο).
Γενικές υποδείξεις
ασφαλείας για ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας,
τις οδηγίες, τις εικόνες και τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά που συνοδεύουν αυτό το
ηλεκτρικό εργαλείο. Παραλείψεις κατά την
τήρηση των παρακάτω οδηγιών μπορούν
να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις
οδηγίες, για να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές
μελλοντικά.
Ο χρησιμοποιούμενος σε αυτές τις υποδείξεις
ασφαλείας όρος «Ηλεκτρικό εργαλείο» αναφέρεται
σε ηλεκτρικά εργαλεία (με καλώδιο ρεύματος) που
λειτουργούν με ρεύμα και σε ηλεκτρικά εργαλεία
(χωρίς καλώδιο ρεύματος) που λειτουργούν μέσω
συσσωρευτή.
GR │ CY
 21

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

353273