Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PTSS 1200 C2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PLUNGE SAW PTSS 1200 C2
PIŁA WGŁĘBNA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
SUKELDUSSAAG
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
TAUCHSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 361911_2007
ĮGILINAMASIS PJŪKLAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IEGREMDES ZĀĢIS
Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTSS 1200 C2

 • Seite 1 PLUNGE SAW PTSS 1200 C2 PIŁA WGŁĘBNA ĮGILINAMASIS PJŪKLAS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas SUKELDUSSAAG IEGREMDES ZĀĢIS Algupärase kasutusjuhendi tõlge Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums TAUCHSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 361911_2007...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Pöörake enne lugemist joonistega lehekülg lahti ja tutvuge seejärel seadme kõikide funktsioonidega. Pirms lasīšanas atlokiet lappusi ar attēliem un pēc tam iepazīstieties ar visām ierīces funkcijām.
 • Seite 3 8a 9a 14a 14...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......14 │ PTSS 1200 C2  ...
 • Seite 5: Wstęp

  Wyposażenie PIŁA WGŁĘBNA PTSS 1200 C2 Blokada włączania Wstęp Włącznik/wyłącznik Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany Uchwyt produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instruk- Klucz imbusowy (mały) cja obsługi stanowi część tego produktu. Zawiera Klucz imbusowy (duży) ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji.
 • Seite 6: Dane Techniczne

  Niepewność pomiarów = 3 dB Noś ochronniki słuchu! Wartość całkowita drgań Całkowite wartości drgań (suma wektorów trzech kierunków) ustalone zgodnie z normą EN 62841: Piłowanie drewna = 1,3 m/s Niepewność pomiarów K = 1,5 m/s │ PTSS 1200 C2    3 ■...
 • Seite 7: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  żadne inne osoby. W przy- łącznik różnicowo-prądowy. Zastosowanie padku odwrócenia uwagi od pracy możesz wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza stracić kontrolę nad elektronarzędziem. ryzyko porażenia prądem elektrycznym. │ ■ 4    PTSS 1200 C2...
 • Seite 8: Bezpieczeństwo Osób

  Ruchome części urządzenia mogą pochwycić wiającym prawidłowe działanie elektrona- luźną, odstającą odzież, biżuterię lub długie rzędzia. Przed zastosowaniem elektronarzę- włosy. dzia zleć naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków z elektronarzędzia- mi jest ich niewłaściwa konserwacja. │ PTSS 1200 C2    5 ■...
 • Seite 9: Serwis

  ▯ Gdy tarcza pilarska zatnie się lub zakleszczy w wysokość zęba tarczy pilarskiej. zamykającej się szczelinie, blokuje się, a siła silnika odrzuca pilarkę w kierunku operatora. │ ■ 6    PTSS 1200 C2...
 • Seite 10 Nie używaj tępych ani uszkodzonych tarcz pilarskich. Tarcze pilarskie z tępymi lub niewła- ściwie ustawionymi zębami wytwarzają zbyt wąski rzaz i na skutek tego zwiększone tarcie, zakleszczenie się tarczy pilarskiej i odbicie. │ PTSS 1200 C2    7 ■...
 • Seite 11: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa Przy Używaniu Tarcz Pilarskich

  Rys. A w instrukcji obsługi lub których uchwyt jest kompatybilny z urządzeniem. 6. Montaż tarczy pilarskiej wykonaj, jak opisano powyżej, w odwrotnej kolejności. OSTRZEŻENIE! ► Kierunki obrotów tarczy pilarskiej i maszyny muszą być zgodne. │ ■ 8    PTSS 1200 C2...
 • Seite 12: Podłączanie Odciągu Wiórów

  Na podstawie pilarskiej wytłoczone są oznaczenia linii cięcia 0°/45° ♦ Ustaw urządzenie odpowiednio do ustawione- go kąta cięcia na zaznaczeniach linii cięcia 0° lub 45° ♦ Punktami odniesienia w tym przypadku są ukośne powierzchnie. │ PTSS 1200 C2    9 ■...
 • Seite 13: Podłączanie Prowadnicy

  165 mm przy ♦ Włącz urządzenie w sposób opisany maksymalnej głębokości cięcia. Dotyczy to w  akapicie „Włączanie i wyłączanie“. zarówno cięć wgłębnych z prowadnicą jak i cięć wgłębnych bez prowadnicy │ ■ 10    PTSS 1200 C2...
 • Seite 14: Piłowanie (Z Prowadnicą)

  ♦ Przyłóż tylną krawędź (jeśli to możliwe) do ogranicznika. ♦ Włącz urządzenie w sposób opisany w  akapicie „Włączanie i wyłączanie“. ♦ Trzymaj maszynę oburącz mocno za uchwyty oraz i odchylaj ją. │ PTSS 1200 C2    11 ■...
 • Seite 15: Utylizacja

  Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub pro- dukcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełączni- ków , lub części wykonanych ze szkła. │ ■ 12    PTSS 1200 C2...
 • Seite 16: Serwis

  NIEMCY e-mail. www.kompernass.com ■ Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu. │ PTSS 1200 C2    13 ■...
 • Seite 17: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/nazwa urządzenia: Piła wgłębna PTSS 1200 C2 Rok produkcji: 11–2020 Numer seryjny: IAN 361911_2007 Bochum, dnia 13.11.2020 Semi Uguzlu - dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia.
 • Seite 18 Originali atitikties deklaracija ..........28  │  PTSS 1200 C2 ■...
 • Seite 19: Įžanga

  1 pjovimo diskas, 165 mm/24 dantų (surinktas) Mažas vidinis šešiabriaunis raktas 2 kreiptuvai Didelis vidinis šešiabriaunis raktas 1 jungiamasis elementas Variklio blokas 1 drožlių išmetimo angos adapteris 2 vidiniai šešiabriauniai raktai 1 naudojimo instrukcija │  ■ 16  PTSS 1200 C2...
 • Seite 20: Techniniai Duomenys

  = 100 dB (A) Neapibrėžtis = 3 dB Dėvėkite klausos apsaugos priemonę! Vibracijų bendroji vertė Vibracijų bendrosios vertės (trijų krypčių vektorių suma) nustatytos pagal standartą EN 62841: Pjaunant medieną = 1,3 m/s Neapibrėžtis K = 1,5 m/s  │  PTSS 1200 C2 ■...
 • Seite 21: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  Dėvėkite asmenines apsaugos priemones ir būtinai užsidėkite apsauginius akinius. Elektri- nio įrankio tipui ir jo naudojimo būdui tinkamos asmeninės apsaugos priemonės, pavyzdžiui, kaukė nuo dulkių, neslystanti saugi avalynė, apsauginis šalmas ar klausos apsaugos priemo- nė, sumažina pavojų susižaloti. │  ■ 18  PTSS 1200 C2...
 • Seite 22: Elektrinio Įrankio Naudojimas Ir Elgesys Su Juo

  įrankiu nurodytos įrankio naudojimo dalis. Taip užtikrinama, kad elektrinis įrankis srities darbą atliksite geriau ir saugiau. išliks saugus. b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jei sugedo jo jungiklis. Neįsijungiantis arba neišsijungiantis elektrinis įrankis kelia pavojų ir turi būti taisomas.  │  PTSS 1200 C2 ■...
 • Seite 23: Rankinių Diskinių Pjūklų Naudojimo Specialieji Saugos Nurodymai

  Paremkite dideles plokštes, kad įstrigus pjovimo diskui sumažėtų atatrankos pavojus. Didelės plokštės gali įlinkti dėl savo svorio. Plokštes būtina paremti abiejose pusėse, tiek šalia pjūvio plyšio, tiek šalia plokštės krašto. │  ■ 20  PTSS 1200 C2...
 • Seite 24: Diskinių Pjūklų Pjovimo Diskų Naudojimo Saugos Nurodymai

  Net mažiausias trūkumas gali trukdyti Būkite su apsauginiais akiniais! apsauginiam gaubtui užsidaryti. Dėvėkite klausos apsaugos priemonę! Originalūs priedai ir papildoma įranga ■ Naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus priedus, papildomą įrangą ir (arba) tokius priedus, kurių laikiklis tinka įrankiui.  │  PTSS 1200 C2 ■...
 • Seite 25: Prieš Pradedant Naudoti

  . Įrankiui pradėjus veikti, jungiklio užraktą galite vėl atleisti. Išjungimas ♦ Atleiskite ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO jungiklį A pav. 6. Pjovimo diską surinkite atitinkamai atvirkštine seka, nei aprašyta. ĮSPĖJIMAS! ► Pjovimo disko ir įrankio sukimosi kryptis turi sutapti. │  ■ 22  PTSS 1200 C2...
 • Seite 26: Pjūvio Gylio Nustatymas (Įleidimo Gylis)

  Pjūvio linijos išlaikymas ♦ Pjūklo pagrinde yra įspaustos 0°/45° pjūvio linijos žymos ♦ Atsižvelgdami į nustatytą pjūvio kampą, išlyginkite įrankį pagal 0° arba 45° pjūvio linijų žymas ♦ Atskaitos taškai čia yra nuožulniosios plokštumos.  │  PTSS 1200 C2 ■...
 • Seite 27: Ekscentriniai Varžtai

  į priekį – niekada nepjaukite atgal. tais uždėkite ant ruošinio. ♦ Uždėkite įrankį, griovelį uždėdami ant kreiptuvo ♦ Įjunkite įrankį, kaip aprašyta skirsnyje „Įjungimas ir išjungimas“. ♦ Abiem rankomis tvirtai laikykite įrankį už rankenų ir vedžiokite. │  ■ 24  PTSS 1200 C2...
 • Seite 28: Įleistinis Pjovimas Su Kreiptuvu

  šone rodo 165 mm pjovimo disko priekinį ir sužinosite savo savivaldybės arba galinį pjūvio tašką nustačius didžiausią pjūvio miesto administracijoje. gylį. Tai galioja tiek įleistiniams pjūviams su kreiptuvu , tiek įleistiniams pjūviams be kreiptuvo Kitais būdais pjūklo naudoti negalima.  │  PTSS 1200 C2 ■...
 • Seite 29: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  įprastai sumažėjus akumuliatoriaus talpai, ■ jei gaminys naudojamas komerciniams tikslams, ■ jei klientas apgadina arba pakeičia gaminį, ■ jei nesilaikoma saugos ir techninės priežiūros nurodymų arba jei gaminys netinkamai valdomas, ■ stichinių nelaimių padarytai žalai. │  ■ 26  PTSS 1200 C2...
 • Seite 30: Priežiūra

  Taip užtikrinama, kad įrankis išliks saugus. ► Įrankio kištuką arba maitinimo laidą gali pakeisti tik įrankio gamintojas arba gamin- tojo klientų aptarnavimo tarnybos darbuo- tojas. Taip užtikrinama, kad įrankis išliks saugus.  │  PTSS 1200 C2 ■...
 • Seite 31: Originali Atitikties Deklaracija

  EN 62841-2-5:2014 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tipas/įrankio pavadinimas: Įgilinamasis pjūklas PTSS 1200 C2 Pagaminimo metai: 2020–11 Serijos numeris: IAN 361911_2007 Bochumas, 2020-11-13 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas - Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį.
 • Seite 32 Algupärane vastavusdeklaratsioon ........42 │ PTSS 1200 C2  ...
 • Seite 33: Sissejuhatus

  Varustus SUKELDUSSAAG PTSS 1200 C2 Sisselülitusblokeering Sissejuhatus SEES-/VÄLJAS-lüliti Õnnitleme teid uue seadme ostu puhul. Te otsustasite Käepide sellega kvaliteetse toote kasuks. Kasutusjuhend on Sisekuuskantvõti (väike) selle toote osa. See sisaldab olulisi juhiseid ohutuse, Sisekuuskantvõti (suur) kasutamise ja jäätmekäitluse kohta. Enne toote kasutamist tutvuge kõikide käsitsus- ja ohutusjuhiste-...
 • Seite 34: Tehnilised Andmed

  = 100 dB (A) Määramatus = 3 dB Kandke kuulmiskaitsevahendit! Vibratsiooni koguväärtus Vibratsiooni koguväärtused (kolme suuna vektor- summa) määratud vastavalt EN 62841 nõuetele: Puidu saagimine = 1,3 m/s Määramatus K = 1,5 m/s │ PTSS 1200 C2    31 ■...
 • Seite 35: Elektritööriistade Üldised Ohutusjuhised

  Enne kui lülitate elektritööriista sisse, eemal- pliitidel ja külmkappidel. Kui teie keha on dage seadistusinstrumendid või kruvikeeraja. maandatud, esineb kõrgendatud elektrilöögi Elektritööriista pöörlevas osas asuv tööriist või risk. võti võib põhjustada vigastusi. │ ■ 32    PTSS 1200 C2...
 • Seite 36: Elektritööriista Kasutamine Ja Käsitsemine

  Hoidke mittekasutatavaid elektritööriistu lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske elektritöö- riista kasutada isikutel, kes ei ole sellega tutvunud või kes pole käesolevaid instrukt- sioone lugenud. Elektritööriistad on ohtlikud, kui neid kasutavad kogenematud isikud. │ PTSS 1200 C2    33 ■...
 • Seite 37: Käsikreissaagide Seadmepõhised Ohutusjuhised

  Kui saeleht on kinni haakunud, võib see detailist välja liikuda või põhjustada sae uuesti käivitamisel tagasilöögi. │ ■ 34    PTSS 1200 C2...
 • Seite 38: Kreissaelehtede Ohutusjuhised

  ■ Kasutage ainult kasutusjuhendis märgitud e) Ärge käitage saagi kõveraks paindunud soo- tarvikuid ja lisaseadmeid või mille kinnitus nekiiluga. Juba väike tõrge võib aeglustada on seadmega ühilduv. kaitsekatte sulgumist. │ PTSS 1200 C2    35 ■...
 • Seite 39: Enne Kasutuselevõtmist

  Vajutage SEES/VÄLJAS-lülitit . Pärast masina (vt joonis A). käivitumist võite sisselülitusblokeeringu uuesti vabastada. Väljalülitamine ♦ Vabastage SEES/VÄLJAS-lüliti Joonis A 6. Teostage saelehe paigaldamine kirjeldatule vastupidises järjekorras. HOIATUS! ► Saelehe ja masina pöörlemissuunad peavad ühtima. │ ■ 36    PTSS 1200 C2...
 • Seite 40: Lõikesügavuse Seadistamine (Sukeldussügavus)

  Lõikejoone jälgimine ♦ Saetalda on sisse pressitud 0°/45 ° lõike- joonte märgistused ♦ Joondage seade vastavalt seadistatud lõikenur- gale 0 ° või 45° lõikejoonte märgistuste järgi. ♦ Lähtepunktideks on siin kaldpinnad. │ PTSS 1200 C2    37 ■...
 • Seite 41: Ekstsentrikkruvid

  Asetage juhtsiin koos vahtkummist elementidega detailile. ♦ Asetage seade soonega juhtsiinile ♦ Lülitage seade – jaotises „Sisse- ja väljalülitamine“ kirjeldatud viisil – sisse. ♦ Hoidke masinat mõlema käega käepide- metest kinni ja pöörake seda. │ ■ 38    PTSS 1200 C2...
 • Seite 42: Juhtsiiniga Sukelsaagimine

  165 mm saelehe eesmist ja tagumist 80–98: komposiitmaterjalid. lõikepunkti maksimaalse lõikesügavuse juures. See kehtib nii juhtsiiniga sukellõigete Kasutatud toodete jäätmekäitluse ka juhtsiinita sukellõigete kohta. võimaluste kohta saate teavet oma valla- või linnavalitsusest. Muud kasutusviisid ei ole lubatud. │ PTSS 1200 C2    39 ■...
 • Seite 43: Kompernaß Handels Gmbh Garantii

  Garantiiaeg ei kehti järgmistel juhtudel ■ tavaline aku mahtuvuse vähenemine ■ toote professionaalne kasutamine ■ klientide poolt toote juures tehtud muudatused ja kahjustused ■ ohutus- ja hooldusjuhiste eiramine, vead kasutamisel ■ loodusjõududest tingitud sündmused │ ■ 40    PTSS 1200 C2...
 • Seite 44: Teenindus

  Sellega tagatakse, et seadme ohutus säilib. ► Laske pistiku või võrgujuhtme vahetus teha alati seadme tootjal või tema klienditeenin- dusel. Sellega tagatakse, et seadme ohutus säilib. │ PTSS 1200 C2    41 ■...
 • Seite 45: Algupärane Vastavusdeklaratsioon

  EN 62841-1:2015 EN 62841-2-5:2014 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tüüp/seadme tähis: Sukeldussaag PTSS 1200 C2 Tootmisaasta: 11–2020 Seerianumber: IAN 361911_2007 Bochum, 13.11.2020 Semi Uguzlu - Kvaliteedihaldur - Võimalikud on edasiarendusest tulenevad tehnilised muudatused. │...
 • Seite 46 Oriģinālās atbilstības deklarācijas tulkojums ....... 56 │ PTSS 1200 C2  ...
 • Seite 47: Ievads

  X Atloks (uzmontēts rūpnīcā) Piegādes komplekts 1 legremdes zāģis 1 zāģa plātne 165 mm/24 zobi (uzmontēta) 2 vadotnes sliedes 1 savienojuma elements 1 skaidu izsviedēja adapters 2 iekšējā sešstūra atslēgas 1 lietošanas pamācība │ ■ 44    PTSS 1200 C2...
 • Seite 48: Tehniskie Parametri

  = 100 dB (A) Kļūda = 3 dB Lietot austiņas! Vibrācijas kopējā vērtība Vibrācijas kopējā vērtība (trīs virzienu vektoru summa) noteikta saskaņā ar EN 62841: Zāģējot koku = 1,3 m/s Kļūda K = 1,5 m/s │ PTSS 1200 C2    45 ■...
 • Seite 49: Vispārīgas Drošības Norādes Elektro Instrumentiem

  ņemat rokās vai nesat. Ja turat pirkstu uz slēdža, kad nesat elektroins- trumentu, vai ieslēgtu elektroinstrumentu pievie- nojat pie elektrotīkla, var notikt nelaimes gadījumi. │ ■ 46    PTSS 1200 C2...
 • Seite 50: Elektroinstrumenta Lietošana Un Apstrāde

  Atvienojiet spraudni no kontaktligzdas un/vai izņemiet noņemamo akumulatoru, pirms sā- kat iestatīt ierīci, mainīt ievietotā darbarīka detaļas vai liekat nost elektroinstrumentu. Šādi piesardzības pasākumi neļaus nejauši iedarbināt elektroinstrumentu. │ PTSS 1200 C2    47 ■...
 • Seite 51: Specifiskas Drošības Norādes Rokas Ripzāģiem

  Lielas plāksnes un drošību. sava lielā svara dēļ var ieliekties. Plāksnes ir jāatbalsta abās pusēs, proti, gan zāģējuma spraugas tuvumā, gan arī pie malas. │ ■ 48    PTSS 1200 C2...
 • Seite 52: Drošības Norādes Ripzāģu Plātnēm

  Nelietojiet zāģi ar saliektu spraugas ķīli. Pat Lietot aizsargbrilles! niecīgs traucējums var aizkavēt aizsargpārsega aizvēršanos. Lietot austiņas! Oriģinālie piederumi/papildierīces ■ Izmantojiet tikai tos piederumus un papildierī- ces, kas norādītas lietošanas pamācībā vai kuru ietvere ir saderīga ar ierīci. │ PTSS 1200 C2    49 ■...
 • Seite 53: Pirms Ekspluatācijas Sākšanas

  šanas bloķētāju montēts (skat. A att.). Izslēgšana ♦ Atlaidiet IESL./IZSL. slēdzi A att. 6. Iemontējiet zāģa plātni , rīkojoties plātnes noņemšanai pretējā secībā. BRĪDINĀJUMS! ► Zāģa plātnes un mašīnas griešanās virzieniem jāsakrīt. │ ■ 50    PTSS 1200 C2...
 • Seite 54: Zāģējuma Dziļuma Iestatīšana (Iegremdējuma Dziļums)

  Uz zāģēšanas platformas ir ieštancētas 0 °/45 ° griezuma līnijas atzīmes ♦ Iecentrējiet ierīci atbilstoši iestatītajam zāģējuma leņķim pie 0 °/45 ° griezuma līnijas atzīmēm ♦ Atsauces punkti šai sakarā ir slīpās plaknes. │ PTSS 1200 C2    51 ■...
 • Seite 55: Ekscentra Skrūves

  ♦ Uzlieciet ierīci ar gropi uz vadotnes sliedes ♦ Ieslēdziet ierīci, kā aprakstīts sadaļā „Ieslēgšana un izslēgšana”. ♦ Ar abām rokām stingri turiet mašīnu aiz rokturiem un pagrieziet to. │ ■ 52    PTSS 1200 C2...
 • Seite 56: Iegremdētā Zāģēšana Ar Vadotnes Sliedi

  ļums. Tas pats attiecas gan uz iegremdēta- jiem griezumiem ar vadotnes sliedi , gan arī uz iegremdētajiem griezumiem bez va- dotnes sliedes Citāds pielietojums nav atļauts. │ PTSS 1200 C2    53 ■...
 • Seite 57: Uzņēmuma «Kompernaß Handels Gmbh» Garantija

  Garantijas kopes noteikumi un tiek pieļautas ar produkta darbības laikam beidzoties, visi remonta darbi tiks lietošanu saistītas kļūdas; veikti par maksu. ■ bojājumiem, kurus izraisījuši nepārvarami apstākļi. │ ■ 54    PTSS 1200 C2...
 • Seite 58: Serviss

  ► Kontaktspraudņa vai tīkla kabeļa nomaiņu vienmēr uzticiet ierīces ražotājam vai tā klientu apkalpošanas centram.Tā tiks garan- tēts, ka saglabāsies ierīces drošums. │ PTSS 1200 C2    55 ■...
 • Seite 59: Oriģinālās Atbilstības Deklarācijas Tulkojums

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Modeļa/ierīces nosaukums: Iegremdes zāģis PTSS 1200 C2 Ražošanas gads: 11–2020 Sērijas numurs: IAN 361911_2007 Bohumā, 13.11.2020. Semi Uguzlu - kvalitātes daļas vadītājs - Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas turpmākas pilnveides nolūkos.
 • Seite 60 Original-Konformitätserklärung ......... . 70 DE │ AT │ CH │ PTSS 1200 C2    57...
 • Seite 61: Einleitung

  Ausstattung TAUCHSÄGE PTSS 1200 C2 Einschaltsperre Einleitung EIN-/AUS-Schalter Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Handgriff Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Innensechskantschlüssel (klein) Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Innensechskantschlüssel (groß) Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 62: Technische Daten

  Belastung läuft). Gehörschutz tragen! Schwingungsgesamtwert Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841: Sägen von Holz = 1,3 m/s Unsicherheit K = 1,5 m/s DE │ AT │ CH │ PTSS 1200 C2    59 ■...
 • Seite 63: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehör- veränderte Stecker und passende Steckdosen schutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerk- verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. zeugs, verringert das Risiko von Verletzungen. │ DE │ AT │ CH ■ 60    PTSS 1200 C2...
 • Seite 64: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und siche- Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs rer im angegebenen Leistungsbereich. in unvorhergesehenen Situationen. DE │ AT │ CH │ PTSS 1200 C2    61 ■...
 • Seite 65: Service

  Möglichkeit, dass das Säge- bringen. Bei einem Rückschlag kann die Kreis- blatt klemmt. säge rückwärts springen, jedoch kann die Bedienperson durch geeignete Vorsichtsmaß- nahmen die Rückschlagkräfte beherrschen. │ DE │ AT │ CH ■ 62    PTSS 1200 C2...
 • Seite 66 Seien Sie besonders vorsichtig beim Sägen in bestehende Wände oder andere nicht einsehbare Bereiche. Das eintauchende Säge- blatt kann beim Sägen in verborgene Objekte blockieren und einen Rückschlag verursachen. DE │ AT │ CH │ PTSS 1200 C2    63 ■...
 • Seite 67: Sicherheitshinweise Für Kreissägeblätter

  6. Einbau des Sägeblattes entsprechend in sind bzw. deren Aufnahme mit dem Gerät umgekehrter Reihenfolge wie beschrieben vor- kompatibel ist. nehmen. WARNUNG! ► Drehrichtung von Sägeblatt und Maschine müssen übereinstimmen. │ DE │ AT │ CH ■ 64    PTSS 1200 C2...
 • Seite 68: Spanabsaugung Anschließen

  Ziehen Sie die Schraube der Schnitttiefen- verstellung wieder fest. HINWEIS ► Passen Sie die Schnitttiefe an die Dicke des Werkstücks an. Es sollte weniger als eine volle Zahnhöhe unter dem Werkstück sichtbar sein. DE │ AT │ CH │ PTSS 1200 C2    65 ■...
 • Seite 69: Exzenterschrauben

  Sie sie. mit dem vorderen Teil des Sägetisches das Werkstück. ♦ Schwenken Sie den Motor nach unten und sägen Sie mit mäßigem Druck nach vorne – niemals nach hinten. │ DE │ AT │ CH ■ 66    PTSS 1200 C2...
 • Seite 70: Tauchsägen Mit Führungsschiene

  Schnitttiefe. Dies ausgedienten Produkts erfahren Sie bei gilt sowohl für Tauchschnitte mit Führungs- Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. schiene als auch für Tauchschnitte ohne Führungsschiene Weitere Anwendungen sind nicht zulässig. DE │ AT │ CH │ PTSS 1200 C2    67 ■...
 • Seite 71: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse │ DE │ AT │ CH ■ 68    PTSS 1200 C2...
 • Seite 72: Service

  Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Netzleitung immer vom Hersteller des Gerätes oder seinem Kundendienst ausführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. DE │ AT │ CH │ PTSS 1200 C2    69 ■...
 • Seite 73: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-2-5:2014 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/Gerätebezeichnung: Tauchsäge PTSS 1200 C2 Herstellungsjahr: 11–2020 Seriennummer: IAN 361911_2007 Bochum, 13.11.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten. │...
 • Seite 74 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Informacijos data · Teabe seis Informācijas pēdējās pārskatīšanas datums · Stand der Informationen: 11 / 2020 · Ident.-No.: PTSS1200C2-112020-1 IAN 361911_2007...

Diese Anleitung auch für:

Ian 361911 2007