Herunterladen Diese Seite drucken

Ενεργοποίηση Και Απενεργοποίηση Λέιζερ; Καθαρισμός Και Συντήρηση; Απόρριψη - Parkside PTS 710 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
6. Πιέστε την ασφάλιση ατράκτου
κουμπώσει) και με το εσωτερικό εξάγωνο
κλειδί
σφίξτε τη βίδα σύσφιξης
Το βέλος στη λεπίδα πριονιού πρέπει να συμ-
φωνεί με το βέλος φοράς περιστροφής
(κατεύθυνση λειτουργίας, επισημαίνεται στη
συσκευή).
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
λέιζερ
Ενεργοποίηση
Πιέστε το διακόπτη ON/OFF του λέιζερ
Απενεργοποίηση
Πιέστε ξανά το διακόπτη ON/OFF του
λέιζερ
.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν η μπαταρία είναι άδεια, αντικαταστήστε
την με μια νέα επίπεδη μπαταρία 3 V τύπου
CR 2032 λαμβάνοντας υπόψη τους πόλους.
Καθαρισμός και συντήρηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ! Πριν διεξάγετε
εργασίες στη συσκευή, αποσυνδέετε
πάντα το βύσμα από την πρίζα.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι ψήκτρες άνθρακα πρέπει να αντικαθί-
στανται από τον κατασκευαστή, το τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών ή ένα αντιστοίχως
εξειδικευμένο άτομο.
Καθαρίζετε τη συσκευή μετά την ολοκλήρωση
της εργασίας.
Για τον καθαρισμό του περιβλήματος χρησιμο-
ποιείτε ένα πανί και σε καμία περίπτωση βενζί-
νη, διαλυτικά μέσα ή καθαριστικά.
Διατηρείτε πάντα την περιοχή γύρω από την
προστατευτική καλύπτρα καθαρή. Αφαιρέστε τη
σκόνη και τα ροκανίδια με βούρτσα ή πεπιεσμέ-
νο αέρα.
PTS 710 A2
Απόρριψη
(έως ότου
.
ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται χωριστά
και να επαναχρησιμοποιούνται με φιλικό προς το
.
περιβάλλον τρόπο.
Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες απόρριψης της
χρησιμοποιημένης συσκευής από την αρμόδια
υπηρεσία της κοινότητας ή της πόλης σας.
απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Κάθε
καταναλωτής είναι εκ του νόμου υποχρεωμένος να
παραδίδει τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές σε ένα
σημείο συγκέντρωσης της κοινότητας/της πόλης
του ή στο εμπόριο. Αυτή η υποχρέωση εξυπηρετεί
στο να απομακρύνονται οι μπαταρίες/οι συσσω-
ρευτές με έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
Επιστρέφετε τις μπαταρίες/τους συσσωρευτές μόνο
σε αποφορτισμένη κατάσταση. Οι μπαταρίες πρέ-
πει να απομακρύνονται από τη συσκευή πριν την
απόρριψη.
ξεχωρίζετέ τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σή-
μανση με συντομογραφίες (a) και ψηφία (b) με την
εξής σημασία: 1–7: Πλαστικά, 20–22: Χαρτί και
χαρτόνι, 80–98: Συνθετικά υλικά.
Η συσκευασία αποτελείται από φιλικά
προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία
μπορείτε να απορρίψετε μέσω των
τοπικών σημείων ανακύκλωσης.
Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στα οικιακά απορρίμματα!
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία
2012/19/ΕU, τα χρησιμοποιημένα
Απόρριψη των μπαταριών
Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνο-
νται σύμφωνα με την Οδηγία
2006/66/ΕC και δεν επιτρέπεται να
Απορρίπτετε τη συσκευασία με τρόπο
φιλικό προς το περιβάλλον. Λαμβάνετε
υπόψη τη σήμανση στα διάφορα υλικά
συσκευασίας και, εφόσον απαιτείται,
Για τις δυνατότητες απόρριψης του προ-
ϊόντος μετά το τέλος του κύκλου ζωής
του, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρε-
σία της κοινότητας ή της πόλης σας.
GR │ CY
 33

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

353273