Herunterladen Diese Seite drucken

Ασφάλεια Στο Χώρο Εργασίας; Ηλεκτρική Ασφάλεια; Ασφάλεια Ατόμων - Parkside PTS 710 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
1. Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας σας καθαρό και
φροντίζετε για επαρκή φωτισμό. Η ακαταστα-
σία και οι μη φωτισμένοι χώροι εργασίας μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
β) Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε
εκρήξιμα περιβάλλοντα με εύφλεκτα υγρά,
αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουρ-
γούν σπινθήρες, οι οποίοι μπορούν να προκα-
λέσουν ανάφλεξη στη σκόνη ή στους ατμούς.
γ) Κρατάτε τα παιδιά και άλλα άτομα μακριά
κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε
περίπτωση διάσπασης της προσοχής, μπορεί
να χάσετε τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου.
2. Ηλεκτρική ασφάλεια
α) Το βύσμα σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου
πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Το βύσμα δεν
επιτρέπεται να τροποποιηθεί με κανέναν
τρόπο.
Μην χρησιμοποιείτε βύσματα προσαρμογέων
μαζί με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα βύσματα που δεν έχουν τροποποιηθεί και οι
κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλε-
κτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες
επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντικά σώμα-
τα, εστίες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας όταν το σώμα
σας είναι γειωμένο.
γ) Κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από τη
βροχή ή την υγρασία. Η διείσδυση νερού σε
ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο σύνδεσης
άσκοπα, π.χ. για να μεταφέρετε το ηλεκτρικό
εργαλείο, να το κρεμάσετε ή για να αποσυνδέ-
σετε το βύσμα από την πρίζα. Κρατάτε το
καλώδιο σύνδεσης μακριά από υψηλές θερμο-
κρασίες, λάδια, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα
μέρη. Τα φθαρμένα ή μπερδεμένα καλώδια σύν-
δεσης αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
GR │ CY
22 
ε) Όταν εργάζεστε με ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε
εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
εγκεκριμένα για εξωτερικούς χώρους καλώδια
προέκτασης. Η χρήση κατάλληλου για εξωτερι-
κό χώρο καλωδίου προέκτασης μειώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλ-
λον, χρησιμοποιείτε διακόπτη ασφαλείας.
Η χρήση διακόπτη ασφαλείας μειώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3. Ασφάλεια ατόμων
α) Να είστε προσεκτικοί, προσέχετε τι κάνετε και
χρησιμοποιείτε τη λογική όταν εργάζεστε με
ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε
ηλεκτρικά εργαλεία εάν είστε κουρασμένοι ή
υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρ-
μάκων. Ένα μόνο λεπτό απροσεξίας κατά τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου αρκεί για να
οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
β) Φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και
πάντα γυαλιά προστασίας. Όταν φοράτε ατομι-
κό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως μάσκα για
τη σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας,
κράνος ή προστασία για την ακοή, ανάλογα με
το είδος και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου,
μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.
γ) Αποφεύγετε τυχόν ακούσια έναρξη λειτουργί-
ας. Βεβαιώνεστε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει
απενεργοποιηθεί, προτού το συνδέσετε στην
τροφοδοσία ρεύματος και/ή το συσσωρευτή,
το σηκώσετε ή το μεταφέρετε. Όταν μεταφέρετε
το ηλεκτρικό εργαλείο και έχετε το δάχτυλο στο
διακόπτη ή συνδέετε το ηλεκτρικό εργαλείο
ενεργοποιημένο στην παροχή ρεύματος, μπορεί
να προκληθούν ατυχήματα.
δ) Απομακρύνετε εργαλεία ρύθμισης ή μηχανικά
κλειδιά, πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό
εργαλείο. Ένα εργαλείο ή κλειδί, το οποίο βρί-
σκεται σε ένα περιστρεφόμενο τμήμα του ηλε-
κτρικού εργαλείου, μπορεί να οδηγήσει σε
τραυματισμούς.
PTS 710 A2

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

353273