Herunterladen Diese Seite drucken

Συμπληρωματικές Οδηγίες; Γνήσια Εξαρτήματα/Πρόσθετες Συσκευές; Υποδείξεις Ασφαλείας Για Εργαλεία Λείανσης - Parkside PTS 710 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ι) Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή κατά τις «βαθιές
κοπές» σε ήδη υπάρχοντα τοιχία ή άλλα μη
εμφανή μέρη. Μπορεί να προκληθεί αντεπι-
στροφή του βυθιζόμενου δίσκου κοπής κατά
την κοπή αγωγών αερίου ή νερού, ηλεκτρικών
αγωγών ή άλλων αντικειμένων.
Συμπληρωματικές οδηγίες
Επιτρεπόμενες κατασκευές δίσκων κοπής
Διαμαντόδισκοι, διάμετρος δίσκου 89 mm, πάχος
δίσκου μέγ. 1,8 mm
Φοράτε πάντα μάσκα προστασίας από τη
σκόνη!
Φοράτε πάντα προστασία για την ακοή!
Γνήσια εξαρτήματα/πρόσθετες
συσκευές
Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και συμπλη-
ρωματικές συσκευές που αναφέρονται στις
οδηγίες χρήσης ή που οι υποδοχές τους είναι
συμβατές με τη συσκευή.
Λεπίδα κοπής (σύμβολα)
Φοράτε προστασία για την ακοή!
Φοράτε γυαλιά προστασίας!
Φοράτε υποδήματα προστασίας!
Φοράτε προστατευτικά γάντια!
Φοράτε προστασία για την
αναπνοή!
Δεν επιτρέπεται για υγρό
τρόχισμα!
Επιτρεπόμενη διάμετρος των
89 mm
εργαλείων
Δεν επιτρέπεται για πλευρικό τρόχισμα
PTS 710 A2
Υποδείξεις ασφαλείας για εργαλεία
λείανσης
α) Γενικά
Τα εργαλεία λείανσης σπάνε εύκολα, γι' αυτό απαι-
τείται εξαιρετική προσοχή κατά τον χειρισμό τους.
Η χρήση φθαρμένων, λάθος σφιγμένων ή τοποθε-
τημένων εργαλείων λείανσης είναι επικίνδυνη και
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
β) Χειρισμός, μεταφορά και αποθήκευση
Ο χειρισμός και η μεταφορά των εργαλείων λείαν-
σης πρέπει να διεξάγονται με προσοχή. Τα εργα-
λεία λείανσης πρέπει να αποθηκεύονται κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην εκτίθενται σε μηχανικές φθορές
ή αρνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις.
Αποφεύγετε κίνδυνο ζωής λόγω ηλεκτροπληξίας
Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της συσκευής,
του καλωδίου δικτύου και του βύσματος. Μη
θέτετε πλέον σε λειτουργία συσκευές με τέτοιου
είδους κατεστραμμένα εξαρτήματα. Ποτέ μην
ανοίγετε τη συσκευή. Συσκευές, καλώδια σύνδε-
σης δικτύου ή βύσματα με βλάβη ενέχουν κίν-
δυνο για τη ζωή λόγω ηλεκτροπληξίας. Οι
εργασίες επισκευών ή αλλαγών πρέπει να διεξά-
γονται μόνο από την υπηρεσία σέρβις ή από
ηλεκτρολογικό προσωπικό.
Μη λειτουργείτε τη συσκευή εάν είναι υγρή, ούτε
και όταν βρίσκεται σε υγρό περιβάλλον.
Όταν εργάζεστε σε εξωτερικό χώρο, συνδέετε τη
συσκευή μέσω ενός διακόπτη προστασίας υπο-
λειπόμενου ρεύματος (FI) με μέγιστο ρεύμα
ενεργοποίησης 30 mA. Χρησιμοποιείτε μόνο
ένα επιτρεπόμενο για εξωτερικό χώρο καλώδιο
προέκτασης.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Κρατάτε πάντα το καλώδιο δικτύου μακριά
από την περιοχή εργασίας του μηχανήματος
και περνάτε το πίσω και μακριά από αυτό.
GR │ CY
 29

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

353273