Herunterladen Diese Seite drucken

Σέρβις; Εισαγωγέας - Parkside PTS 710 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης
Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του
ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:
Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την από-
δειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος
(π.χ. ΙΑΝ 12345) ως απόδειξη για την αγορά.
Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινα-
κίδα τύπου στο προϊόν, σε μια ετικέτα στο προ-
ϊόν, στο εξώφυλλο των οδηγιών χρήσης (κάτω
αριστερά) ή σε ένα αυτοκόλλητο στην πίσω ή
κάτω πλευρά του προϊόντος.
Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες
ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ' αρχήν με το ακό-
λουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις τηλεφωνι-
κά ή με E-Mail.
Ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό μπο-
ρείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερό-
μενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτοντας
την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και
αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε
εμφανίστηκε.
Στην ιστοσελίδα
www.lidl-service.com μπορείτε να
πραγματοποιήσετε λήψη των παρό-
ντων ή άλλων οδηγιών χρήσης, βί-
ντεο προϊόντων και λογισμικού.
Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε
απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl
(www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδι-
κό προϊόντος (IAN) 353273_2007 μπορείτε να
ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αναθέτετε την επισκευή των συσκευών σας
στην υπηρεσία σέρβις ή σε εξειδικευμένο
ηλεκτρολόγο και μόνο με γνήσια ανταλλα-
κτικά. Έτσι, διασφαλίζεται η ασφάλεια της
συσκευής.
Η αλλαγή του βύσματος ή του καλωδίου
δικτύου πρέπει να διεξάγεται πάντα από
τον κατασκευαστή της συσκευής ή από το
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του. Έτσι, δια-
σφαλίζεται η ασφάλεια της συσκευής.
PTS 710 A2
Σέρβις
Σέρβις Ελλάδα
Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.gr
CY
Σέρβις Κύπρος
Tel.: 8009 4409
E-Mail: kompernass@lidl.com.cy
IAN 353273_2007
Εισαγωγέας
Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση
σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ' αρχήν, με την αναφε-
ρόμενη υπηρεσία σέρβις.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
www.kompernass.com
GR │ CY
 35

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

353273