Herunterladen Diese Seite drucken

Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου; Σέρβις - Parkside PTS 710 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ε) Αποφεύγετε λάθος στάση του σώματος.
Φροντίζετε για μια ασφαλή στάση και διατη-
ρείτε πάντα την ισορροπία. Έτσι, μπορείτε να
ελέγχετε το ηλεκτρικό εργαλείο καλύτερα σε μη
αναμενόμενες καταστάσεις.
στ) Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό. Μη φοράτε
μακριά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλ-
λιά και τα ρούχα μακριά από κινούμενα τμή-
ματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν από κι-
νούμενα τμήματα.
ζ) Εάν μπορούν να συναρμολογηθούν διατάξεις
απορρόφησης και συλλογής σκόνης, αυτές
θα πρέπει να συνδέονται και να χρησιμοποι-
ούνται σωστά. Η χρήση μιας διάταξης αναρ-
ρόφησης σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύ-
νους από τη σκόνη.
η) Μη νιώθετε τόσο σίγουροι για τον εαυτό σας
και μην αγνοείτε τους κανόνες ασφαλείας για
ηλεκτρικά εργαλεία, ακόμη και εάν έχετε εξοι-
κειωθεί με το ηλεκτρικό εργαλείο λόγω συ-
χνής χρήσης. Απρόσεκτες ενέργειες μπορούν
να οδηγήσουν μέσα σε κλάσματα του δευτερο-
λέπτου σε σοβαρούς τραυματισμούς.
4. Χρήση και χειρισμός του
ηλεκτρικού εργαλείου
α) Μην καταπονείτε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρη-
σιμοποιείτε για την εργασία σας το αντίστοιχο
ηλεκτρικό εργαλείο. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό
εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα
στο δοθέν πεδίο απόδοσης.
β) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, των
οποίων ο διακόπτης έχει υποστεί βλάβη. Ένα
ηλεκτρικό εργαλείο, το οποίο δεν μπορεί πλέον
να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί, είναι
επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα και/ή
απομακρύνετε τον αποσπώμενο συσσωρευτή,
πριν διεξάγετε ρυθμίσεις στη συσκευή, πριν
αλλάξετε μέρη εργαλείων χρήσης ή πριν απο-
θηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτό το
μέτρο ασφαλείας εμποδίζει τη μη ηθελημένη
εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
PTS 710 A2
δ) Φυλάτε τα μη χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά
εργαλεία σε σημεία μη προσβάσιμα για τα
παιδιά. Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιούν το
ηλεκτρικό εργαλείο άτομα, τα οποία δεν έχουν
εξοικειωθεί μαζί του ή δεν έχουν διαβάσει
αυτές τις οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα
άτομα.
ε) Φροντίζετε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα ερ-
γαλεία χρήσης με προσοχή. Ελέγχετε εάν τα
κινούμενα μέρη λειτουργούν σωστά και δεν
κολλάνε, εάν κάποια μέρη έχουν σπάσει ή
παρουσιάζουν τέτοια βλάβη, ώστε να επηρεά-
ζεται η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου.
Τα εξαρτήματα με βλάβη πρέπει να επισκευά-
ζονται πριν από τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Πολλά από τα ατυχήματα οφείλονται
στην κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και
καθαρά. Τα προσεκτικά φροντισμένα εργαλεία
κοπής με αιχμηρές ακμές κοπής κολλάνε λιγό-
τερο και είναι ευκολότερα στο χειρισμό.
ζ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
εργαλεία χρήσης, κλπ., σύμφωνα με αυτές τις
οδηγίες. Λαμβάνετε υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την προς διεξαγωγή ενέργεια. Η
χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για διαφορετικές
από τις προβλεπόμενες χρήσεις μπορεί να οδη-
γήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
η) Οι χειρολαβές και οι επιφάνειες αυτών πρέπει
να είναι στεγνές, καθαρές, χωρίς λάδια και
γράσα. Οι ολισθηρές λαβές και επιφάνειες δεν
επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του
ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστά-
σεις.
5. Σέρβις
α) Το ηλεκτρικό εργαλείο σας πρέπει να επισκευ-
άζεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ειδικό
προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.
Κατά αυτόν τον τρόπο, διατηρείται η ασφάλεια
του ηλεκτρικού εργαλείου.
GR │ CY
 23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

353273