Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PTS 710 A2 Originalbetriebsanleitung

Tauchsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

PLUNGE SAW PTS 710 A2
POTOPNA ŽAGA
Prevod originalnega navodila za uporabo
TAUCHSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 332000_1907
PONORNÁ PILA
Překlad originálního provozního návodu

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTS 710 A2

 • Seite 1 PLUNGE SAW PTS 710 A2 POTOPNA ŽAGA PONORNÁ PILA Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu TAUCHSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 332000_1907...
 • Seite 2 Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 Z89/60 Weichholz & Weichmetalle soft wood & soft metal bois tendre & métal mou 89x1.4 7000 Z89/30 Z89/80 Weichholz & Weichmetalle soft wood & soft metal bois tendre & métal mou 89x1.8 89x1.4 7000 7000...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Izvirna izjava o skladnosti ......... 17 │ PTS 710 A2  ...
 • Seite 5: Uvod

  Slika C: POTOPNA ŽAGA PTS 710 A2 Stikalo za vklop/izklop laserja Uvod Izstopna odprtina laserja Slika D: Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo Diamantni rezalni žagin list so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembna List za krožno žago HSS Z89/60...
 • Seite 6: Splošna Varnostna Navodila Za Električna Orodja

  Izraz »električno orodje«, ki se uporablja v varnost nih navodilih, se nanaša na električna orodja z napajanjem iz električnega omrežja (z električnim kablom) in na električna orodja z akumulatorskim napajanjem (brez električnega kabla). │ PTS 710 A2    3 ■...
 • Seite 7: Varnost Na Delovnem Mestu

  Če delate z električnim orodjem na prostem, uporabljajte samo podaljške kablov, ki jih je dovoljeno uporabljati na prostem. Uporaba električnega podaljška, primernega za uporabo na prostem, zmanjša tveganje električnega udara. │ ■ 4    PTS 710 A2...
 • Seite 8: Uporaba In Ravnanje Z Električnim Orodjem

  Ko električnih orodij ne uporabljate, jih hranite zunaj dosega otrok. Osebam, ki z uporabo niso seznanjene ali niso prebrale teh navodil, ne dovolite uporabljati električnega orodja. Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe. │ PTS 710 A2    5 ■...
 • Seite 9: Varnostna Navodila, Specifična Za Napravo

  Vedno uporabite žagine liste pravilne velikosti in s primerno vrtino za nameščanje (npr. zvezdasto ali okroglo). Žagini listi, ki niso primerni za montažne dele žage, opletajo in povzročijo izgubo nadzora. │ ■ 6    PTS 710 A2...
 • Seite 10: Posebna Varnostna Navodila Za To Žago

  žagi. ■ Pri obdelavi lesa ali materialov, pri katerih nastaja za zdravje nevaren prah, je napravo treba priključiti na primerno, preverjeno sesalno pripravo. ■ Pri žaganju lesa nosite masko za zaščito pred prahom. │ PTS 710 A2    7 ■...
 • Seite 11: Varnostna Navodila Za Rezalne Brusilnike

  številom vrtljajev. Poškodovane brusilne plošče ključno rezalne plošče z diamantno površino. se praviloma odlomijo že v času preizkušanja. Če lahko na svoje električno orodje pritrdite pribor, to še ne zagotavlja varne uporabe orod- │ ■ 8    PTS 710 A2...
 • Seite 12: Dodatna Varnostna Navodila Za Rezanje Z Brusilnikom

  Vzvratni udarec je posledica napačne ali nepra- vilne uporabe električnega orodja. Preprečite ga lahko s primernimi previdnostnimi ukrepi, ki so opisani spodaj. │ PTS 710 A2    9 ■...
 • Seite 13: Dodatna Navodila

  ■ Vedno nosite zaščito sluha! pripomočka za brušenje. Originalni pribor/originalne dodatne naprave ■ Uporabljajte samo pribor in dodatne naprave, ki so navedeni v navodilih za uporabo oziroma imajo pritrdilne nastavke, skladne z napravo. │ ■ 10    PTS 710 A2...
 • Seite 14: Varnostna Navodila Za Brusilno Orodje

  Ravnanje, prevoz in shranjevanje Z brusilnim orodjem je treba ravnati in ga prenašati skrbno. Brusilno orodje je treba shraniti tako, da ni izpostavljeno mehanskim poškodbam ali škodljivim vplivom okolja. │ PTS 710 A2    11 ■...
 • Seite 15 ► Baterije vedno vstavite s pravilno obrnjenima poloma, sicer obstaja nevarnost razpočenja. ► Če naprave ne uporabljate dlje časa, iz nje odstranite baterije. │ ■ 12    PTS 710 A2...
 • Seite 16: Vstavljanje/Menjava Baterij

  Ne sme se zatikati. 3. Potisnite napravo naprej, da se pogrezna žaga ♦ Ko jo spustite, mora neovirano in sama od sebe pogrezne. skočiti nazaj v izhodiščni položaj. 4. Žagajte s srednjo močjo pritiskanja. │ PTS 710 A2    13 ■...
 • Seite 17: Oznaka Za Potek Reza

  Upoštevajte predpise, ki veljajo v vaši državi za materiale, ki jih je treba obdelati. ♦ Sesalno cev  potisnite na priključek za sesa- nje prahu  . ♦ Dovoljeno pripravo za sesanje prahu in iveri priključite na sesalno cev  . │ ■ 14    PTS 710 A2...
 • Seite 18: Čiščenje In Vzdrževanje

  (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne mase, 20–22: papir in karton, 80–98: sestavljeni materiali. O možnostih za odstranitev odslužene- ga izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi. │ PTS 710 A2    15 ■...
 • Seite 19: Proizvajalec

  4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih po- stopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno prebe- rete navodila o sestavi in uporabi izdelka. │ ■ 16    PTS 710 A2...
 • Seite 20: Izvirna Izjava O Skladnosti

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tip/oznaka naprave: Potopna žaga PTS 710 A2 Leto izdelave: 11 - 2019 Serijska številka: IAN 332000_1907 Bochum, 4. 12. 2019 Semi Uguzlu – vodja kakovosti – Pridržujemo si tehnične spremembe v smislu razvoja.
 • Seite 21 │ ■ 18    PTS 710 A2...
 • Seite 22 Překlad originálu prohlášení o shodě ....... 34 │ PTS 710 A2  ...
 • Seite 23: Úvod

  Obrázek B: PONORNÁ PILA PTS 710 A2 upínací příruba Úvod upínací šroub pilový list Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového klíč s vnitřním šestihranem přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro- bek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obrázek C: Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití...
 • Seite 24: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Nářadí

  Zástrčka se nesmí žád- ným způsobem pozměňovat. Nepoužívejte adaptérové zástrčky v kombi- naci s uzemněným elektrickým nářadím. Nepozměněné zástrčky a jim odpovídající zá- suvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem. │ PTS 710 A2    21 ■...
 • Seite 25: Bezpečnost Osob

  účelu. S vhodným elektrickým nářadím se Vám prachu, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochran- bude v uvedeném výkonovém rozsahu pracovat ná přilba nebo ochrana sluchu, a to v závislosti lépe a bezpečněji. na druhu a použití elektrického nářadí, se snižuje riziko zranění. │ ■ 22    PTS 710 A2...
 • Seite 26: Servis

  Při podélném řezání používejte vždy doraz situacích. nebo rovné hranové vodítko. Zlepšuje to přes- nost řezu a snižuje pravděpodobnost sevření pilového listu. │ PTS 710 A2    23 ■...
 • Seite 27: Další Bezpečnostní Pokyny Pro Všechny Pily

  Zdržujte se vždy bočně od pilového listu, Vaše tělo nikdy nesmí být s pi- lovým listem v jedné linii. V případě zpětného rázu může okružní pila poskočit zpět, avšak obsluhující osoba může tuto situaci vhodnými bezpečnostními opatřeními zvládnout. │ ■ 24    PTS 710 A2...
 • Seite 28: Specifické Bezpečnostní Pokyny Pro Tuto Pilu

  Při řezání plastu zabraňte jeho roztavení. šenství, které se otáčí rychleji, než je povoleno, ■ Používejte správný pilový kotouč podle materiá- se může rozlomit a odletět od přístroje. lu, který se má řezat. │ PTS 710 A2    25 ■...
 • Seite 29 Poškozené brusné kotouče se většinou zlomí během testovací doby. o) Nenechte elektrické nářadí běžet, když ho přenášíte. Vaše oblečení může být při náhod- ném kontaktu zachyceno rotujícím výměnným nástrojem, který se vám může zavrtat do těla. │ ■ 26    PTS 710 A2...
 • Seite 30: Další Bezpečnostní Pokyny Pro Použití Řezací Brusky

  Obrobek musí být podepřen na obou ných bezpečnostních opatření. stranách kotouče, a sice jak v blízkosti dělicího řezu, tak i na hraně. │ PTS 710 A2    27 ■...
 • Seite 31: Doplňující Instrukce

  Používat ochranu dýchacích UPOZORNĚNÍ cest! ► Udržujte síťový kabel vždy mimo pracovní Není dovoleno pro broušení za dosah stroje a veďte ho od něj směrem mokra! dozadu. Dovolené průměry nástrojů 89 mm Nedovolené boční broušení │ ■ 28    PTS 710 A2...
 • Seite 32 Při použití se nesmí navzájem kombinovat různé typy baterií, resp. akumulátorů. ► Vždy se musí používat baterie se správnou polaritou, protože jinak hrozí nebezpečí jejich výbuchu. ► Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, vyjměte z něj baterie. │ PTS 710 A2    29 ■...
 • Seite 33: Vložení/Výměna Baterie

  Stiskněte blokovací tlačítko a podržte je Dělicí pilový list diamantový Z89: v této poloze. Popis: ø 89 mm ♦ Stiskněte vypínač . Po rozběhnutí stroje Vhodnost: keramika a kámen můžete blokovací tlačítko opět pustit. │ ■ 30    PTS 710 A2...
 • Seite 34: Značení Linie Řezu

  (viz také obr. B). nosti těchto materiálů. 2. Nastavte hloubku řezu na maximální polohu. 3. Stiskněte aretaci vřetena a podržte ji stisk- nutou. Vyklopte základovou desku směrem nahoru. 4. Sejměte pilový list │ PTS 710 A2    31 ■...
 • Seite 35: Likvidace

  úřadu. opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače, akumulátory nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla. │ ■ 32    PTS 710 A2...
 • Seite 36: Servis

  (poklad- ní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poš- tovného na adresu, kterou Vám oznámí servis. │ PTS 710 A2    33 ■...
 • Seite 37: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  EN 60745-2-22:2011+A11:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/označení přístroje: Ponorná pila PTS 710 A2 Rok výroby: 11 - 2019 Sériové číslo: IAN 332000_1907 Bochum, 04. 12. 2019 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 38 Original-Konformitätserklärung ........52 DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    35...
 • Seite 39: Einleitung

  TAUCHSÄGE PTS 710 A2 Innensechskantschlüssel Abbildung C: Einleitung EIN-/AUS-Schalter Laser Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Laseraustrittsöffnung Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Abbildung D: Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Trennscheibe diamantiert Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für HSS-Kreissägeblatt Z89/60...
 • Seite 40: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akku- betriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). 1. Arbeitsplatzsicherheit a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    37 ■...
 • Seite 41: Elektrische Sicherheit

  Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in reich geeignet sind. Die Anwendung einer für unerwarteten Situationen besser kontrollieren. den Außenbereich geeigneten Verlängerungs- leitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. │ DE │ AT │ CH ■ 38    PTS 710 A2...
 • Seite 42: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Lassen Sie keine Personen das Elektrowerk- zeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    39 ■...
 • Seite 43: Gerätespezifische Sicherheitshinweise

  Größe und mit passender Aufnah- beherrschen. mebohrung (z.B. sternförmig oder rund). Sägeblätter, die nicht zu den Montageteilen der Säge passen, laufen unrund und führen zum Verlust der Kontrolle. │ DE │ AT │ CH ■ 40    PTS 710 A2...
 • Seite 44: Spezifische Sicherheitshinweise Für Diese Säge

  Beim Bearbeiten von Holz oder Materialien, bei denen gesundheitsgefährdender Staub entsteht, ist das Gerät an eine passende, geprüfte Ab- saugvorrichtung anzuschließen. ■ Tragen Sie beim Sägen von Holz eine Staub- schutzmaske. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    41 ■...
 • Seite 45: Sicherheitshinweise Für Trennschleifmaschinen

  Halten Sie und in der Nähe befindliche Personen sich außerhalb der Ebene der rotierenden Schleifscheibe auf. Die Schutz- haube soll die Bedienperson vor Bruchstücken und zufälligem Kontakt mit dem Schleifkörper schützen. │ DE │ AT │ CH ■ 42    PTS 710 A2...
 • Seite 46: Weitere Sicherheitshinweise Für Trennschleifanwendungen

  Der Kontakt mit einer spannungs- gegen die Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an führenden Leitung kann auch metallene Gerä- der Blockierstelle beschleunigt. teteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    43 ■...
 • Seite 47: Ergänzende Anweisungen

  10 mm breiten Schlitzen. ■ Tragen Sie immer eine Staubschutzmaske! Solche Einsatzwerkzeuge verursachen einen ■ Tragen Sie immer einen Gehörschutz! Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PTS 710 A2...
 • Seite 48: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Handhabung, Transport und Lagerung Schleifwerkzeuge sind mit Sorgfalt zu behandeln und zu transportieren. Schleifwerkzeuge sind so zu lagern, dass sie keinen mechanischen Beschä- digungen und schädigenden Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    45 ■...
 • Seite 49 ► Batterien stets polrichtig einsetzen, da sonst die Gefahr des Platzens besteht. ► Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PTS 710 A2...
 • Seite 50: Batterie Einsetzen / Wechseln

  3. Drücken Sie das Gerät nach vorne, damit sich ♦ Nach dem Loslassen muss sie leichtgängig und die Tauchsäge absenkt. von selbst in die Ausgangsposition zurücksprin- 4. Sägen Sie mit mäßigem Druck. gen. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    47 ■...
 • Seite 51: Markierung Schnittlinie

  Staubabsaugvorrichtung . ► Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien. ♦ Schieben Sie den Absaugschlauch auf den Anschluss zur Staubabsaugung und verriegeln Sie diesen. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PTS 710 A2...
 • Seite 52: Reinigung Und Wartung

  Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzu- geben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    49 ■...
 • Seite 53: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Teile. Eventuell schon beim Kauf vor- vorschriften, Bedienungsfehler handene Schäden und Mängel müssen sofort nach ■ Schäden durch Elementarereignisse dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 50    PTS 710 A2...
 • Seite 54: Service

  (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    51 ■...
 • Seite 55: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / Gerätebezeichnung: Tauchsäge PTS 710 A2 Herstellungsjahr: 11 - 2019 Seriennummer: IAN 332000_1907 Bochum, 04.12.2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 56 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacij · Stav informací · Stand der Informationen: 01 / 2020 · Ident.-No.: PTS710A2-122019-1 IAN 332000_1907...