Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PTS 710 A1 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PLUNGE SAW PTS 710 A1
PIŁA WGŁĘBNA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
TAUCHSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 310843
ĮGILINAMASIS PJŪKLAS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PTS 710 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTS 710 A1

 • Seite 1 PLUNGE SAW PTS 710 A1 PIŁA WGŁĘBNA ĮGILINAMASIS PJŪKLAS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas TAUCHSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 310843...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 Z85/60 Weichholz & Weichmetalle soft wood & soft metal bois tendre & métal mou 85x1.4 7000 Z85/30 Z85/80 Weichholz & Weichmetalle soft wood & soft metal bois tendre & métal mou 85x1.8 85x1.4 7000 7000...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............16 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......17 PTS 710 A1  ...
 • Seite 5: Wstęp

  PIŁA WGŁĘBNA PTS 710 A1 Rysunek B: Kołnierz zaciskowy Wstęp Śruba mocująca Tarcza pilarska Gratulujemy zakupu nowego produktu . Wybrany Klucz imbusowy produkt charakteryzuje się wysoką jakością . Instruk- cja obsługi stanowi część niniejszego produktu . Za- Rysunek C: wiera ona ważne informacje na temat bezpieczeń- Włącznik/wyłącznik lasera...
 • Seite 6: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Oryginalne wtyki oraz pasujące faktycznie wykorzystywane . Może to znacz- gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko poraże- nie obniżyć stopień narażenia na drgania nia prądem elektrycznym . w całym okresie pracy . PTS 710 A1   │  3 ■...
 • Seite 7: Bezpieczeństwo Osób

  . maski przeciwpyłowej, antypoślizgowego nie i musi zostać niezwłocznie przekazane do obuwia roboczego, kasku lub ochronników naprawy . słuchu - w zależności od rodzaju zastosowania elektronarzędzia - zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń . ■ 4  │   PTS 710 A1...
 • Seite 8: Serwis

  Należy zawsze stosować tarczę pilarską odpowiedniego rozmiaru i z odpowiednim otworem mocującym (np. gwiaździstym lub okrągłym). Tarcze pilarskie, które nie pasują do elementów montażowych pilarki, pracują nierówno i mogą prowadzić do utraty kontroli . PTS 710 A1   │  5 ■...
 • Seite 9: Pozostałe Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Wszystkich Pilarek

  Nie próbuj wyjmowania tarczy pilarskiej z materiału ani ciągnięcia jej do tyłu, zanim tarcza pilarska całkowicie się nie zatrzyma. W przeciwnym razie może dojść do odrzutu. Ustal i usuń przyczynę zakleszczenia się tarczy pilarskiej w materiale . ■ 6  │   PTS 710 A1...
 • Seite 10: Szczegółowe Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Tej Pilarki

  ściernicą . b) W elektronarzędziu należy stosować wyłącz- nie diamentowe tarcze tnące. Sam fakt, że jakieś narzędzie daje się zamocować na elek- tronarzędziu nie gwarantuje bezpiecznej pracy . PTS 710 A1   │  7 ■...
 • Seite 11 . elektryczne lub na własny kabel zasilający, urządzenie zawsze trzymaj za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem przewodzą- cym prąd może spowodować pojawienie się napięcia również w metalowych elementach urządzenia i porażenie prądem . ■ 8  │   PTS 710 A1...
 • Seite 12: Pozostałe Wskazówki Bezpieczeństwa Podczas Przecinania Ściernicą

  Nie używaj łańcuchowych ani zębatych tarcz, jak również segmentowych tarcz dia- mentowych z rowkami o szerokości większej niż 10 mm. Takie narzędzia często powodują odrzut lub utratę kontroli nad elektronarzę- dziem . PTS 710 A1   │  9 ■...
 • Seite 13: Instrukcje Uzupełniające

  Podczas obchodzenia się z narzędziami szlifier- ■ Zawsze noś ochronniki słuchu! skimi i ich transportu należy zachować ostrożność . Narzędzia szlifierskie należy przechowywać w taki sposób, by nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne lub wpływy środowiska . ■ 10  │   PTS 710 A1...
 • Seite 14 . WSKAZÓWKA ■ Jeśli urządzenie nie jest używane zgodnie z instrukcją obsługi producenta, może to mieć negatywny wpływ na deklarowaną ochronę . PTS 710 A1   │  11 ■...
 • Seite 15: Wkładanie / Wymiana Baterii

  . nym razie istnieje ryzyko wybuchu . ♦ Po zwolnieniu musi lekko i samoczynnie prze- ► Na czas dłuższej przerwy w użytkowaniu skoczyć do pozycji wyjściowej . urządzenia, wyjmij z niego baterie . ■ 12  │   PTS 710 A1...
 • Seite 16: Włączanie I Wyłączanie

  1 . Aktywuj blokadę wrzeciona i kluczem im- busowym odkręć śrubę mocującą (aby odkręcić, kręć w prawo) . Teraz zdejmij śrubę mocującą i kołnierz zaciskowy (patrz też rys . B) . PTS 710 A1   │  13 ■...
 • Seite 17: Włączanie I Wyłączanie Lasera

  Do czyszczenia obudowy urządzenia używaj 80-98: kompozyty suchej szmatki, nigdy nie używaj benzyny, roz- Informacje na temat możliwości utyli- puszczalników ani środków czyszczących . zacji wysłużonego urządzenia można uzyskać w najbliższym urzędzie gminy lub miasta . ■ 14  │   PTS 710 A1...
 • Seite 18: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  . Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części . Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia . Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie . PTS 710 A1   │  15 ■...
 • Seite 19: Serwis

  Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem o produktach oraz oprogramowanie . serwisu . Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .comcom ■ 16  │   PTS 710 A1...
 • Seite 20: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / nazwa urządzenia: Piła wgłębna PTS 710 A1 Rok produkcji: 01 - 2019 Numer seryjny: IAN 310843 Bochum, dnia 20 .11 .2018 Semi Uguzlu - dyrektor ds . jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia .
 • Seite 21 ■ 18  │   PTS 710 A1...
 • Seite 22 Importuotojas ........... 33 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ......34 PTS 710 A1  ...
 • Seite 23: Įžanga

  ĮGILINAMASIS PJŪKLAS B paveikslėlis Prispaudimo jungė PTS 710 A1 Priveržimo varžtas Įžanga Pjovimo diskas Vidinis šešiabriaunis raktas Sveikiname įsigijus naują įrankį . Pasirinkote kokybišką C paveikslėlis gaminį . Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis . Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo Lazerio ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis...
 • Seite 24: Bendrieji Elektrinių Įrankių Naudojimo Saugos Nurodymai

  . kištuką. Saugokite laidą nuo karščio, aštrių Bendrieji elektrinių briaunų ir slankiųjų įrankio dalių, neištepkite jo alyva. Apgadinus arba suraizgius laidus įrankių naudojimo padidėja elektros smūgio pavojus . saugos nurodymai PTS 710 A1   │  21 ■...
 • Seite 25: Žmonių Sauga

  Venkite nenatūralios kūno padėties. Stovėkite pasirūpinkite, kad sugadintos dalys būtų pa- stabiliai, visada išlaikykite pusiausvyrą. Taip taisytos. Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta geriau galėsite kontroliuoti elektrinį įrankį dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių . nenumatytomis aplinkybėmis . ■ 22  │   PTS 710 A1...
 • Seite 26: Klientų Aptarnavimas

  Labai svarbu gerai pritvirtinti paviršiuje; tada pjovimo diskas iššoka iš pjūvio ruošinį taip sumažinant pavojų, kad pjovimo plyšio, o pjūklas atšoka atgal naudotojo link . diskas prisilies prie kūno, įstrigs ar taps nevaldo- mas . PTS 710 A1   │  23 ■...
 • Seite 27: Šio Pjūklo Naudojimo Specialieji Saugos Nurodymai

  Neapsaugotas, iš inercijos besisukantis pjovimo diskas stumia pjūklą priešinga pjovimo krypčiai kryptimi ir pjauna viską, kas pasitaiko kelyje . Atminkite, kad turi praeiti šiek tiek laiko, kol pjūklas visiškai sustos . ■ 24  │   PTS 710 A1...
 • Seite 28: Abrazyvinio Pjovimo Įrankių Naudojimo Saugos Nurodymai

  . b) Su savo elektriniu įrankiu naudokite tik dei- mantu padengtus pjovimo diskus. Net jei prie- dus galima pritvirtinti prie jūsų elektrinio įrankio, tai nereiškia, kad naudojamas elektrinis įrankis bus saugus . PTS 710 A1   │  25 ■...
 • Seite 29: Kiti Abrazyvinio Pjovimo Diskų Naudojimo Saugos Nurodymai

  įrankis gali užkliudyti paslėptus elektros krypčiai priešinga kryptimi . laidus arba paties įrankio maitinimo laidą. Prisilietus prie laido, kuriame yra įtampa, įtam- pa gali persiduoti metalinėms įrankio dalims ir sukelti elektros smūgį . ■ 26  │   PTS 710 A1...
 • Seite 30: Papildomi Nurodymai

  Visada naudokite klausos apsaugos priemonę! e) Nenaudokite grandininių arba dantytųjų pjo- vimo diskų ar segmentinių deimantinių diskų su platesnėmis nei 10 mm įrėžomis. Tokie papildomi darbo įrankiai sukelia atatranką arba elektrinis įrankis tampa nevaldomas . PTS 710 A1   │  27 ■...
 • Seite 31: Originalūs Priedai Ir Papildoma Įranga

  Naudojimas, gabenimas ir laikymas Rūpestingai elkitės su šlifavimo įrankiais ir rūpestin- gai juos gabenkite . Šlifavimo įrankius laikykite taip, kad jie būtų apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų arba juos gadinančio aplinkos poveikio . ■ 28  │   PTS 710 A1...
 • Seite 32 Negalima vienu kartu įdėti skirtingo tipo baterijų ir (arba) akumuliatorių . ► Baterijas visada įdėkite tinkamu poliumi, antraip jos gali sprogti . ► Jei įrankio ketinate ilgesnį laiką nenaudoti, išimkite iš jo baterijas . PTS 710 A1   │  29 ■...
 • Seite 33: Baterijos Įdėjimas / Keitimas

  Atleidus ji lengvai ir savaime turi grįžti į pradinę 2 . Įjunkite įrankį, kaip aprašyta skyriuje „Įjungimas padėtį . ir išjungimas“ . 3 . Įrankį stumkite pirmyn, kad įleidžiamasis pjūklas nusileistų . 4 . Pjaukite nestipriai spausdami . ■ 30  │   PTS 710 A1...
 • Seite 34: Pjūvio Linijos Žymėjimas

  (atsuksite sukdami pagal laikrodžio rodyklę) . ■ Korpusą valykite šluoste, jokiu būdu nenaudokite Dabar nuimkite priveržimo varžtą bei pri- benzino, tirpiklių ar valiklių . spaudimo jungę (taip pat žr . ir B pav .) . PTS 710 A1   │  31 ■...
 • Seite 35: Šalinimas

  . 20–22: popierius ir kartonas, Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remon- 80–98: sudėtinės medžiagos . to darbus imamas mokestis . Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje . ■ 32  │   PTS 710 A1...
 • Seite 36: Klientų Aptarnavimas

  (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu . Svetainėje www .lidl-service .com galite atsisiųsti šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir programinės įrangos . PTS 710 A1   │  33 ■...
 • Seite 37: Atitikties Deklaracijos Originalo Vertimas

  EN 60745-2-22:2011+A11:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Tipas / įrankio pavadinimas: Įgilinamasis pjūklas PTS 710 A1 Pagaminimo metai: 2019-01 Serijos numeris: IAN 310843 Bochumas, 2018-11-20 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas - Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį .
 • Seite 38 Original-Konformitätserklärung ........50 PTS 710 A1 DE │...
 • Seite 39: Einleitung

  TAUCHSÄGE PTS 710 A1 Innensechskantschlüssel Abbildung C: Einleitung EIN-/AUS-Schalter Laser Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Laseraustrittsöffnung Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Abbildung D: Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Trennsägeblatt diamantiert Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise für HSS-Kreissägeblatt Z85/60...
 • Seite 40: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Halten Sie das Kabel fern von Hitze, elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Verletzungen verursachen . Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages . PTS 710 A1 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 41: Sicherheit Von Personen

  Gerätes reparieren. Viele Unfälle haben ihre Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kön- Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen . nen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PTS 710 A1...
 • Seite 42: Service

  Werkstücks verhaken, wodurch sich das Klemmen des Sägeblattes oder Verlust der Sägeblatt aus dem Sägespalt herausbewegt Kontrolle zu minimieren . und die Säge in Richtung der Bedienperson zurückspringt . PTS 710 A1 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Seite 43: Spezifische Sicherheitshinweise Für Diese Säge

  Sägespalt eine erhöhte im Weg ist . Beachten Sie dabei die Nachlauf- Reibung, Klemmen des Sägeblattes und Rück- zeit der Säge . schlag . ■ 40  │   DE │ AT │ CH PTS 710 A1...
 • Seite 44: Sicherheitshinweise Für Trennschleifmaschinen

  Personen sich außerhalb der Ebene der und können zum Verlust der Kontrolle führen . rotierenden Schleifscheibe auf. Die Schutz- haube soll die Bedienperson vor Bruchstücken und zufälligem Kontakt mit dem Schleifkörper schützen . PTS 710 A1 DE │ AT │ CH   │  41 ■...
 • Seite 45: Weitere Sicherheitshinweise Für Trennschleifanwendungen

  Der Kontakt mit einer spannungs- gegen die Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an führenden Leitung kann auch metallene Gerä- der Blockierstelle beschleunigt . teteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen Schlag führen . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PTS 710 A1...
 • Seite 46: Ergänzende Anweisungen

  10 mm breiten Schlitzen. ■ Tragen Sie immer eine Staubschutzmaske! Solche Einsatzwerkzeuge verursachen einen ■ Tragen Sie immer einen Gehörschutz! Rückschlag oder den Verlust der Kontrolle über das Elektrowerkzeug . PTS 710 A1 DE │ AT │ CH   │  43 ■...
 • Seite 47: Originalzubehör / -Zusatzgeräte

  Handhabung, Transport und Lagerung Schleifwerkzeuge sind mit Sorgfalt zu behandeln und zu transportieren . Schleifwerkzeuge sind so zu lagern, dass sie keinen mechanischen Beschä- digungen und schädigenden Umwelteinflüssen ausgesetzt sind . ■ 44  │   DE │ AT │ CH PTS 710 A1...
 • Seite 48 Batterien stets polrichtig einsetzen, da sonst die Gefahr des Platzens besteht . ► Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen . PTS 710 A1 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 49: Batterie Einsetzen / Wechseln

  ♦ Nach dem Loslassen muss sie leichtgängig und die Tauchsäge absenkt . von selbst in die Ausgangsposition zurücksprin- 4 . Sägen Sie mit mäßigem Druck . gen . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PTS 710 A1...
 • Seite 50: Markierung Schnittlinie

  Sie mit dem Innensechskantschlüssel Reiniger . Spannschraube (zum Öffnen im Uhrzeigesinn drehen) . Nehmen Sie jetzt die Spannschraube und den Klemmflansch ab (siehe auch Abb . B) . PTS 710 A1 DE │ AT │ CH   │  47 ■...
 • Seite 51: Entsorgung

  Schäden und Mängel müssen sofort nach 1–7: Kunststoffe, dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf 20–22: Papier und Pappe, der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind 80–98: Verbundstoffe kostenpflichtig . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PTS 710 A1...
 • Seite 52: Service

  .kompernass .com unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . PTS 710 A1 DE │ AT │ CH   │  49...
 • Seite 53: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-2-22:2011+A11:2013 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / Gerätebezeichnung: Tauchsäge PTS 710 A1 Herstellungsjahr: 01 - 2019 Seriennummer: IAN 310843 Bochum, 20 .11 .2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 54 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 07 / 2019 · Ident.-No.: PTS710A1-112018-1 IAN 310843...