Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PTS 710 A2 Originalbetriebsanleitung

Elektro-tauchsäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC PLUNGE SAW PTS 710 A2
ELEKTRISK DYKSAV
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ELEKTRO-TAUCHSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 353273_2007
ELEKTRISCHE INSTEEKZAAG
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PTS 710 A2

 • Seite 1 ELECTRIC PLUNGE SAW PTS 710 A2 ELEKTRISK DYKSAV ELEKTRISCHE INSTEEKZAAG Oversættelse af den originale driftsvejledning Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing ELEKTRO-TAUCHSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 353273_2007...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 Z89/60 Weichholz & Weichmetalle soft wood & soft metal bois tendre & métal mou 89x1.4 7000 Z89/30 Z89/80 Weichholz & Weichmetalle soft wood & soft metal bois tendre & métal mou 89x1.8 89x1.4 7000 7000...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importør ............. 17 Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring ....18 │ PTS 710 A2    1...
 • Seite 5: Indledning

  Figur A ELEKTRISK DYKSAV PTS 710 A2 Afdækning til batterirum Indledning Tilslutning til støvopsugning Tillykke med købet af dit nye produkt. Du har valgt Spindelfiksering et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen Figur B er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige Klemflange...
 • Seite 6: Tekniske Data

  ► De angivne samlede vibrationsværdier og de angivne støjemissionsværdier kan også anvendes til en indledende vurdering af faren ved belastningen. │ PTS 710 A2    3 ■...
 • Seite 7: Sikkerhed På Arbejdspladsen

  øger risikoen for elek- af elværktøjet, kan det medføre personskader. trisk stød. e) Undgå unormale kropsstillinger. Sørg for, at du står sikkert, og hold altid balancen. Derved kan du bedre kontrollere elværktøjet i uventede situationer. │ ■     PTS 710 A2...
 • Seite 8: Anvendelse Og Behandling Af Elværktøjet

  Få be- skadigede dele repareret, inden du bruger elværktøjet. Mange uheld skyldes dårligt vedli- geholdt elværktøj. │ PTS 710 A2    5 ■...
 • Seite 9: Sikkerhedsanvisninger Specielt For Produktet

  Ophold dig altid på siden af savklingen; hold aldrig savklingen på linje med din krop. Ved et tilbageslag kan rundsaven springe tilbage, men betjeningsper- sonen kan kontrollere tilbageslagskræfterne ved at træffe egnede forholdsregler. │ ■     PTS 710 A2...
 • Seite 10: Sikkerhedsanvisninger For Disse Save

  Vær opmærksom på savens de vægge eller andre områder, hvor man efterløbstid. ikke kan se, hvad man skærer i. Den indtræn- gende savklinge kan blokere ved savning i skjulte genstande og forårsage et tilbageslag. │ PTS 710 A2    7 ■...
 • Seite 11: Sikkerhedsanvisninger For Skære-/Slibemaskiner

  Brug ikke slidte slibeskiver fra større elværktø- jer. Slibeskiver til større elværktøjer er ikke be- Bær beskyttelsesbriller! regnet til de mindre elværktøjers højere omdrej- ningstal og kan derfor gå i stykker. Bær høreværn! │ ■     PTS 710 A2...
 • Seite 12 Kontakt med en spændingsføren- de ledning kan også sætte produktdele af metal under spænding og medføre elektrisk stød. │ PTS 710 A2    9 ■...
 • Seite 13: Yderligere Sikkerhedsanvisninger For Brugen Af Skære-/Slibemaskiner

  Hvis skæreskiven går ind i væggen, kan den forårsage tilbageslag ved skæring i gas- eller vandledninger, elektriske ledninger eller andre genstande. │ ■     PTS 710 A2...
 • Seite 14: Supplerende Anvisninger

  Tilladt diameter for værktøj 89 mm se udendørs. BEMÆRK Ikke tilladt til sideslibning ► Hold altid ledningen på afstand af produktets funktionsområde, og hold den bagud og væk fra produktet. │ PTS 710 A2    11 ■...
 • Seite 15 Sæt altid batterierne i, så polerne vender rigtigt, da der ellers er fare for, at de eksplo- derer. ► Hvis produktet ikke skal anvendes i en længe- re periode, skal batterierne tages ud. │ ■     PTS 710 A2...
 • Seite 16: Indsætning/Udskiftning Af Batterier

  Den må ikke sætte sig fast. Du kan nu slippe startspærren ♦ Når den slippes skal den gå let og springe 4. Sav med et jævnt tryk. tilbage til udgangspositionen af sig selv. │ PTS 710 A2    13 ■...
 • Seite 17: Markering Af Snitlinje

  Sving grundpladen opad. 4. Tag forsigtigt savklingen 5. Montér en ny savklinge i omvendt rækkefølge. 6. Aktivér spindelfikseringen (til den klikker på plads), og stram spændeskruen unbrakonøglen │ ■     PTS 710 A2...
 • Seite 18: Tænd/Sluk For Laser

  Emballagematerialerne er mærket med forkor- trykluft. telserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1–7: plast, 20–22: papir og pap, 80–98: kompo- sitmaterialer. Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter. │ PTS 710 A2    15 ■...
 • Seite 19: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  Normalt forbrug af batteriets kapacitet ■ Erhvervsmæssig anvendelse af produktet ■ Beskadigelser eller ændringer på produktet udført af kunden ■ Manglende overholdelse af sikkerheds- og vedligeholdelsesforskrifter, betjeningsfejl ■ Skader som følge af naturkatastrofer │ ■     PTS 710 A2...
 • Seite 20: Service

  Derved garanteres det, at produktets sikkerhed bevares. ► Lad altid produktets producent eller dennes kundeservice udskifte stikket eller lednin- gen. Derved garanteres det, at produktets sikkerhed bevares. │ PTS 710 A2    17 ■...
 • Seite 21: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseserklæring

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Type/enhedsbetegnelse: Elektrisk dyksav PTS 710 A2 Produktionsår: 11–2020 Serienummer: IAN 353273_2007 Bochum, 12.11.2020 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreudvikling.
 • Seite 22 Importeur ............35 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring ....36 NL │ BE │ PTS 710 A2    19 ■...
 • Seite 23: Inleiding

  Afbeelding A ELEKTRISCHE INSTEEKZAAG Afdekking van het batterijvak PTS 710 A2 Aansluiting voor stofafzuiging Inleiding Asvergrendeling Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Afbeelding B nieuwe apparaat. U hebt hiermee gekozen voor Klemflens een hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing Spanbout maakt deel uit van dit product. Deze bevat be-...
 • Seite 24: Technische Gegevens

  De vermelde totale trillingswaarden en trilling- snoer) en op elektrisch gereedschap dat op accu’s semissiewaarden kunnen ook worden ge- werkt (zonder snoer). bruikt voor een voorlopige inschatting van de belasting. NL │ BE │ PTS 710 A2    21 ■...
 • Seite 25: Veiligheid Op De Werkplek

  Gereedschap of moersleutels een elektrische schok. die zich in een draaiend onderdeel van het elektrische gereedschap bevinden, kunnen letsel veroorzaken. │ NL │ BE ■ 22    PTS 710 A2...
 • Seite 26: Gebruik En Behandeling Van Het Elektrische Gereedschap

  Op die manier blijft de veiligheid van het elektri- schap weglegt. Deze voorzorgsmaatregel sche gereedschap gewaarborgd. voorkomt dat het elektrische gereedschap on- bedoeld kan worden gestart. NL │ BE │ PTS 710 A2    23 ■...
 • Seite 27: Apparaatspecifieke Veiligheids Voorschriften

  één lijn met uw lichaam. Bij een terugslag kan de zaag naar achteren sprin- gen, maar de gebruiker kan de terugslagkrach- ten door passende voorzorgsmaatregelen be- heersen. │ NL │ BE ■ 24    PTS 710 A2...
 • Seite 28: Specifieke Veiligheidsvoorschriften Voor Deze Zaag

  Wees bijzonder voorzichtig bij het zagen in zaag. bestaande wanden of andere materialen waarvan de samenstelling onbekend is. Het zaagblad kan tijdens het zagen in verborgen objecten vastraken en een terugslag veroorzaken. NL │ BE │ PTS 710 A2    25 ■...
 • Seite 29: Veiligheidsvoorschriften Voor Doorslijpmachines

  Draag een mondkapje! tere elektrische gereedschappen. Slijpschijven voor grotere elektrische gereedschappen zijn Draag een veiligheidsbril! niet ontworpen voor de hogere toerentallen van kleinere elektrische gereedschappen en kunnen breken. Draag gehoorbescherming! │ NL │ BE ■ 26    PTS 710 A2...
 • Seite 30 Iedereen die de werkomgeving betreedt, moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Afgebroken stukken van het werkstuk of gebroken accessoi- res kunnen worden weggeslingerd en verwon- dingen veroorzaken, ook buiten de directe werkomgeving. NL │ BE │ PTS 710 A2    27 ■...
 • Seite 31: Overige Veiligheidsvoorschriften Voor Het Gebruik Van Slijpschijven

  │ NL │ BE ■ 28    PTS 710 A2...
 • Seite 32: Aanvullende Aanwijzingen

  Houd het netsnoer altijd uit de buurt van de werkingszone van de machine en leid het Toegestane diameter van de naar achteren van de machine vandaan. 89 mm gereedschappen Niet toegelaten voor het slijpen van zijkanten NL │ BE │ PTS 710 A2    29 ■...
 • Seite 33 Plaats batterijen altijd met de polen op de juiste plaats, omdat de batterijen anders kunnen exploderen. ► Haal de batterij uit het apparaat als u dat langere tijd niet gebruikt. │ NL │ BE ■ 30    PTS 710 A2...
 • Seite 34: Batterij Plaatsen/Vervangen

  3. Druk het apparaat naar voren, zodat ♦ Na het loslaten moet de zool soepel en vanzelf de  invalzaag omlaag gaat. U kunt nu de terugspringen in de uitgangspositie. inschakelblokkering loslaten. 4. Zaag met matige druk. NL │ BE │ PTS 710 A2    31 ■...
 • Seite 35: Markering Zaaglijn

  Zwenk de zool omhoog. 4. Neem het zaagblad van de as. 5. Monteer het zaagblad in omgekeerde volgorde van de bovenstaande beschrijving. │ NL │ BE ■ 32    PTS 710 A2...
 • Seite 36: Laser In- En Uitschakelen

  1–7: kunststoffen, 20–22: papier en karton, schoon. Verwijder stof en spaanders met een 80–98: composiet materialen. borstel of perslucht. Meer informatie over het afvoeren van het afgedankte product kunt u inwinnen bij de gemeentereiniging. NL │ BE │ PTS 710 A2    33 ■...
 • Seite 37: Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh

  Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, ver- valt de garantie. │ NL │ BE ■ 34    PTS 710 A2...
 • Seite 38: Service

  Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service (www.lidl-service.com) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 353273_2007 de gebruiksaanwijzing openen. NL │ BE │ PTS 710 A2    35 ■...
 • Seite 39: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Type/apparaatbeschrijving: Elektrische insteekzaag PTS 710 A2 Productiejaar: 11–2020 Serienummer: IAN 353273_2007 Bochum, 12-11-2020 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden. │...
 • Seite 40 Original-Konformitätserklärung ......... . 54 DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    37...
 • Seite 41: Einleitung

  Abbildung A ELEKTRO-TAUCHSÄGE Abdeckung des Batteriefachs PTS 710 A2 Anschluss zur Staubabsaugung Einleitung Spindelarretierung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Abbildung B Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Klemmflansch Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Spannschraube Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise Sägeblatt...
 • Seite 42: Technische Daten

  „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene und die angegebenen Geräuschemissions- Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) und auf akku- werte können auch zu einer vorläufigen Ein- betriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung). schätzung der Belastung verwendet werden. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    39 ■...
 • Seite 43: Arbeitsplatzsicherheit

  Anschlussleitungen erhöhen das einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der Risiko eines elektrischen Schlages. sich in einem drehenden Teil des Elektrowerk- zeugs befindet, kann zu Verletzungen führen. │ DE │ AT │ CH ■ 40    PTS 710 A2...
 • Seite 44: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Ersatzteilen reparieren. Damit wird sicherge- men, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder stellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vor- erhalten bleibt. sichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtig- ten Start des Elektrowerkzeugs. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    41 ■...
 • Seite 45: Gerätespezifische Sicherheitshinweise

  Schlag. f) Verwenden Sie beim Längsschneiden immer einen Anschlag oder eine gerade Kanten- führung. Dies verbessert die Schnittgenauigkeit und verringert die Möglichkeit, dass das Säge- blatt klemmt. │ DE │ AT │ CH ■ 42    PTS 710 A2...
 • Seite 46: Spezifische Sicherheitshinweise Für Diese Säge

  Sägespalt eine erhöhte entgegen der Schnittrichtung und sägt, was ihm Reibung, Klemmen des Sägeblattes und Rück- im Weg ist. Beachten Sie dabei die Nachlauf- schlag. zeit der Säge. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    43 ■...
 • Seite 47: Sicherheitshinweise Für Trennschleifmaschinen

  Schutzhandschuhe tragen! scheiben von größeren Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben für größere Elektrowerkzeuge sind nicht für die höheren Drehzahlen von Atemschutz tragen! kleineren Elektrowerkzeugen ausgelegt und können brechen. Schutzbrille tragen! Gehörschutz tragen! │ DE │ AT │ CH ■ 44    PTS 710 A2...
 • Seite 48 Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich. Jeder, der den Arbeitsbereich betritt, muss persön- liche Schutzausrüstung tragen. Bruchstücke des Werkstücks oder gebrochener Einsatzwerk- zeuge können wegfliegen und Verletzungen auch außerhalb des direkten Arbeitsbereichs verursachen. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    45 ■...
 • Seite 49: Weitere Sicherheitshinweise Für Trennschleifanwendungen

  Werkstück muss auf beiden Seiten der Scheibe gegengesetzt zur Bewegung der Schleifscheibe abgesetzt werden, und zwar sowohl in der an der Blockierstelle. Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PTS 710 A2...
 • Seite 50: Ergänzende Anweisungen

  Halten Sie das Netzkabel stets vom Wir- kungskreis der Maschine fern und führen Sie Zugelassener Durchmesser der es nach hinten von der Maschine weg. 89 mm Werkzeuge Nicht zulässig für Seitenschleifen DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    47 ■...
 • Seite 51 ► Batterien stets polrichtig einsetzen, da sonst die Gefahr des Platzens besteht. ► Entnehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PTS 710 A2...
 • Seite 52: Batterie Einsetzen/Wechseln

  Nach dem Loslassen muss sie leichtgängig die Tauchsäge absenkt. Sie können die Ein- und von selbst in die Ausgangsposition zurück- schaltsperre nun loslassen. springen. 4. Sägen Sie mit mäßigem Druck. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    49 ■...
 • Seite 53: Markierung Schnittlinie

  2. Setzen Sie die Schnitt-Tiefe auf die maximale Position. 3. Betätigen Sie die Einschaltsperre und halten Sie sie in dieser in Position. Schwenken Sie die Grundplatte nach oben. 4. Nehmen Sie das Sägeblatt │ DE │ AT │ CH ■ 50    PTS 710 A2...
 • Seite 54: Laser Ein- Und Ausschalten

  Halten Sie den Bereich um die Schutzhaube gedienten Produkts erfahren Sie bei stets sauber. Entfernen Sie Staub und Späne mit Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. einem Pinsel oder durch Druckluft. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    51 ■...
 • Seite 55: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Teile. Eventuell schon beim Kauf vor- vorschriften, Bedienungsfehler handene Schäden und Mängel müssen sofort nach ■ Schäden durch Elementarereignisse dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kos- tenpflichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PTS 710 A2...
 • Seite 56: Service

  Lassen Sie den Austausch des Steckers oder der Netzleitung immer vom Hersteller des Gerätes oder seinem Kundendienst ausführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. DE │ AT │ CH │ PTS 710 A2    53 ■...
 • Seite 57: Original-Konformitätserklärung

  EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/Gerätebezeichnung: Elektro-Tauchsäge PTS 710 A2 Herstellungsjahr: 11–2020 Seriennummer: IAN 353273_2007 Bochum, 12.11.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 58 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 11 / 2020 · Ident.-No.: PTS710A2-112020-1 IAN 353273_2007...

Diese Anleitung auch für:

Ian 353273 2007