Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PTS 710 A2 Originalbetriebsanleitung Seite 33

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Προστατεύεστε από την ακτινοβολία λέιζερ!
P max. < 1 mW · λ 650 nm · EN 60825-1:2014
Η συσκευή περιέχει ένα λέιζερ
κατηγορίας 2
Ποτέ μην κατευθύνετε το λέιζερ σε άτομα ή
ζώα.
Ποτέ μην κοιτάτε απευθείας στο λέιζερ.
Το λέιζερ μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα
μάτια.
Μην κατευθύνετε την ακτίνα λέιζερ σε υλικά
με δυνατή αντανάκλαση. Κίνδυνος εξαιτίας
ανακλώμενου φωτός.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε ρύθμιση για την
ενίσχυση της ακτίνας λέιζερ.
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού!
Για βλάβες λόγω επέμβασης στη διάταξη
λέιζερ, όπως και μη τήρησης των υποδείξεων
ασφαλείας, δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη.
Η εφαρμογή διαφορετικών από τις εδώ
αναφερόμενες διατάξεις χρήσης ή ρύθμισης
ή η διεξαγωγή άλλων διαδικασιών μπορεί
να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινο-
βολία.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα
με τις οδηγίες χρήσης μπορεί να επηρεαστεί
η προβλεπόμενη προστασία.
GR │ CY
30 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Εσφαλμένος χειρισμός των μπαταριών
μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά,
εκρήξεις, διαρροές επικίνδυνων ουσιών
ή σε άλλες επικίνδυνες καταστάσεις!
Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην
τις εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες.
Μην ανοίγετε, παραμορφώνετε ή βραχυκυ-
κλώνετε τις μπαταρίες, διότι έτσι ενδέχεται να
προκληθεί διαρροή των περιεχόμενων χημι-
κών ουσιών.
Μη δοκιμάζετε να επαναφορτίζετε τις μπατα-
ρίες. Μόνο οι χαρακτηρισμένες ως «επανα-
φορτιζόμενες» μπαταρίες επιτρέπεται να φορ-
τίζονται εκ νέου. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!
Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες. Οι χημικές
ουσίες που εκρέουν μπορεί να προκαλέσουν
μόνιμες βλάβες στη συσκευή. Κατά το χειρι-
σμό φθαρμένων μπαταριών ή μπαταριών με
διαρροή δίνετε ιδιαίτερη προσοχή. Κίνδυνος
εγκαύματος! Φοράτε προστατευτικά γάντια.
Τα χημικά, τα οποία εκρέουν από μία μπατα-
ρία, μπορεί να προκαλέσουν δερματικούς
ερεθισμούς. Σε περίπτωση επαφής με το δέρ-
μα, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν οι χημι-
κές ουσίες έχουν εισχωρήσει στα μάτια,
ξεπλύνετε πολύ καλά με νερό, μην τρίβετε τα
μάτια και αναζητήστε αμέσως έναν γιατρό.
Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να καταλήγουν
στα χέρια των παιδιών. Τα παιδιά μπορεί να
βάλουν τις μπαταρίες στο στόμα και να τις
καταπιούν. Εάν έχει γίνει κατάποση μιας
μπαταρίας, πρέπει να ζητηθεί αμέσως ιατρική
βοήθεια.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μαζί
διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή συσσωρευτών.
Τοποθετείτε πάντα τις μπαταρίες στο σωστό
πόλο, διότι αλλιώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή,
εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
PTS 710 A2

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

353273