Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside 5 20 01 10003 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Seite 17

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

Jamstvo tvrtke ROWI Electronics GmbH / Servis / Zbrinjavanje
možete zajedno s priloženim dokazom o kupnji
(blagajnički račun) i s opisom nedostatka i kada
se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu
servisa.
Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti
ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o pro-
izvodu i softver.
Legende der verwendeten Piktogramme
Einleitung
Servis
........................................................................................................................................Seite 6
Bestimmungsgemäße Verwendung ...................................................................................................Seite 6
Ako bi prilikom rada Vašeg proizvoda tvrtke
Ausstattung ..........................................................................................................................................Seite 6
ROWI Electronics nastali problemi, postupite na
Lieferumfang .......................................................................................................................................Seite 6
sljedeći način:
Technische Daten ................................................................................................................................Seite 7
Sicherheit
1. Kontakt
........................................................................................................................................Seite 7
Servisnu ekipu poduzeća ROWI Electronics može-
Allgemeine Sicherheitshinweise ........................................................................................................Seite 7
te dobiti na adresi:
Vor der Inbetriebnahme
ROWI Electronics GmbH
Gerät aufstellen ..................................................................................................................................Seite 8
Augartenstr. 3
Inbetriebnahme
76698 Ubstadt-Weiher, Njemačka
Ld-services@rowi-electronics.com
Heizstufen und Ventilator ein- / ausschalten .....................................................................................Seite 8
Service-Hotline: +800 7694 7694
Temperatur einstellen..........................................................................................................................Seite 9
(besplatno iz fiksne mreže)
Gerät ausschalten ..............................................................................................................................Seite 9
Überhitzungsschutz ............................................................................................................................Seite 9
IAN 298896
Fehlerbehebung
Većina problema može se ukloniti već u okviru
Wartung, Reinigung und Lagerung
kompetentnog tehničkog savjetovanja od strane
našeg servisnog tima.
Service
...............................................................................................................................................Seite 10
Garantie
...........................................................................................................................................Seite 11
Entsorgung
.....................................................................................................................................Seite 11
Original-EG-Konformitäts erklärung / Hersteller
....................................................................................................Seite 8
........................................................................................................................Seite 8
........................................................................................................................Seite 10
Zbrinjavanje
Ispravno zbrinjavanje ovog pro-
izvoda.
Ambalaža kao i svi materijali za pa-
kiranje sastoje se od ekoloških materija-
la koji se mogu reciklirati 100 %.
.........................................................Seite 6
Ne bacajte proizvod u kućni ot-
pad!
Unutar EU ovaj simbol upozorava na
to da se ovaj proizvod ne smije baca-
ti u kućno smeće. Stari uređaji sadrže
kvalitetne materijale koji se mogu re-
ciklirati i trebaju se zbrinuti na mjesto
za reciklažu kako nekontroliranim od-
laganjem u otpad ne bi naštetili okolišu
odnosno ljudskom zdravlju. Zbog toga
Vas molimo Vas da stare uređaje odne-
sete na odgovarajuće sakupljalište ili ga
u svrhu zbrinjavanja pošaljete mjestu na
kojem ste ga kupili. To mjesto pobrinut
će se za njegovu reciklažu.
.........................................................................Seite 10
.........................................Seite 12
Inhaltsverzeichnis
DE/AT/CH
HR
19
5

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 5 20 01 10003