Parkside PDST 10 B3 Originalbetriebsanleitung

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR HOSE REEL PDST 10 B3
PAINEILMALETKUKELA
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
BĘBEN NA WĄŻ NA
SPRĘŻONE POWIETRZE
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DRUCKLUFT-SCHLAUCHTROMMEL
Originalbetriebsanleitung
IAN 327372_1904
SLANGTRUMMA TRYCKLUFT
Översättning av bruksanvisning i original
RITĖ SU ŽARNA SUSPAUSTAM ORUI
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDST 10 B3

 • Seite 1 AIR HOSE REEL PDST 10 B3 PAINEILMALETKUKELA SLANGTRUMMA TRYCKLUFT Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original BĘBEN NA WĄŻ NA RITĖ SU ŽARNA SUSPAUSTAM ORUI SPRĘŻONE POWIETRZE Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi DRUCKLUFT-SCHLAUCHTROMMEL Originalbetriebsanleitung IAN 327372_1904...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 PDST 10 B3  ...
 • Seite 5: Johdanto

  PAINEILMALETKUKELA Paineilmatyökalussa olevat symbolit: PDST 10 B3 WARNING! Lue käyttöohje ennen käyttöönottoa . Johdanto Onnittelut uuden laitteen hankinnasta . Olet valinnut Käytä hengityssuojainta . laadukkaan tuotteen . Käyttöohje on osa tätä tuotet- ta . Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä...
 • Seite 6: Turvallisuusohjeet

  Tarkoituksenmukaiseen käyttöön kuuluu myös mellä), ettei suurin sallittu työpaine ylity käyttöohjeeseen sisältyvien turvallisuusohjeiden 10 prosenttia enempää . ja asennusohjeen huomioiminen . Valmistaja tai myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tarkoituksenvastaisesta tai virheellisestä käytöstä . PDST 10 B3   │  3 ■...
 • Seite 7: Jäännösriski

  Pidä letkusta aina tukevasti kiinni, kun irrotat sen esteetön paikka . paineilman lähteestä tai paineilmatyökalusta . ■ Jos asennat paineilmaletkukelan kattoon, huomioi vähintään 2,5 metrin asennuskorkeus . ■ Asennukseen tarvitset seuraavat apuvälineet: porakone, soveltuva pora ja ruuvimeisseli . ■ 4  │   PDST 10 B3...
 • Seite 8: Paineilmaletkukelan Asentaminen

  1, pyörittämällä niitä myötäpäivään . (ks . kuva C) paineilmaletkukela välittömästi käytöstä . Anna ammattilaisen korjata syntynyt vaurio . ■ Paineilmaletkukelassa on lukitus- ja takaisinke- lausmekanismi, joka mahdollistaa paineilmalet- kevyen ulosvetämisen ja takaisintyöntä- misen . PDST 10 B3   │  5 ■...
 • Seite 9: Letkun Kelaaminen Kelalta

  . Letkunpysäyttimen säätä- miseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli (ei sisälly toimitukseen) . ♦ Avaa kiinnitysruuvit ristipääruuvimeisselillä (ks . kuva D) . ♦ Työnnä letkunpysäytin paineilmaletkua pitkin haluttuun kohtaan . ♦ Kiristä sen jälkeen kiinnitysruuvit ■ 6  │   PDST 10 B3...
 • Seite 10: Hävittäminen

  Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa . Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia . Mahdollisesti jo oston yhteydessä havaittavista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu pakkauksesta . Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia . PDST 10 B3   │  7 ■...
 • Seite 11: Huolto

  . ■ Voit lähettää viallisena pitämäsi tuotteen yhdes- sä ostokuitin kanssa maksutta sinulle ilmoitettuun huolto-osoitteeseen . Liitä mukaan selvitys viasta ja siitä, milloin se on ilmennyt . ■ 8  │   PDST 10 B3...
 • Seite 12: Alkuperäinen Vaatimustenmukaisuusvakuutus

  44867 BOCHUM, SAKSA, vakuutamme täten, että tämä tuote vastaa seuraavia standardeja, ohjeellisia asiakirjoja ja EY:n direktiivejä: Konedirektiivi (2006 / 42 / EC) Tyyppi / laitteen nimitys: Paineilmaletkukela PDST 10 B3 Valmistusvuosi: 09 - 2019 Sarjanumero: IAN 327372_1904 Bochum, 24 .9 .2019 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä...
 • Seite 13 ■ 10  │   PDST 10 B3...
 • Seite 14 Originalförsäkran om överensstämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PDST 10 B3  ...
 • Seite 15: Inledning

  SLANGTRUMMA TRYCKLUFT Symboler på tryckluftsverktyget: PDST 10 B3 WARNING! Läs bruksanvisningen innan produk- ten tas i bruk . Inledning Grattis till din nyinköpta produkt . Du har valt en Använd dammskyddsmask . produkt med hög kvalitet . Bruksanvisningen ingår i leveransen som en del av produkten .
 • Seite 16: Säkerhetsanvisningar

  . Tillverkaren eller återförsäljaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig an- vändning eller användningssätt som strider mot föreskrifterna . PDST 10 B3   │  13 ■...
 • Seite 17: Restrisk

  Håll alltid ett stadigt tag om slangen när du ska koppla bort den från tryckluften eller ett ■ Till monteringen behövs följande verktyg: en tryckluftsverktyg . borrmaskin, en lämplig borr och en skruvmejsel eller skruvdragare . ■ 14  │   PDST 10 B3...
 • Seite 18: Montera Slangtrumman För Tryckluft

  . (se bild C) specialist reparera skadorna . ■ Slangtrumman för tryckluft är utrustad med en lås- och returmekanism . Den gör att tryckluft- slangen lätt kan dras ut och föras in igen . PDST 10 B3   │  15 ■...
 • Seite 19: Rulla Ut Slangen

  . För att kunna ställa in slangstoppet behöver du en stjärnskruvmejsel (ingår inte i leveransen) . ♦ Lossa fästskruvarna med stjärnskruvmejseln (se bild D) . ♦ För slangstoppet till önskad position längs tryckluftslangen ♦ Dra åt fästskruvarna igen . ■ 16  │   PDST 10 B3...
 • Seite 20: Kassering

  . Det gäller även för utbytta och reparerade delar . Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart pro- dukten packats upp . När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer . PDST 10 B3   │  17 ■...
 • Seite 21: Service

  .lidl-service .com . Med den här QR-koden kommer du direkt till Lidls servicesida (www .lidl-service .com) där du kan öppna bruksanvisningen genom att skriva in artikelnumret (IAN) 123456 . ■ 18  │   PDST 10 B3...
 • Seite 22: Originalförsäkran Om Överensstämmelse

  Företaget KOMPERNASS HANDELS GMBH, dokumentansvarig: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, 44867 BOCHUM, TYSKLAND intygar härmed att denna produkt överensstämmer med följande standarder, normerande dokument och EU-direktiv: Maskindirektiv (2006/42/EC) Typ/beskrivning: Slangtrumma tryckluft PDST 10 B3 Tillverkningsår: 09 - 2019 Serienummer: IAN 327372_1904 Bochum, 2019-09-24 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på...
 • Seite 23 ■ 20  │   PDST 10 B3...
 • Seite 24 Oryginalna deklaracja zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 PDST 10 B3 │...
 • Seite 25: Wstęp

  BĘBEN NA WĄŻ NA Symbole umieszczone na narzędziu pneumatycznym: SPRĘŻONE POWIETRZE WARNING! PDST 10 B3 Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi . Wstęp Załóż maskę przeciwpyłową . Gratulujemy zakupu nowego urządzenia . Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością . Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego Załóż...
 • Seite 26: Wskazówki Bezpieczeństwa

  . Producent lub sprze- reduktor ciśnienia) . dawca nie ponosi odpowiedzialności za szko- ■ Wąż pneumatyczny trzymaj zawsze z dala od dy spowodowane niewłaściwym lub nieprawi- ostrych krawędzi, wysokich temperatur i oleju . dłowym użytkowaniem . PDST 10 B3 │  23 ■ PL ...
 • Seite 27: Pozostałe Czynniki Ryzyka

  . ■ W przypadku montażu sufitowego należy przestrzegać wysokości montażu wynoszącej co najmniej 2,5 metra . ■ Do montażu potrzebne są następujące środki pomocnicze: wiertarka, odpowiednie wiertło i wkrętak . ■ 24  │   PDST 10 B3...
 • Seite 28: Montaż Zwijacza Węża Pneumatycznego

  (patrz rys . C) pneumatycznego z użytkowania . Zleć naprawę uszkodzenia specjaliście . ■ Zwijacz węża pneumatycznego posiada mechanizm blokujący i powrotny . Umożliwia to łatwe rozwijanie i zwijanie węża pneumatycz- nego PDST 10 B3 │  25 ■ PL ...
 • Seite 29: Odwijanie Węża

  (brak w zestawie) . ♦ Za pomocą wkrętaka krzyżakowego odkręć śruby mocujące (patrz rys . D) . ♦ Przesuń stoper węża pneumatycznego wzdłuż węża pneumatycznego do żądanej pozycji . ♦ Dokręć ponownie śruby mocujące ■ 26  │   PDST 10 B3...
 • Seite 30: Utylizacja

  . Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie . Zakres gwarancji Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości . PDST 10 B3 │  27 ■ PL ...
 • Seite 31: Serwis

  . ■ Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu . ■ 28  │   PDST 10 B3...
 • Seite 32: Oryginalna Deklaracja Zgodności

  Semi Uguzlu, BURGSTR . 21, 44867 BOCHUM, NIEMCY, oświadcza niniejszym, że produkt ten jest zgodny z następującymi normami, dokumentami normatywnymi oraz dyrektywami WE: Dyrektywa maszynowa (2006/42/EC) Typ / nazwa urządzenia: Bęben na wąż na sprężone powietrze PDST 10 B3 Rok produkcji: 09 - 2019 Numer seryjny: IAN 327372_1904 Bochum, 24 .09 .2019 Semi Uguzlu - dyrektor ds .
 • Seite 33 ■ 30  │   PDST 10 B3...
 • Seite 34 Originali atitikties deklaracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PDST 10 B3 │...
 • Seite 35: Įžanga

  RITĖ SU ŽARNA SUSPAUSTAM Ženklai ant pneumatinio įrankio: ORUI PDST 10 B3 WARNING! Prieš pradėdami naudoti perskai- tykite naudojimo instrukciją . Įžanga Sveikiname įsigijus naują gaminį . Pasirinkote koky- Dėvėkite kaukę nuo dulkių . bišką gaminį . Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis .
 • Seite 36: Saugos Nurodymai

  10 % (pvz ., su įrengtu slėgio reguliatoriumi) . tik tada, kai laikomasi naudojimo instrukcijoje pateiktų saugos nurodymų bei vadovaujamasi surinkimo instrukcija . Gamintojas arba preky- bininkas neprisiima atsakomybės už žalą, jei gaminys naudojamas ne pagal paskirtį arba netinkamai . PDST 10 B3 │   ■ LT ...
 • Seite 37: Liekamoji Rizika

  Visada tvirtai laikykite nuo suslėgtojo oro šalti- ■ Tvirtinant prie lubų, ją reikėtų surinkti ne žemiau nio ar pneumatinio įrankio atjungiamą žarną . kaip 2,5 m aukštyje . ■ Surenkant reikės tokių papildomų priemonių: gręžtuvo, tinkamo grąžto ir atsuktuvo . ■ │  PDST 10 B3  ...
 • Seite 38: Suslėgtojo Oro Žarnos Ritės Surinkimas

  žarnos ritę . Paveskite specialistui pataisyti atsiradusius gedimus . ■ Suslėgtojo oro žarnos ritėje yra fiksavimo ir grąžinamasis mechanizmas . Todėl suslėgtojo oro žarną lengva ištraukti ir vėl suvynioti . PDST 10 B3 │   ■ LT ...
 • Seite 39: Žarnos Išvyniojimas

  žarną nuvalykite drėgna šluoste su tru- pučiu žaliojo muilo . ♦ Kryžminiu atsuktuvu išsukite tvirtinimo varžtus (žr . D pav .) . ♦ Žarnos stabdiklį išilgai suslėgtojo oro žarnos nustumkite į pageidaujamą vietą . ♦ Vėl priveržkite tvirtinimo varžtus ■ │  PDST 10 B3  ...
 • Seite 40: Šalinimas

  . Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims . Apie įsigyto gaminio pažei- dimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį . Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis . PDST 10 B3 │   ■ LT ...
 • Seite 41: Priežiūra

  į toliau nurodytą klientų aptar- navimo skyrių . ■ Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pir- kimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu . ■ │  PDST 10 B3  ...
 • Seite 42: Originali Atitikties Deklaracija

  BURGSTR . 21, 44867 BOCHUM, VOKIETIJA, pareiškiame, kad šis gaminys atitinka toliau nurodytus standartus, norminius dokumentus ir ES direktyvas: Mašinų direktyvą (2006/42/EC) Tipas / gaminio pavadinimas: Ritė su žarna suspaustam orui PDST 10 B3 Pagaminimo metai: 2019-09 Serijos numeris: IAN 327372_1904 Bochumas, 2019-09-24 Semi Uguzlu - Kokybės vadovas -...
 • Seite 43 ■ │  PDST 10 B3  ...
 • Seite 44 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 PDST 10 B3 DE │...
 • Seite 45: Einleitung

  DRUCKLUFT- Symbole auf dem Druckluftwerkzeug: SCHLAUCHTROMMEL WARNING! Vor der Inbetriebnahme die PDST 10 B3 Bedienungsanleitung lesen . Einleitung Tragen Sie eine Staubschutzmaske . Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Tragen Sie einen Augenschutz .
 • Seite 46: Sicherheitshinweise

  (z . B . durch einen Druckminderer) . hinweise sowie der Montageanleitung . Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind über- nimmt der Hersteller oder Händler keine Haftung . PDST 10 B3 DE │ AT │ CH   │  43...
 • Seite 47: Restrisiko

  Sie ihn von der Druckluftquelle oder ■ Für die Montage benötigen Sie folgende Hilfs- einem Druckluftwerkzeug lösen . mittel: eine Bohrmaschine, einen geeigneten Bohrer sowie einen Schraubendreher . ■ 44  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 48: Druckluft-Schlauchtrommel Montieren

  . (siehe Abb . C) entstandenen Schaden durch einen Spezialisten reparieren . ■ Die Druckluft-Schlauchtrommel besitzt einen Arretierungs- und Rücklaufmechanismus . Dadurch wird ein leichtes Ausziehen und Rückführen des Druckluft-Schlauches ermöglicht . PDST 10 B3 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 49: Schlauch Abrollen

  Kreuzschlitz - Schraubendreher (siehe Abb . D) . ♦ Schieben Sie den Schlauchstopper entlang des Druckluft-Schlauches auf die gewünschte Position . ♦ Ziehen Sie die Befestigungsschrauben wieder an . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 50: Entsorgung

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PDST 10 B3 DE │ AT │ CH   │  47...
 • Seite 51: Service

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 52: Original-Konformitätserklärung

  44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND, erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Typ / Gerätebezeichnung: Druckluft-Schlauchtrommel PDST 10 B3 Herstellungsjahr: 09 - 2019 Seriennummer: IAN 327372_1904 Bochum, 24 .09 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager -...
 • Seite 53 ■ 50  │   DE │ AT │ CH PDST 10 B3...
 • Seite 54 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 10 / 2019 · Ident.-No.: PDST10B3-092019-1 IAN 327372_1904...

Inhaltsverzeichnis