Herunterladen Diese Seite drucken

Gerät Aufstellen; Temperatur Einstellen; Sicherheit - Parkside 5 20 01 10003 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

În cazul temperaturilor foarte
Q
joase, furtunul poate deveni
inflexibil şi rigid, ceea ce po-
ate pune probleme la rulare,
în anumite condiţii!
Fiţi atenţi la poziţionarea
Q
Legende der verwendeten Piktogramme
furtunului să nu îl deterio-
raţi niciodată cu margini sau
Einleitung
........................................................................................................................................Seite 6
obiecte ascuţite!
Bestimmungsgemäße Verwendung ...................................................................................................Seite 6
Nu depozitaţi şi nu poziţio-
Lieferumfang .......................................................................................................................................Seite 6
naţi niciodată furtunul într-un
Technische Daten ................................................................................................................................Seite 7
loc cu expunere directă la ra-

Sicherheit

........................................................................................................................................Seite 7
diaţia solară!
Allgemeine Sicherheitshinweise ........................................................................................................Seite 7
Nu utilizaţi niciodată furtunul
Q
Vor der Inbetriebnahme
pentru vehicularea unor sub-
Gerät aufstellen ..................................................................................................................................Seite 8
stanţe periculoase (chimica-
le, acizi, leşii etc.).
Inbetriebnahme
Heizstufen und Ventilator ein- / ausschalten .....................................................................................Seite 8
Înainte de rulare opriţi fluxul
Q
Temperatur einstellen..........................................................................................................................Seite 9
de aer comprimat!
Gerät ausschalten ..............................................................................................................................Seite 9
Lucraţi
Überhitzungsschutz ............................................................................................................................Seite 9
Q
precauţie şi cu vigilenţa
necesară!
Wartung, Reinigung und Lagerung
Nu faceţi uz de forţă excesi-
Q
vă, în nicio situaţie!
Service
...............................................................................................................................................Seite 10
Garantie
...........................................................................................................................................Seite 11
Entsorgung
.....................................................................................................................................Seite 11
Original-EG-Konformitäts erklärung / Hersteller
Instrucţiuni generale pentru siguranţă / Utilizarea
....................................................................................................Seite 8
........................................................................................................................Seite 8
întotdeauna
........................................................................................................................Seite 10
Utilizarea
Racordaţi furtunul pneumatic
La rularea şi derularea furtunului ţineţi capătul
furtunului ferm, cu ambele mâini, pentru a
preveni vătămarea corporală a persoanelor
.........................................................Seite 6
din cauza balansării capătului furtunului!
Respectaţi presiunea de lucru maximă a
furtunului. Utilizaţi furtunul exclusiv în limi-
tele parametrilor indicaţi (consultaţi datele
tehnice).
1. Cuplaţi furtunul de racordare la compresor.
2. Derulaţi lent furtunul până la lungimea dorită.
3. Cuplaţi unealta pentru aer comprimat prin cu-
plajul rapid..
fig. 1 Conectaţi
cu
4. După încheierea lucrării îndepărtaţi unealta de
la furtun, trăgând cuplajul spre spate. După în-
cheierea lucrării rulaţi furtunul la loc.
.........................................................................Seite 10
fig. 2 Deschideţi
5. Reglarea frânei pentru staţionare
Frâna pentru staţionare a tambului cu furtun
pentru aer comprimat se găseşte pe partea
posterioară a dispozitivului. Pentru staţionare
trageţi mânerul din plastic în jos şi pentru eli-
berarea frânei trageţi mânerul de plastic la loc,
în sus.
Inhaltsverzeichnis
.........................................Seite 12
DE/AT/CH
RO
25
5

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 5 20 01 10003