Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside 5 20 01 10003 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Seite 24

Druckluft-schlauchtrommel
Vorschau ausblenden

Werbung

Garanţia ROWI Electronics GmbH / Service / Eliminarea la deşeuri
cuţa de caracteristici, pe o gravură, pe coper-
ta instrucţiunilor (în partea stângă, jos) sau pe
autocolantul de pe partea din spate sau de jos.
În cazul în care apar defecte funcţionale sau
alte defecţiuni, contactaţi mai întâi telefo-
nic sau prin e-mail departamentul de service
menţionat în continuare.
Apoi puteţi expedia produsul înregistrat ca
Legende der verwendeten Piktogramme
fiind defect la adresa de service care v-a fost
comunicată, fără a plăti taxe poştale, anexând
Einleitung
dovada cumpărării (bonul fiscal) şi indicând în
........................................................................................................................................Seite 6
ce constă defectul şi când a apărut acesta.
Bestimmungsgemäße Verwendung ...................................................................................................Seite 6
Ausstattung ..........................................................................................................................................Seite 6
Acest manual, precum şi multe altele, videoclipuri
Lieferumfang .......................................................................................................................................Seite 6
cu produsele şi software-uri pot fi descărcate de pe
Technische Daten ................................................................................................................................Seite 7
www.lidl-service.com.
Sicherheit
........................................................................................................................................Seite 7
Allgemeine Sicherheitshinweise ........................................................................................................Seite 7
Service
Vor der Inbetriebnahme
Dacă apar probleme la utilizarea produsului dum-
Gerät aufstellen ..................................................................................................................................Seite 8
neavoastră, marca ROWI Electronics, procedaţi
Inbetriebnahme
după cum urmează:
Heizstufen und Ventilator ein- / ausschalten .....................................................................................Seite 8
1. Date de contact
Temperatur einstellen..........................................................................................................................Seite 9
Adresa echipei de service a ROWI Electronics este:
Gerät ausschalten ..............................................................................................................................Seite 9
Überhitzungsschutz ............................................................................................................................Seite 9
ROWI Electronics GmbH
Fehlerbehebung
Augartenstr. 3
76698 Ubstadt-Weiher, Germania
Wartung, Reinigung und Lagerung
Ld-services@rowi-electronics.com
Service-Hotline: +800 7694 7694
Service
(gratuit sau din reţeaua fixă)
...............................................................................................................................................Seite 10
Garantie
...........................................................................................................................................Seite 11
IAN 298896
Entsorgung
.....................................................................................................................................Seite 11
Cele mai multe probleme se pot rezolva deja
în cadrul unei consilieri tehnice, competente,
Original-EG-Konformitäts erklärung / Hersteller
efectuate de echipa noastră de service.
....................................................................................................Seite 8
........................................................................................................................Seite 8
........................................................................................................................Seite 10
E liminarea la deşeuri
Eliminarea corectă a acestui pro-
dus la deşeuri
Ambalajul şi toate materialele de am-
balare constau din materiale ecologice,
reciclabile în procent de 100%.
.........................................................Seite 6
Nu aruncaţi produsul dvs. la gu-
noiul menajer!
În cadrul UE, acest simbol vă atrage
atenţia că acest produs nu poate fi eli-
minat la deşeurile menajere. Aparatura
uzată conţine materiale reciclabile valo-
roase, care trebuie revalorificate într-un
centru de reciclare pentru a nu aduce
daune mediului înconjurător şi sănătăţii,
ca urmare a eliminării necontrolate la
deşeuri. Din acest motiv vă rugăm să
eliminaţi aparatura uzată prin sistemele
de colectare adecvate sau să returnaţi
dispozitivul la punctul de desfacere de
unde l-aţi achiziţionat. Acest punct de
desfacere va trimite dispozitivul la re-
ciclare.
.........................................................................Seite 10
.........................................Seite 12
Inhaltsverzeichnis
DE/AT/CH
RO
27
5

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 5 20 01 10003