Herunterladen Diese Seite drucken

Obecný Popis; Objem Dodávky; Popis Funkce; Přehled - Parkside PSSPA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Každé jiné použití, které není v tomto
návodu výslovně schváleno, může způso-
bit poškození přístroje a vážné poranění
uživatele. Přístroj nepoužívejte k sekání
houštin nebo křoví.
Obsluhující osoba anebo uživatel je zod-
povědný za nehody anebo škody jiných
osob anebo jejich majetku.
Výrobce neručí za škody, jenž byly způso-
beny použitím k neurčenému účelu nebo
nesprávnou obsluhou.
Přístroj je součástí série Parkside
X 20 V TEAM a lze jej provozovat s aku-
mulátory série Parkside X 20 V TEAM. Aku-
mulátory se smí nabíjet pouze nabíječkami
série Parkside X 20 V TEAM.
Obecný popis
Zobrazení nejdůležitějších funkč-
ních dílů naleznete na přední a
zadní výklopné stránce.
Objem dodávky
Vybalte nástroj a zkontrolujte, je-li kompletní:
• Aku přímočará pila
• Příslušenství:
- 2 pilové listy na dřevo (T144DP)
- 1 pilový list na kov (T118AF)
- adaptér externího odsávání prachu
(již namontovaný)
- redukční tvarovka
- paralelní vedení
• Úložný kufřík
• Návod k obsluze
Baterie a nabíječka nejsou součástí
dodávky.
Obalový materiál řádně zlikvidujte.

Popis funkce

Akumulátorová děrovka má kyvadlové
zdvihací zařízení, pracovní světlo a para-
lelní vedení.
Zářezy úhlu pokosu umožňují přesnou
práci.
Funkce ovládacích prvků naleznete v násle-
dujících popisech.
Přehled
1 otočné kolo
2 zapínač/vypínač
3 rukojeť
4 spínač kyvadlového zdvihu
5 základní deska
6 vodicí kolečko
7 upínací pouzdro
8 zasouvací otvory
9 stavěcí šrouby
10 ochranný třmen
11 ochranný kryt
12 pilový list na kov
13 pilový list na dřevo
14 ochrana proti lámání třísek
15 adaptér k externímu odsávání
prachu
16 odblokovací tlačítko akumulátoru
17 akumulátor
18 paralelní vedení
19 ukazatel stavu nabití
20 nabíječka
21 úložný kufřík
22 redukční tvarovka
23 páka
24 spínač
CZ
37

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

329790_2001