Herunterladen Diese Seite drucken

Párhuzamos Vezető Fel-/Leszerelése; Forgácsvédő Levétele/Felhelyezése; Használat; Be- És Kikapcsolás - Parkside PSSPA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Fűrészlap leszerelése
1. Tartsa erősen a fűrészlapot
(12/13).
2. Forgassa előre a befogótokmányt (7)
amennyire csak lehet és tartsa erősen
ebben a pozícióban.
3. Vegye ki a fűrészlapot (12/13) a befo-
gótokmányból (7).
4. Engedje el a befogótokmányt (7).
Párhuzamos vezető
fel-/leszerelése
A párhuzamos vezető a készülék
mindkét oldalára felszerelhető.
A skála leolvasásához használja a
felszereléstől függően az alaplemez
jobb vagy bal oldalán lévő jelölést
(lásd a részletes ábrát).
Párhuzamos vezető felszerelése
1. Szükség esetén lazítsa meg a rögzítő-
csavarokat (9).
2. Tolja át a párhuzamos vezetőt (18) a
betoló-nyílásokon (8).
3. Húzza meg a rögzítőcsavarokat (9).
Párhuzamos vezető leszerelése
1. Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat (9).
2. Húzza ki a párhuzamos vezetőt (18) a
betoló-nyílásokból (8).
Forgácsvédő levétele/
felhelyezése
Forgácsvédő levétele
1. Nyomja ki a forgácsvédőt (14) az
alaplemezben (5) lévő nyílásból.
Forgácsvédő felhelyezése
2. Nyomja a forgácsvédőt (14) az alaple-
mezben (5) lévő nyílásba.
Használat
Kapcsolja ki a készüléket és
vegye ki az akkumulátort a
készülékből minden művelet
előtt.
Ügyeljen arra, hogy a kör-
nyezeti hőmérséklet a mun-
kavégzés során ne haladja
meg az 50 °C-ot és ne legyen
kevesebb, mint -20 °C.
Be- és kikapcsolás
A kívánt sebesség a készülékfejen lévő
forgatógombbal (1) 7 fokozatban szabá-
lyozható.
1: legalacsonyabb sebesség
6: legmagasabb sebesség
A: automatikusan emelkedő sebesség, ter-
heléstől függően.
Nem sokkal a készülék beindulása előtt
világítani kezd a két LED-munkavilágítás. A
LED-munkavilágítások még 10 másodper-
cig világítanak, miután elengedte a be-/
kikapcsolót (2).
1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor (17)
be van-e helyezve.
Bekapcsolás:
2. Nyomja meg a be-/kikapcsolón (2)
lévő 0 részt.
3. Tolja előre a be-/kikapcsolót (2) lenyo-
mott 0 résszel.
4. Kattintsa be a be-/kikapcsolót (2) úgy,
hogy a be-/kikapcsolót az I résszel a
készülék irányába billenti.
Kikapcsolás:
5. A készülék kikapcsolásához érintse
meg az 0 részt a be-/kikapcsolón (2).
HU
13

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

329790_2001