Herunterladen Diese Seite drucken

Preverjanje Stanja Napolnjenosti Akumulatorske Baterije; Polnjenje Akumulatorske Baterije; Namestitev/Menjava Žaginega Lista - Parkside PSSPA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SI
Preverjanje stanja
napolnjenosti
akumulatorske baterije
Prikaz napolnjenost (19) prikaže stanje
napolnjenosti akumulatorske baterije(17)
tako, da zasveti ustrezna LED lučka. Za to
pritisnite mehko tipko ob prikazu napolnje-
nosti (19).
Vsi trije LED-indikatorji svetijo
(rdeča, oranžna in zelena):
akumulatorska baterija je napolnjena.
Dva LED-indikatorja svetita
(rdeče in oranžno): akumulatorska ba-
terija je delno napolnjena.
En LED-indikator sveti (rdeča):
akumulatorsko baterijo je treba napolniti.
Polnjenje akumulator-
ske baterije
Pred polnjenjem počakajte, da se
segreta akumulatorska baterija oh-
ladi.
Čas pol-
PLG 20 A1 PLG 20 A3
njenja
(min.)
PAP 20 A1
60
PAP 20 A2
75
PAP 20 A3
90
1. Akumulatorsko baterijo (17) vzemite iz
orodja.
2. Potisnite akumulatorsko baterijo (17) na
polnilnik (20).
3. Polnilnik (20) priklopite v vtičnico.
4. Po polnjenju odklopite polnilnik (20) iz
električnega omrežja.
5. Odstranite akumulatorsko baterijo iz
polnilnika (20).
28
PDSLG 20 A1
30
30
60
Namestitev/menjava
žaginega lista
Med nameščanjem žaginega lista
nosite zaščitne rokavice.
Nevarnost poškodb ob dotiku
žaginega lista.
Uporabljate lahko samo
žagine liste z vpenjalom s
T-steblom (steblom z enim
odmikačem), enake prilože-
nim žaginim listom (12/13).
Namestitev žaginega lista
Pazite, da na držalu žaginega lista ne bo
drobcev ali drugih ostankov materiala.
1. Vrtite napenjalno matico (7) čim dlje
naprej in jo pridržite v tem položaju.
2. Vstavite žagin list (12/13) v vpenjalno
glavo (7). Pri vstavljanju žaginega
lista (12/13) pazite, da bo hrbtni del
žaginega lista ležal v utoru vodilnega
kolesca (6). Prepričajte se, da je žagin
list (12/13) pravilno pritrjen in da so
zobje obrnjeni v smeri žaganja.
3. Spustite napenjalno matico (7).
Pazite, da boste vedno uporablja-
li pravi žagin list za material, ki ga
trenutno obdelujete.
Odstranitev žaginega lista
1. Čvrsto držite žagin list (12/13).
3. Vrtite napenjalno matico (7) čim dlje
naprej in jo pridržite v tem položaju.
4. Žagin list (12/13) vzemite iz vpenjalne
glave (7).
5. Spustite napenjalno matico (7).

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

329790_2001