Herunterladen Diese Seite drucken

Maradék Rizikó; Összeszerelés; Védőburkolat Fel-/Leszerelése; Akkumulátor Kivétele/Behelyezése - Parkside PSSPA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
lás után oldalirányú ellennyomással.
A fűrészlap megsérülhet, eltörhet vagy
visszaütést okozhat.
• Használjon megfelelő kereső készüléket
a rejtett tápvezetékek érzékeléséhez
vagy kérje a helyi közüzemi vállalat
segítségét.
Tüzet és áramütést okozhat, ha elektro-
mos vezetékekhez ér.
Gázvezeték sérülése robbanást okoz-
hat. Vízvezetékbe hatolás anyagi káro-
kat vagy áramütést okozhat.
• Rögzítse a munkadarabot. Egy rögzí-
tőszerkezettel vagy satuval rögzített
munkadarab biztonságosabban van
megtartva, mint kézzel.
• Várja meg, amíg az elektromos kézi-
szerszám teljesen leáll, mielőtt leteszi
azt. A használt szerszám beékelődhet
és Ön elveszítheti uralmát az elektro-
mos kéziszerszám fölött.
Maradék rizikó
Akkor is, ha Ön az elektromos szerszámát
az előírásoknak megfelelően használja,
mindig fennáll egy bizonyos maradék
rizikó. A következő veszélyek léphetnek
fel az elektromos szerszám felépítésével és
kivitelezésével kapcsolatban:
a) vágási sérülések
b) halláskárosodás, amennyiben nem vi-
selne megfelelő fülvédőt.
c) egészségkárosodás, amely a kéz és a
kar rezgéséből következik, amenniyben
a berendezést hosszabb időn keresztül
használná vagy azt nem az előírások-
nak megfelelően vezetné vagy karban-
tartaná.
Figyelem! A jelen elektromos szer-
szám üzem közben elektromág-
neses mezőt gerjeszt. Ez a mező
bizonyos körülmények között aktív
vagy passzív módon orvosi imp-
lantatumokat befolyásolhat. Annak
érdekében, hogy a komoly vagy
halálos sérülések veszélyét csök-
kentsék, az orvosi iplantátumokat
viselő személyeknek ajánljuk, kon-
zultáljanak orvosukkal és az orvosi
implantátum gyártójával, mielőtt
használnák a gépet.
Összeszerelés
Csak akkor helyezze be az
akkumulátort, ha az akku-
mulátoros szerszám teljesen
elő van készítve a használat-
ra.
Védőburkolat fel-/
leszerelése
Védőburkolat felszerelése
1. Nyomja a védőburkolat (11) két tartó-
ját a készülékházon lévő nyílásokba. A
védőburkolat (11) bekattan.
A felszerelt védőburkolatot (11)
90 °-kal felhajthatja.
Védőburkolat leszerelése
2. Nyomja kissé szét a védőburkolat (11)
két tartóját.
3. Húzza le előre a védőburkolatot (11).
Akkumulátor kivétele/
behelyezése
1. Az akkumulátor (17) készülékből törté-
nő kivételéhez, nyomja meg az akku-
mulátoron lévő kioldó gombot (16) és
húzza ki az akkumulátort (17).
2. Az akkumulátor (17) behelyezéséhez
csúsztassa be az akkumulátort (17) a
HU
11

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

329790_2001