Parkside PSSPA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Cordless Jigsaw PSSPA 20-Li A1
Akkus szúrófűrész
Az originál használati utasítás fordítása
Aku přímočará pila
Překlad originálního provozního návodu
Akku-Stichsäge
Originalbetriebsanleitung
IAN 329790_2001
Akumulatorska vbodna žaga
Prevod originalnega navodila za uporabo
Akumulátorová priamočiara píla
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSSPA 20-Li A1

 • Seite 1 Cordless Jigsaw PSSPA 20-Li A1 Akkus szúrófűrész Akumulatorska vbodna žaga Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo Aku přímočará pila Akumulátorová priamočiara píla Preklad originálneho návodu na obsluhu Překlad originálního provozního návodu Akku-Stichsäge Originalbetriebsanleitung IAN 329790_2001...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Bevezető ........4 Párhuzamos vezető fel-/leszerelése ...13 Rendeltetésszerű használat ..4 Forgácsvédő levétele/felhelyezése ..13 Általános leírás ......5 Használat ........13 Be- és kikapcsolás ......13 Szállítási terjedelem ......5 Működés leírása .......5 A gérvágási szög beállítása .....14 Áttekintés .........5 A löketerősség beállítása ....14 Műszaki adatok ......
 • Seite 5: Általános Leírás

  23 kar - párhuzamos vezető • tároló koffer 24 kapcsoló • használati útmutató Műszaki adatok Az akkumulátor és a töltő nem ré- sze a csomagnak. Akkus szúrófűrész . PSSPA 20-Li A1 Névleges bemeneti feszültség U ..20 V Pakuotę utilizuokite pagal nurodymus. Üresjárati fordulatszám n ...0 - 3800 min...
 • Seite 6: Biztonsági Tudnivalók

  Figyelmeztetés: Fűrészlöket ........26 mm Vágási mélység A lengésemissziós érték az elektro- fában ......max. 135 mm mos szerszám tényleges használata nem vastartalmú fémben ... max. 20 mm során eltérhet a megadott értéktől, acélban (puha) ....max. 10 mm attól függően, hogyan használják Súly (akkumulátor nélkül) ..
 • Seite 7: Ltalános Biztonsági Tudnivalók Elektromos Szerszámgépekhez

  Szimbólumok az utasításban: vagy a megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek. Veszélyjelek a személyi sérü- b) Ne dolgozzon az elektromos szerszám- lés vagy anyagi kár elhárítá- géppel robbanásveszélyes környezetben, sára vonatkozó utasításokkal. ahol éghető folyadékok, gázok vagy po- rok találhatók. Az elektromos szerszám- Utasító jelzések az anyagi kár elhá- gépek szikrákat hoznak létre, melyek rítására vonatkozó...
 • Seite 8 szabadban akar dolgozni, csak olyan mokat vagy a csavarkulcsot. A forgó hosszabbító kábelt használjon, amely készülékrészekben lévő szerszám vagy külső terekben is alkalmazható. A kül- kulcs sérülésekhez vezethet. e) Kerülje az abnormális testtartást. Gon- téri használatra alkalmas hosszabbító doskodjon a stabil álló helyzetről és kábel alkalmazása csökkenti az áramü- mindenkor tartsa meg egyensúlyát. Így tés kockázatát. f) Ha az elektromos kéziszerszám nedves váratlan helyzetekben jobban tudja helyen történő használata elkerülhetet- kontrollálni az elektromos szerszámgé- len, használjon áram-védőkapcsolót.
 • Seite 9 ható elektromos szerszámgép veszélyes kalmazásoktól eltérő célra történő hasz- és meg kell javíttatni. nálata veszélyes szituációkat teremthet. c) Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a h) A markolatokat és fogófelületeket csatlakozóaljzatból és/vagy távolítsa el tartsa szárazon, tisztán és olaj- illetve a levehető akkumulátort, mielőtt beállí- zsírmentesen. A csúszós markolatok és tásokat végez a készüléken, betétszer- fogófelületek nem teszik lehetővé az számokat cserél vagy az elektromos elektromos kéziszerszám biztonságos kéziszerszámot elteszi. Ez az óvintéz- használatát és irányítását váratlan hely- kedés megakadályozza az elektromos zetekben.
 • Seite 10: Kiegészítő Biztonsági Utasítások

  • Ne használjon olyan tartozéko- kat, amelyeket a PARKSIDE nem 130 °C feletti hőmérséklet robbanást ajánl. Ez áramütést vagy tüzet okoz- okozhat. g) Kövesse a töltésre vonatkozó utasításo- hat. kat és soha ne töltse az akkumulátort Vegye figyelembe a Parkside vagy az akkumulátoros szerszámot a használati útmutatóban megadott hő- X 20 V Team akkumulátor mérsékleti tartományon kívül. A helyte- és töltő használati útmutató- jában lévő...
 • Seite 11: Maradék Rizikó

  lás után oldalirányú ellennyomással. bizonyos körülmények között aktív A fűrészlap megsérülhet, eltörhet vagy vagy passzív módon orvosi imp- visszaütést okozhat. lantatumokat befolyásolhat. Annak • Használjon megfelelő kereső készüléket érdekében, hogy a komoly vagy a rejtett tápvezetékek érzékeléséhez halálos sérülések veszélyét csök- vagy kérje a helyi közüzemi vállalat kentsék, az orvosi iplantátumokat segítségét.
 • Seite 12: Az Akkumulátor Töltésszintjének Ellenőrzése

  vezetősín mentén a készülékbe. Ez hall- 4. A sikeres töltési folyamat után vegye le hatóan bekattan. a töltőt (20) a hálózatról. 5. Húzza ki az akkumulátort a töltőből Csak akkor helyezze be az (20). akkumulátort, ha az akku- Fűrészlap felszerelése/ mulátoros szerszám teljesen cseréje elő...
 • Seite 13: Párhuzamos Vezető Fel-/Leszerelése

  Fűrészlap leszerelése Használat 1. Tartsa erősen a fűrészlapot Kapcsolja ki a készüléket és (12/13). vegye ki az akkumulátort a készülékből minden művelet 2. Forgassa előre a befogótokmányt (7) előtt. amennyire csak lehet és tartsa erősen ebben a pozícióban. Ügyeljen arra, hogy a kör- 3.
 • Seite 14: A Gérvágási Szög Beállítása

  A gérvágási szög Aktivált ingalöket esetén egyre beállítása gyorsabban haladhat a munkával. Külső porelszívó 1. Nyissa ki a kart (23). csatlakoztatása 2. Nyomja kissé előre az alaplemezt (5). 3. Állítsa be az alaplemezt a kívánt pozí- Külső porelszívó csatlakoztatása: cióra (-45° és 45° között). Összesen 5 fokozatot lehet beállítani (-45°, -22,5°, 1.
 • Seite 15: Munkavégzéssel Kapcsolatos Utasítások

  2. Kapcsolja be a fűrészt. A jelen használati útmutatóban nem 3. Fűrészeljen lassan egy szögben a mun- szereplő javítási és karbantartási kadarabba, majd mozgassa a fűrészt munkákat szervizközpontunkkal függőleges helyzetbe. végeztesse el. Kizárólag eredeti 4. Fűrészeljen tovább a vágásvonal men- alkatrészeket használjon.
 • Seite 16: Eltávolítás És Környezetvédelem

  Eltávolítás és környezetvédelem Vegye ki az akkumulátort a készülékből és juttassa el a készüléket, a tartozékokat és a csomagolást környezetbarát újrahaszno- sításra. Az akkumulátor ártalmatlanítására vonatkozó utasítások az akkumulátor hasz- nálati útmutatójában találhatók.. Az elektromos készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékok közé.
 • Seite 17: Hu Jótállási Tájékoztató

  HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Akkus szúrófűrész IAN 329790_2001 A termék típusa: PSSPA 20-Li A1 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Szerviz Magyarország Stockstädter Straße 20 Tel.: 06800 21225 63762 Großostheim E-Mail: grizzly@lidl.hu Germany W+T Környezetvédelmi és Szolgáltató...
 • Seite 18 dezésétől számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közöltnek kell tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható...
 • Seite 19: Hibakeresés

  Hibakeresés Baleset vagy üzemzavar esetén azonnal vegye ki az akkumulátort a készülékből! Ennek figyelmen kívül hagyása vágási sérüléseket okozhat. Probléma Lehetséges okok Hibakezelés Az akkumulátor (17) lemerült Az akkumulátort (17) feltölteni Az akkumulátort (17) behelyezni Az akkumulátort (17) nem he- (lásd „Akkumulátor kivétele/be- A berendezés nem lyezték be...
 • Seite 20: Predgovor

  Kazalo Predgovor ........20 Nadomestni deli / Pribor ... 32 Namenska uporaba ....20 Garancijski list ......33 Splošen opis ......21 Odpravljanje napak ....35 Prevod originalne izjave Obseg dobave .......21 o skladnosti CE ......89 Opis delovanja .......21 Eksplozijska risba ......93 Pregled ..........21 Tehnični podatki ......
 • Seite 21: Splošen Opis

  V primeru uporabe v komercialne namene ugasne pravica do uveljavljanja garancije. 1 Vrtljivo kolesce Orodje sodi v serijo Parkside 2 Stikalo za vklop in izklop X 20 V TEAM in ga lahko uporabljate z 3 Ročaj akumulatorskimi baterijami za serijo Parksi- 4 Stikalo za nihajni hod de X 20 V TEAM.
 • Seite 22: Tehnični Podatki

  Navedeno vrednost tresljajev je prav tako mogoče uporabiti za oceno izpostavlje- Akumulatorska nosti uporabnika. vbodna žaga..PSSPA 20-Li A1 Opozorilo: Vrednost vibracij med Nazivna vhodna napetost U ..20 V Število vrtljajev v prostem teku dejansko uporabo se lahko razliku- ........0 - 3800 min...
 • Seite 23: Splošni Varnostni Predpisi Za Električna Orodja

  Simboli v navodilih za uporabo nevarnost eksplozije in v kate- rem se nahajajo gorljive tekoči- Znaki za nevarnost z napotki ne, plini ali prah. Električna orodja za preprečevanje osebne in povzročajo iskrenje, zato se gorljiv materialne škode. prah ali pare lahko vnamejo. c) Ne dovolite otrokom in drugim osebam, da bi se med delom Znaki za navodilo z napotki za...
 • Seite 24 podaljšek, ki je primeren za delo na in ohranite ravnotežje. Tako boste prostem. Uporaba podaljševalnega ka- lahko v nepričakovani situaciji bolje bla, ki je primeren za uporabo na pros- obvladali električno orodje. f) Uporabljajte primerno obleko. tem, zmanjšuje nevarnost električnega Ne nosite širokih oblačil ali na- udara.
 • Seite 25 preden se lotite nastavitev orod- 5) SKRBNO RAVNANJE Z AKUMU- ja, zamenjate pribor ali odložite LATORSKIMI ORODJI IN NJIHO- orodje. Ta previdnostni ukrep onemo- VA UPORABA goča nenamerni zagon električnega a) Akumulatorske baterije polnite orodja. d) Električno verižno orodje, ki ga samo v polnilnikih, ki jih pripo- ne uporabljate, shranjujte izven roča proizvajalec.
 • Seite 26: Dodatna Varnostna Opozorila

  Žagin list se lahko poškoduje, prelo- izgubo nadzora. mi ali pa pride do povratnega udarca. • Ne uporabljajte pribora, ki ni • Uporabite ustrezne detektorje, da priporočen s strani PARKSIDE. preverite položaj skritih električnih vod-...
 • Seite 27: Druga Tveganja

  Namestitev nikov, ali pokličite lokalno podjetje za distribucijo električne energije. Akumulatorsko baterijo vsta- Stik z električnimi vodniki lahko povzro- vite šele, ko je akumulator- či požar in električni udar. sko orodje povsem priprav- Poškodba plinske napeljave lahko povzro- ljeno za uporabo. či eksplozijo.
 • Seite 28: Preverjanje Stanja Napolnjenosti Akumulatorske Baterije

  Namestitev/menjava Preverjanje stanja žaginega lista napolnjenosti akumulatorske baterije Med nameščanjem žaginega lista Prikaz napolnjenost (19) prikaže stanje nosite zaščitne rokavice. napolnjenosti akumulatorske baterije(17) Nevarnost poškodb ob dotiku tako, da zasveti ustrezna LED lučka. Za to žaginega lista. pritisnite mehko tipko ob prikazu napolnje- Uporabljate lahko samo nosti (19).
 • Seite 29: Namestitev/Odstranitev Vzporednega Vodila

  Namestitev/odstranitev Vklop in izklop vzporednega vodila Želeno hitrost lahko uravnavate z vrtljivim Vzporedno vodilo lahko namestite kolescem (1) na glavi izdelka v 7 stopnjah. na obe strani orodja. 1: najnižja hitrost Za odčitavanje lestvice, odvisno od 6: najvišja hitrost montaže, uporabite oznako desno A: samodejno naraščajoča hitrost, glede ali levo na talni plošči (glejte po- na posamezno obremenitev.
 • Seite 30: Nastavitev Nihajnega Hoda

  Največji zajeralni kot je mogoče 2. Dovoljeno napravo za odsesavanje (ni nastaviti na obeh straneh samo, če predmet dobave) priključite na adapter je zaščitni pokrov ( 11) demon- za dodatno odsesavanje prahu. tiran (glejte „Demontaža/montaža 3. Če dodatna naprava za odsesavanje zaščitnega pokrova“.
 • Seite 31: Navodila Za Delo

  Navodila za delo Čiščenje Orodja ni dovoljeno škropiti • Vpnite obdelovanec. Za majhne obde- z vodo ali ga dajati v vodo. lovance uporabite pripravo za vpenja- Sicer obstaja nevarnost elek- nje. tričnega udara. • Narišite črto, da določite smer, v katero boste vodili žagin list.
 • Seite 32: Odstranjevanje/Varstvo Okolja

  Odstranjevanje/varstvo okolja Odstranite akumulatorsko baterijo iz izdel- • Napravo oddajte na zbirališču za ka in poskrbite za recikliranje izdelka, sta- predelavo odpadkov. Uporabljeni deli rega olja in embalaže na okolju prijazen iz umetnih snovi ter kovin se lahko način. Napotke za odstranjevanje akumu- ločijo po vrstah in oddajo v reciklažni latorske baterije najdete v navodilih vaše postopek.
 • Seite 33: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 35: Odpravljanje Napak

  Odpravljanje napak V primeru nesreče ali motnje delovanja nemudoma odstranite akumulatorsko bate- rijo iz orodja! Neupoštevanje lahko povzroči ureznine. Težava Možen vzrok Odpravljanje napak Napolnite akumulatorsko ba- Akumulatorska baterija (17) je terijo (17) (glejte „Vstavljanje/ prazna. odstranjevanje akumulatorske baterije“) Vstavite akumulatorsko baterijo Orodje se ne vklo- Akumulatorska baterija (17) ni (17) (upoštevajte ločena navodi-...
 • Seite 36: Úvod

  Obsah Úvod.......... 36 Záruka ........50 Použití dle určení ......36 Opravna ........51 Obecný popis ......37 Service-Center ......51 Dovozce ........51 Objem dodávky ......37 Překlad originálního Popis funkce ........37 prohlášení o shodě CE ....90 Přehled ..........37 Technické...
 • Seite 37: Obecný Popis

  Přehled nesprávnou obsluhou. Přístroj je součástí série Parkside X 20 V TEAM a lze jej provozovat s aku- 1 otočné kolo mulátory série Parkside X 20 V TEAM. Aku- 2 zapínač/vypínač mulátory se smí nabíjet pouze nabíječkami 3 rukojeť série Parkside X 20 V TEAM. 4 spínač kyvadlového zdvihu 5 základní...
 • Seite 38: Technické Údaje

  Technické údaje Výstraha: Hodnota emisí vibrací se může během skutečného pou- Aku přímočará pila PSSPA 20-Li A1 žívání elektrického nářadí lišit od Jmenovité vstupní napětí U ....20 V uvedené hodnoty, v závislosti na Volnoběžné otáčky n ..0 - 3800 min způsobu, kterým se elektrické...
 • Seite 39: Všeobecné Bezpečností Pokyny Pro Elektrické Nářadí

  Příkazové značky s údaji pro pre- Elektrické nástroje vytváří jiskry, které venci škod. mohou zapálit prach anebo páry. c) Během používání elektrického nástroje udržujte děti a jiné Noste rukavice, které jsou osoby vzdáleně od sebe. Při ne- bezpečné proti pořezání. pozornosti můžete ztratit kontrolu nad Informační...
 • Seite 40 ný postoj a udržujte vždy rovno- venkovní oblast, zmenšuje riziko elek- váhu. Tímto můžete v neočekávaných trického úderu. f) Pokud je provoz elektrického situacích lépe kontrolovat elektrický nástroje ve vlhkém prostředí ne- nástroj. vyhnutelný, použijte proudový f) Noste vhodný oděv. Nenoste chránič.
 • Seite 41 odložením nářadí. Toto preventivní 5) Pečlivé zacházeni s akumulátoro- vými nástroji a jejich používání bezpečnostní opatření zabrání neúmyslné- mu startu elektrického nástroje. d) Uložte nepoužívaný elektrický ná- a) Nabíjejte akumulátory pouze v stroj mimo dosahu dětí. Nepřene- nabíjecích přístrojích, které jsou chávejte používání...
 • Seite 42: Dodatečné Bezpečnostní Pokyny

  • Nepoužívejte příslušenství, které k vyhledávání skrytý napájecích vede- nebylo doporučeno společností ní, nebo konzultuje místní energetickou PARKSIDE. To může vést k úrazu elek- společnost. trickým proudem nebo k požáru. Kontakt s elektrickými vedením může způsobit požár a úraz elektrickým...
 • Seite 43: Zbývající Rizika

  Montáž Poškození plynového potrubí může vést k výbuchu. Proniknutí do vodovodního Akumulátor vložte teprve potrubí způsobí hmotnou škodu. tehdy, až když je akumuláto- • Obrobek zajistěte. Obrobek, který rový nástroj plně připraven k bude upevněn pomocí upínacích zaří- použití. zení nebo ve svěráku, bude držet bez- pečněji než...
 • Seite 44: Kontrola Stavu Nabití Akumulátoru

  Kontrola stavu nabití Lze použít pouze pilové listy s akumulátoru upnutím T-stopky (jednovač- ková stopka), jako jsou např. dodané pilové listy (12/13). Indikátor stavu nabití (19) signalizuje stav nabití baterie (17) rozsvícením příslušných Montáž pilového listu LED diod. Stiskněte tlačítko vedle indikáto- ru stavu nabití...
 • Seite 45: Vyjmutí/Montáž Ochrany Proti Lámání Třísek

  značku vpravo nebo vlevo od zá- 1: nejnižší rychlost kladové desky, v závislosti na insta- 6: nejvyšší rychlost laci (viz podrobný obrázek). A: automaticky se zvyšující rychlost v zá- vislosti na zatížení. Montáž paralelního vedení 1. Příp. povolte stavěcí šrouby (9). Krátce před spuštěním přístroje začnou svítit 2.
 • Seite 46: Nastavení Síly Zdvihu

  Nastavení síly zdvihu Sejmutí externího odsávání prachu: Pomocí spínače kyvadlového zdvihu (4) 1. Stáhněte sací hadici z adaptéru exter- můžete nastavit kyvný pohyb pilového listu. ního odsávání prachu (15). Pro spínač kyvadlového zdvihu jsou k dis- 2. Stáhněte adaptér externího odsávání pozici 4 polohy (4): prachu (15).
 • Seite 47: Čištění A Údržba

  Údržba • Nastavte polohu kyvadlového zdvihu. • Zapněte přístroj. • Vyčkejte, dokud přístroj nedosáhne své Přístroj je bezúdržbový. plné rychlosti. Skladování • Nasaďte základní desku (5) na obro- bek. • Pomalu pohybujte přístrojem podél vy- • Vždy skladujte přístroje a příslušenství: značené...
 • Seite 48: Náhradní Díly / Příslušenství

  Náhradní díly / Příslušenství Náhradní díly a příslušenství obdržíte na stránkách www.grizzly-service.eu Pokud máte problémy při objednávání, použijte prosím kontaktní formulář. V případě jakýchkoliv dalších dotazů se obraťte na servisní středisko / „Service-Center“ (viz strana 51). Položka Označení Objedn.č. ochranný kryt 91105890 pilový...
 • Seite 49: Vyhledávání Závad

  Vyhledávání závad V případě nehody nebo provozní poruchy akumulátor ihned vyjměte z přístroje! Nedodržení může vést k pořezání. Problém Možné příčiny Odstranění závad Vložte akumulátor (17) (viz „Vy- Akumulátor (17) není vložený jmutí/vložení akumulátoru“) Nabijte akumulátor (17) (viz „Vy- Vybitý akumulátor (17) Přístroj nestartuje jmutí/vložení...
 • Seite 50: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny normál- na tento přístroj získáváte 5letou záruku od nímu opotřebení, a lze je považovat za data zakoupení. spotřební materiál (např pilové listy), nebo V případě...
 • Seite 51: Opravna

  Dovozce čem závada spočívá a kdy k ní došlo, přeposlat bez platby poštovného na vám sdělenou adresu příslušného ser- Prosím, respektujte, že následující adresa visu. Aby bylo zabráněno problémům není adresou servisu. Nejdříve kontaktujte s přijetím a dodatečnými náklady, shora uvedené servisní středisko. bezpodmínečně...
 • Seite 52: Úvod

  Obsah Úvod.......... 52 Náhradné diely / Príslušenstvo .. 64 Používanie podľa určenia ... 52 Zisťovanie závad ....... 65 Všeobecný popis ......53 Záruka ........66 Servisná oprava ......67 Objem dodávky ......53 Service-Center ......67 Opis funkcie ........53 Dovozca ........67 Prehľad ..........53 Technické...
 • Seite 53: Všeobecný Popis

  Prístroj je súčasťou série X 20 V TEAM a 2 Vypínač zap/vyp môže sa prevádzkovať s akumulátormi 3 Držadlo série X 20 V TEAM. Akumulátory sa smú 4 Spínač výkyvného zdvihu nabíjať iba s nabíjačkami série Parkside 5 Základná doska X 20 V TEAM. 6 Vodiaci valček 7 Skľučovadlo Všeobecný popis 8 Zásuvné...
 • Seite 54: Technické Údaje

  Technické údaje Výstraha: Emisná hodnota vibrácií sa môže Akumulátorová počas skutočného používania priamočiara píla ..PSSPA 20-Li A1 elektrického nástroja odlišovať od Menovité vstupné napätie U ..20 V uvádzanej hodnoty, v závislosti od Otáčky naprázdno n ..0 - 3800 min druhu a spôsobu, v akom sa elek-...
 • Seite 55: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Nástroje

  Symboly v návode osvetlené pracovné oblasti môžu viesť k nehodám. Výstražné značky s údajmi b) Nepracujte s elektrickým nástrojom v pre zabránenie škodám na okolí ohrozenom výbuchom, v ktorom zdraví alebo vecným ško- sa nachádzajú horľavé tekutiny, plyny dám. alebo prachy. Elektrické stroje vytvárajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo Príkazové značky s údajmi pre pre- pary.
 • Seite 56 voľné oblečenie alebo šperky. Udržujte cieho kábla vhodného pre vonkajšiu ob- vlasy, odev a rukavice vzdialene od lasť, zmenšuje riziko elektrického úderu. f) Keď nie je možné zabrániť prevádzke pohybujúcich sa častí. Voľné oblečenie, elektrického náradia vo vlhkom prostre- šperky alebo dlhé vlasy môžu byť za- dí, použite prúdový chránič. Použitie chytené pohybujúcimi sa časťami. g) Ak možno namontovať zariadenia na prúdového chrániča znižuje riziko zása- odsávania a zachytávanie prachu, tak hu elektrickým prúdom. treba tieto upevniť a správne používať.
 • Seite 57 alebo tieto pokyny nečítali. Elektrické neniam a k nebezpečenstvu požiaru. c) Udržujte nepoužívané akumulátory nástroje sú nebezpečné, keď ich použí- vzdialene od kancelárskych spiniek, vajú neskúsené osoby. e) Elektrické náradie a použitý nástroj mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo ošetrujte so starostlivosťou. Kontrolujte, či iných malých kovových predmetov, pohyblivé diely bezchybne fungujú a ne- ktoré by mohli zapríčiniť premostenie viaznu, či sú časti zlomené alebo natoľ ko kontaktov. Skrat medzi kontaktmi aku- poškodené, že je funkcia elektrického mulátora môže mať popáleniny alebo nástroja narušená. Nechajte poškodené oheň...
 • Seite 58: Doplňujúce Bezpečnostné Pokyny

  • Nepoužívajte žiadne príslušen- diť, zlomiť alebo spôsobiť spätný úder. stvo, ktoré bolo odporúčané • Na vyhľadávanie skrytých rozvodných spoločnosťou PARKSIDE. To môže vedení používajte vhodné vyhľadáva- viesť k zásahu elektrickým prúdom ale- cie prístroje alebo sa informujte v miest- bo požiaru.
 • Seite 59: Zvyškové Riziká

  Zvyškové riziká Namontovaný ochranný kryt (11) vyklopte nahor o 90°. Aj pri používaní elektrického prístroja pod- Demontáž ochranného krytu ľa predpisov vždy existujú zvyškové riziká. Nasledujúce nebezpečenstvá môžu vznik- 2. Odtlačte obidva držiaky ochranného núť v súvislosti s konštrukciou a prevedenia krytu (11) ľahko od seba.
 • Seite 60: Nabíjanie Akumulátora

  Nabíjanie akumulátora 2. Pílový list (12/13) vložte do skľučo- vadla (7). Pri vkladaní pílového listu Zohriaty akumulátor nechajte pred (12/13) dávajte pozor na to, aby nabíjaním vychladnúť. zadná časť pílového listu ležala v dráž- ke vodiaceho valčeka (6). Uistite sa, že je pílový...
 • Seite 61: Odobratie/Upevnenie Ochrany Proti Vytrhnutiu Triesok

  Odobratie/upevnenie Zapnutie: ochrany proti vytrhnutiu 2. Stlačte na 0 na vypínači zap/vyp (2). triesok 3. Vypínač zap/vyp (2) posuňte so stlače- ným 0 smerom dopredu. Odobratie ochrany proti vytrhnutiu 4. Zasuňte vypínač zap/vyp (2) tak, že triesok vypínač zap/vyp s I preklopíte do sme- 1.
 • Seite 62: Pripojenie Externého Odsávania Prachu

  Zapnutie/vypnutie 1 – Malý zdvih: pre mäkký materiál, napr. funkcie vyfukovania pre plastové rúry prachu 2 – Stredný zdvih: napr. pre zakrivené rezy v tenkom dreve 3 – Silný zdvih: napr. pre hrubé drevo 1. Na zapnutie funkcie fúkania prachu posuňte spínač...
 • Seite 63: Čistenie A Údržba

  Údržba • Počkajte, kým prístroj nedosiahne svoju plnú rýchlosť. • Na obrábaný predmet nasaďte základ- Prístroj si nevyžaduje údržbu. nú dosku (5). Skladovanie • Prístrojom pohybujte pomaly pozdĺž predkreslenej línie, pričom základnú dosku budete tlačiť pevne proti obrába- • Prístroje a diely príslušenstva uskladnite nému predmetu.
 • Seite 64: Náhradné Diely / Príslušenstvo

  Náhradné diely / Príslušenstvo Náhradné diely a príslušenstvo nájdete na strane www.grizzly-service.eu Ak by sa mali vyskytnúť problémy s procesom objednávky, použite, prosím, kontaktný formulár. Pri ďalších otázkach sa obráťte na „Service-Center“ (pozri stranu 67). Položka Označenie Obj. číslo. Ochranný kryt 91105890 Pílový...
 • Seite 65: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad V prípade nehody alebo poruchy zariadenia ihneď vyberte z neho akumulátor! Nedodržanie by mohlo spôsobiť rezné poranenia. Problém Možná príčina Odstránenie závady Vložte batériu (17) (zohľadnite Batéria (17) nie je vložená samostatný návod pre akumulá- tor a nabíjačku) Nabite batériu (17) (pozri „Vy- Vybitá...
 • Seite 66: Záruka

  Záruka Rozsah záruky Prístroj bol vyrobený podľa prísnych smer- Vážená zákazníčka, vážený zákazník, níc kvality a pred dodaním bol svedomite Na tento prístroj dostávate záruku 5 rokov kontrolovaný. od dátumu kúpy. Ak je prístroj poškodený, podľa zákona Záruka sa týka materiálových alebo vý- máte právo ho reklamovať...
 • Seite 67: Servisná Oprava

  Service-Center • Produkt evidovaný ako poškodený mô- žete po dohode s našim zákazníckym Servis Slovensko servisom, s priloženým dokladom o za- kúpení (pokladničný doklad) a s údaj- Tel.: 0850 232001 mi, v čom chyba spočíva a kedy vznik- E-Mail: grizzly@lidl.sk la, zaslať...
 • Seite 68: Einleitung

  Inhalt Einleitung ........68 Service-Center ......84 Bestimmungsgemäße Importeur ........84 Verwendung ......68 Original-EG- Allgemeine Beschreibung ... 69 Konformitätserklärung ....87 Explosionszeichnung ....93 Lieferumfang ........69 Funktionsbeschreibung .....69 Übersicht ........69 Einleitung Technische Daten ......70 Sicherheitshinweise ....70 Symbole und Bildzeichen ....70 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Allgemeine Sicherheitshinweise neuen Gerätes.
 • Seite 69: Allgemeine Beschreibung

  Nutzung geeignet. Bei gewerblichem Ein- Die Funktion der Bedienteile entnehmen Sie satz erlischt die Garantie. bitte den nachfolgenden Beschreibungen. Das Gerät ist Teil der Serie Parkside Übersicht X 20 V TEAM und kann mit Akkus der Parkside X 20 V TEAM Serie betrieben werden. Die Akkus dürfen nur mit Lade- 1 Drehrad geräten der Serie Parkside X 20 V TEAM...
 • Seite 70: Technische Daten

  Technische Daten Warnung: Der Schwingungsemis- sionswert kann sich während der Akku-Stichsäge ..PSSPA 20-Li A1 tatsächlichen Benutzung des Elek- Nenneingangsspannung U ... 20 V tro werk zeugs von dem Angabewert Leerlaufdrehzahl n .....0 - 3800 min unterscheiden, abhängig von der Sägehub ........
 • Seite 71: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Symbole in der Betriebsanleitung: nung oder unbeleuchtete Arbeitsberei- che können zu Unfällen führen. Gefahrenzeichen mit Anga- b) Arbeiten Sie mit dem Elek tro- ben zur Verhütung von Per- werk zeug nicht in explosionsge- sonen- oder Sachschäden fährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.
 • Seite 72 fern von Hitze, Öl, scharfen sichtigte Inbetriebnahme. Ver- Kanten oder sich bewegenden gewissern Sie sich, dass das Teilen. Beschädigte oder verwickelte Elek tro werk zeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Strom- Anschlussleitungen erhöhen das Risiko versorgung und/oder den Akku eines elektrischen Schlages.
 • Seite 73 Gebrauch mit dem Elek tro werk- tionieren und nicht klemmen, ob zeug vertraut sind. Achtloses Han- Teile gebrochen oder so beschä- digt sind, dass die Funktion des deln kann binnen Sekundenbruchteilen Elek tro werk zeugs beeinträchtigt zu schweren Verletzungen führen. ist.
 • Seite 74: Zusätzliche Sicherheitshinweise

  Akku oder das Akkuwerkzeug führen kann. niemals außerhalb des in der • Verwenden Sie kein Zubehör, Betriebsanleitung angegebenen welches nicht von PARKSIDE Temperaturbereichs. Falsches Laden empfohlen wurde. Die kann zu oder Laden außerhalb des zugelasse- elektrischem Schlag oder Feuer führen.
 • Seite 75: Weiterführende Sicherheitshinweise Für Stichsägen

  • Verwenden Sie geeignete Suchgeräte, und Ladegeräts der Serie um verborgene Versorgungsleitungen Parkside X 20 V Team gege- aufzuspüren, oder ziehen Sie die örtli- ben sind. Eine detaillierte Be- che Versorgungsgesellschaft hinzu. schreibung zum Ladevorgang Kontakt mit Elektroleitungen kann zu und weitere Informationen Feuer und elektrischem Schlag führen. finden Sie in dieser separa- Beschädigung einer Gasleitung kann ten Bedienungsanleitung. zur Explosion führen. Eindringen in eine Wasserleitung verursacht Sachbe- Weiterführende...
 • Seite 76: Montage

  Setzen Sie den Akku erst ein, Um die Gefahr von ernsthaften wenn das Akku-Werkzeug oder tödlichen Verletzungen zu vollständig für den Einsatz verringern, empfehlen wir Personen vorbereitet ist. mit medizinischen Implantaten ihren Arzt und den Hersteller des medizi- Ladezustand des nischen Implantats zu konsultieren, Akkus prüfen bevor die Maschine bedient wird.
 • Seite 77: Sägeblatt Montieren/Wechseln

  Sägeblatt montieren/ 3. Nehmen Sie das Sägeblatt (12/13) wechseln aus dem Spannfutter (7). 4. Lassen Sie das Spannfutter (7) los. Tragen Sie beim Anbringen des Parallelführung de-/ Sägeblatts Schutzhandschuhe. montieren Verletzungsgefahr beim Berühren des Sägeblattes. Die Parallelführung kann an beiden Es können nur Sägeblätter Seiten des Gerätes montiert wer- mit einer T-Schaft-Aufnahme...
 • Seite 78: Bedienung

  Bedienung Einstellen des Gehrungswinkels Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie vor allen 1. Öffnen Sie den Hebel (23). Arbeiten den Akku aus dem 2. Drücken Sie die Bodenplatte (5) leicht Gerät. nach vorne. 3. Stellen Sie die Bodenplatte auf die Achten Sie darauf, dass die gewünschte Position ein (-45°...
 • Seite 79: Externe Staubabsaugung Anschließen

  Tauchschnitte • Für dünnes Material, hartes Material (z. B. Aluminium) und für den Kurven- schnitt ebenfalls Stufe 0 verwenden. Tauchschnitte dürfen nur in weiche Mate- rialien wie Holz, Porenbeton, Gipskarton Mit aktiviertem Pendelhub erzielen usw. gemacht werden. Dies erfordert je- Sie einen zunehmend schnelleren doch eine gewisse Übung und ist nur mit Arbeitsfortschritt.
 • Seite 80: Reinigung Und Wartung

  Lagerung • Üben Sie nicht zu viel Druck auf das Gerät aus. Lassen Sie das Gerät die Arbeit verrichten. • Lagern Sie die Geräte und Zubehörteile • Bevor Sie das Gerät ablegen, schalten stets: Sie es aus und warten Sie, bis es voll- - trocken, kommen zum Stillstand gekommen ist.
 • Seite 81: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie Probleme mit dem Bestellvorgang haben, verwenden Sie bitte das Kontaktfor- mular. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an das „Service-Center“ (siehe Seite 84). Position Bezeichnung Bestell-Nr. Schutzhaube 91105890 Metall-Sägeblatt 13800408 Holz-Sägeblatt 13800407 Spanreißschutz...
 • Seite 82: Fehlersuche

  Fehlersuche Entnehmen Sie vor allen Arbeiten an dem Gerät den Akku. Gefahr durch elektrischen Schlag! Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Akku (17) einsetzen (siehe „Akku Akku (17) nicht eingesetzt entnehmen/einsetzen“) Akku (17) laden (separate Be- Akku (17) entladen dienungsanleitung für Akku und Gerät startet nicht.
 • Seite 83: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 5 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 84: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de Sie, nach Rücksprache mit unserem IAN 329790_2001 Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 87 Original-EG-Konformitätserklärung DE AT Hiermit bestätigen wir, dass die Akku-Stichsäge Modell: PSSPA 20-Li A1 Seriennummer 202009000001 - 202009063200 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* • (EU) 2015/863 Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-11:2016 • EN 62471:2008 EN 55014-1: 2017 • EN 55014-2: 2015 • EN IEC 63000:2018 Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller:...
 • Seite 88: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a Akkus szúrófűrész konstrukční řady PSSPA 20-Li A1 Sorozatszám 202009000001 - 202009063200 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* • (EU) 2015/863 A megegyezés biztosítása érdekében a következő harmonizált szabványokat, valamint nemzeti szabványokat és rendelkezéseket alkalmaztuk: EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-11:2016 • EN 62471:2008 EN 55014-1: 2017 • EN 55014-2: 2015 • EN IEC 63000:2018 Jelen megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért kizárólag a gyártó...
 • Seite 89: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Akumulatorska vbodna žaga serije PSSPA 20-Li A1 Serijska številka 202009000001 - 202009063200 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* • (EU) 2015/863 Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacio- nalne norme in določila: EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-11:2016 • EN 62471:2008 EN 55014-1: 2017 • EN 55014-2: 2015 • EN IEC 63000:2018 El fabricante es el único responsable de expedir esta Declaración de Conformidad:...
 • Seite 90: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Aku přímočará pila konstrukční řady PSSPA 20-Li A1 Pořadové číslo 202009000001 - 202009063200 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* • (EU) 2015/863 Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor- my a ustanovení: EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-11:2016 • EN 62471:2008 EN 55014-1: 2017 • EN 55014-2: 2015 • EN IEC 63000:2018 Výhradní...
 • Seite 91: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Akumulátorová priamočiara píla konštrukčnej rady PSSPA 20-Li A1 Poradové číslo 202009000001 - 202009063200 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* • (EU) 2015/863 Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i ná- rodné normy a predpisy: EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-11:2016 • EN 62471:2008 EN 55014-1: 2017 • EN 55014-2: 2015 • EN IEC 63000:2018 Jediný...
 • Seite 93: Robbantott Ábra

  Robbantott ábra ∙ Eksplozijska risba Rozvinuté náčrtky ∙ Výkres náhradných dielov Explosionszeichnung 20200924_rev02_sh...
 • Seite 94 12/13  ...
 • Seite 96 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 09/2020 Ident.-No.: 72036723092020-4 IAN 329790_2001...

Diese Anleitung auch für:

329790_2001

Inhaltsverzeichnis