Herunterladen Diese Seite drucken

Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce - Parkside PSSPA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
Potvrzujeme tímto, že konstrukce
Aku přímočará pila
konstrukční řady PSSPA 20-Li A1
Pořadové číslo
202009000001 - 202009063200
odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění:
2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* • (EU) 2015/863
Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor-
my a ustanovení:
EN 62841-1:2015 • EN 62841-2-11:2016 • EN 62471:2008
EN 55014-1: 2017 • EN 55014-2: 2015 • EN IEC 63000:2018
Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce:
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Germany
01.11.2020
* Výše popsaný předmět prohlášení splňuje předpisy směrnice 2011/65/EU Evropského
parlamentu a Rady z 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v
elektrických a elektronických zařízeních.
90
Překlad originálního
prohlášení o shodě CE
Christian Frank
Osoba zplnomocněná k sestavení
dokumentace

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

329790_2001