Herunterladen Diese Seite drucken

Inhaltsverzeichnis; Bevezető; Rendeltetésszerű Használat - Parkside PSSPA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HU
Sadržaj
Bevezető ...................................... 4
Általános leírás ............................ 5
Szállítási terjedelem ..........................5
Működés leírása ...............................5
Áttekintés .........................................5
Műszaki adatok ........................... 5
Biztonsági tudnivalók .................. 6
Szimbólumok és ábrák.......................6
biztonsági utasítások .......................10
Maradék rizikó ...............................11
Összeszerelés ............................ 11
ellenőrzése .....................................12
Az akkumulátor feltöltése .................12

Bevezető

Gratulálunk az Ön által megvásárolt új
berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű
termék mellett döntött. A jelen készülék
minőségét a gyártás alatt ellenőrizték és
alávetették egy végső ellenőrzésnek. Ezzel
a készülék működőképessége biztosított.
A használati útmutató a termék ré-
szét képezi. Fontos utasításokat tar-
talmaz a biztonságra, a használatra és a
hulladékeltávolításra vonatkozóan. A ter-
mék használata előtt ismerkedjen meg az
összes kezelési és biztonsági útmutatással.
A terméket csak a leírtaknak megfelelően
és a megadott használati területen lehet al-
kalmazni.
4
Használat .................................. 13
Be- és kikapcsolás ...........................13
Merülővágás ..................................14
kapcsolatos utasítások .....................15
Tisztítás ..........................................15
Karbantartás ..................................15
Tárolás ....................................... 15
Hibakeresés ............................... 19
nyilatkozat fordítása .................. 88
Robbantott ábra ........................ 93
Őrizze meg jól az útmutatót és a termék
harmadik személynek való továbbadása
esetén mellékelje az összes dokumentumot.
Rendeltetésszerű
használat
A készülék szögletes műanyag, fa és köny-
nyűfém munkadarabok egyenes és görbe
vágására, valamint legfeljebb 45°-os
gérvágására alkalmas, stabil alátámasz-
tás mellett. A készülék kizárólag otthoni,
száraz helyiségekben történő használatra
készült.
Vegye figyelembe a fűrészlap-típusokra
vonatkozó információkat.
Jelen útmutatóban nem nyomatékkal meg-
engedett alkalmazásoktól eltérő minden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

329790_2001