Herunterladen Diese Seite drucken

A Gérvágási Szög Beállítása; A Löketerősség Beállítása; Külső Porelszívó Csatlakoztatása; Porfúvás Funkció Be-/Kikapcsolása - Parkside PSSPA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HU
A gérvágási szög
beállítása
1. Nyissa ki a kart (23).
2. Nyomja kissé előre az alaplemezt (5).
3. Állítsa be az alaplemezt a kívánt pozí-
cióra (-45° és 45° között). Összesen 5
fokozatot lehet beállítani (-45°, -22,5°,
0°, 22,5° és 45°).
Az alaplemezt kissé hátra kell húzni
és annak egy reteszelő fokozatba kell
nyúlnia.
4. Zárja vissza a kart (23) a pozíció rög-
zítéséhez.
A maximális gérvágási szög csak
akkor állítható be mindkét oldalon,
ha a védőburkolat (
szerelve (lásd a „Védőburkolat fel-/
leszerelése" fejezetet).
A löketerősség
beállítása
A lengőlöket kapcsolóval (4) beállíthatja a
fűrészlap ingamozgását. A lengőlöket kap-
csolóhoz (4) 4 pozíció áll rendelkezésre:
0 - nincs löket: pl. nem vastartalmú fémhez
1 - csekély löket: puha anyaghoz, pl.
műanyag csövekhez
2 - közepes löket: pl. íves vágáshoz vé-
kony fában
3 – erős löket:pl. vastag fához
Az optimális löketerősség gyakorlati pró-
bával határozható meg, amely során az
alábbiakat javasoljuk:
• Finom és tiszta vágott élek csak csekély
ingamozgással vagy ingamozgás nél-
kül érhetők el (I vagy 0 fokozat).
• Vékony anyagokhoz, kemény anyagok-
hoz (pl. Alumínium), valamint íves vá-
gáshoz használja szintén a 0 fokozatot.
14
1. Csúsztassa a külső porelszívóhoz való
2. Csatlakoztasson egy engedélyezett po-
3. Ha nem illik hozzá a külső porelszívó,
11) le van
1. Húzza le a szívótömlőt a külső porelszí-
2. Húzza le a külső porelszívóhoz való
1. A porfúvás funkció bekapcsolásához
2. A kikapcsoláshoz tolja előre a porfúvás
Merülővágás csak puha anyagokban,
például fában, pórusbetonban vagy gipsz-
kartonban stb. végezhető. Ez azonban
bizonyos gyakorlatot igényel és csak rövid
fűrészlapokkal lehetséges.
Merülővágás csak akkor megengedett, ha
a gérvágási szög 0°.
1. Helyezze az alaplemez elülső szélét a
Aktivált ingalöket esetén egyre
gyorsabban haladhat a munkával.
Külső porelszívó
csatlakoztatása
Külső porelszívó csatlakoztatása:
adaptert (15) ütközésig a készülék és
az alaplemez (5) közötti sínbe.
relszívót (a csomag nem tartalmazza) a
külső porelszívóhoz való adapterre.
akkor adott esetben használja a szűkí-
tőelemet (22) is.
Külső porelszívó levétele:
vóhoz való adapterről (15).
adaptert (15).
Porfúvás funkció be-/
kikapcsolása
tolja a porfúvás funkcióhoz való kap-
csolót (24)
pozícióba.
funkcióhoz való kapcsolót (24).
Merülővágás
munkadarab felületére.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

329790_2001