Herunterladen Diese Seite drucken

Hu Jótállási Tájékoztató - Parkside PSSPA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HU
A termék megnevezése:
Akkus szúrófűrész
A termék típusa:
PSSPA 20-Li A1
A gyártó cégneve, címe, e-mail címe:
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Germany
E-Mail: service@grizzly.biz
Az importáló/ forgalmazó neve és címe:
Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6.
1. A jótállási idő a Magyarország területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. üz-
le-tében történt vásárlás napjától számított 5 év, amely jogvesztő. A jótállási idő a fo-
gyasztó részére történő átadással, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy
annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
2. A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a vásárlást igazoló blokkal érvényesíthe-
tő. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettség-vállalás érvényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és
időpontjának bizonyítására őrizze meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási jegyetés
a vásárlást igazoló blokkot.
3. A vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a
forgalmazó köteles a terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszerű hasz-ná-
latot akadályozza. A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvé-nye-
sítheti az áruházakban, valamint a jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervizekben.
(A magyar Polgári Törvénykönyv alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)
A jótállás ideje alatt a fogyasztó hibás teljesítés esetén kérheti a termék kijavítását,
kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, vagy az a forgalma-zó-
nak aránytalan többletköltséggel járna, illetve a fogyasztó kijavításhoz, kicseré-léshez
fűződő érdeke alapos ok miatt megszűnt,árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szer-
ződéstől és visszakérheti a vételárat. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész
kerülhet beépítésre.
4. A fogyasztó a hiba felfedezésé után a lehető legrövidebb időn belül köteles a hibát
bejelenteni és a terméket a jótállási jogok érvényesítése céljából átadni. A hiba fel-fe-
HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Gyártási szám:
IAN 329790_2001
Szerviz neve, címe, telefonszáma:
Szerviz Magyarország
Tel.: 06800 21225
E-Mail: grizzly@lidl.hu
W+T Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
Dunapart also 138
2318 Szigetszentmárton
Tel.: 0624 456 672

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

329790_2001