Herunterladen Diese Seite drucken

Úvod; Použití Dle Určení - Parkside PSSPA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CZ
Obsah
Úvod.......................................... 36
Použití dle určení ........................ 36
Obecný popis ............................. 37
Objem dodávky ..............................37
Popis funkce ...................................37
Přehled ..........................................37
Technické údaje .......................... 38
Bezpečnostní pokyny ................. 38
Symboly a piktogramy .....................38
pro elektrické nářadí .......................39
upozornění pro děrovky ...................42
Zbývající rizika ...............................43
Montáž ...................................... 43
ochranného krytu ............................43
Nabíjení akumulátoru ......................44
paralelního vedení ..........................44
Obsluha ..................................... 45
Zapnutí a vypnutí ............................45
Nastavení úhlu pokosu ....................45
Nastavení síly zdvihu ......................46
odfoukávání prachu ........................46
Ponorné řezy ..................................46
Pokyny k práci ................................46
Čištění a údržba ......................... 47
Čištění ...........................................47
Údržba ..........................................47
Skladování ................................ 47
Vyhledávání závad .................... 49
36
Záruka ...................................... 50
Opravna .................................... 51
Service-Center ............................ 51
Dovozce ..................................... 51
prohlášení o shodě CE ................ 90
Rozvinuté náčrtky ...................... 93

Úvod

Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové-
ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce
kvalitní výrobek.
Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována
během výroby a byla provedena také
závěrečná kontrola. Tím je zaručena funkč-
nost přístroje.
Návod k obsluze je součástí tohoto
výrobku. Obsahuje důležité pokyny
týkající se bezpečnosti, používání
a likvidace. Před použitím výrobku
se seznamte se všemi pokyny k
obsluze a bezpečnosti. Výrobek po-
užívejte jen k popsaným účelům a v
rámci uvedených oblastí použití.
Návod dobře uschovejte a při pře-
dávání výrobku třetímu předejte i
všechny podklady.

Použití dle určení

Přístroj je s pevnou podporou vhodný pro
rovné a zakřivené řezy, stejně jako pro
pokosové řezy do 45° na hranatých ob-
robcích z plastu, dřeva a lehkého kovu. Pří-
stroj se smí používat pouze pro soukromé
použití v suchých prostorách.
Dodržujte pokyny týkající se typů pilových
listů.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

329790_2001