Herunterladen Diese Seite drucken

Tehnični Podatki; Varnostna Opozorila; Simboli V Navodilih Za Uporabo - Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
SI
Tehnični podatki
Nazivna vhodna napetost ...... 230-240 V~,
Število vrtljajev v prostem
teku n
................................50-3000 min
0
Nazivna moč
(Prikljuna zmogljivost) .................... 500 W
Število udarcev ............. maks. 48000 min
Vrtilni moment .................... maks. 7,5 Nm
Maks. premer vpenjanja
vpenjalne glave ......................... Ø 13 mm
Vpenjalno območje vpenjalne
glave ........................................ 2–13 mm
Maks. premer vrtanja
v les .......................................... 25 mm
v beton ...................................... 10 mm
v jeklo ......................................... 8 mm
Razred zaščite ....................................
Vrsta zaščite ......................................IP20
Teža (vključno s priborom) ...... pribl. 1,8 kg
Raven zvočnega tlaka
(L
) .........................93 dB(A), K
pA
Raven zvočne moči
(L
) ..................... 104 dB(A), K
WA
Vibracije (a
)
h
Vrtanje v kovino.... 4,8 m/s
Udarno vrtanje
v beton .............. 15,1 m/s
Vrednosti hrupa in vibriranja so bile določe-
ne v skladu s standardi in določili imenova-
nimi v Izjavi o skladnosti.
Tehnične in optične spremembe v okviru
nadaljnjega razvoja se lahko izvedejo
nenapovedano. Za navedbe dimenzij,
napotkov in podatkov v teh navodilih za
uporabo zato ne jamčimo. Pravni zahtevki
v skladu s temi navodili za uporabo torej
niso veljavni.
30
Navedena vrednost vibracij je izmerjena po
standardiziranem postopku ter jo je možno
uporabiti za medsebojno primerjavo elek-
50 Hz
tričnih orodij.
Navedeno vrednost vibracij je prav tako
možno uporabiti za oceno izpostavljenosti
-1
uporabnika.
-1
II

Varnostna opozorila

=3 dB
Med delom z orodjem upoštevajte varno-
pA
stna opozorila.
=3 dB
WA
Simboli v navodilih za
uporabo
, K=1,5 m/s
2
2
, K=1,5 m/s
2
2
Opozorilo: Vrednost vibracij med
dejansko uporabo se lahko razlikuje
od navedene vrednosti, odvisno od
načina uporabe električnega orodja.
Določiti je treba varnostne ukrepe
za zaščito uporabnika, ki so odvis-
ni od ocene izpostavljenosti med
dejansko uporabo (pri tem je treba
upoštevati tudi čas, ko je orodje
izključeno, in čas, ko je vključeno,
vendar deluje brez obremenitve).
Znaki za nevarnost z napotki
za preprečevanje osebne in
materialne škode.
Znaki za navodilo (namesto klicaja
sledi razlaga navodila) z napotki za
preprečevanje škode.
Znaki za napotek z informacijami o
primernem rokovanju z napravo.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325