Herunterladen Diese Seite drucken

A Készüléken Található Képjelek; Általános Biztonsági Tudnivalók Elektromos Szerszámgépekhez - Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HU
A készüléken található
képjelek
A kezelési utasítást el kell olvasni.
Viseljen fülvédőt.
Viseljen védőszemüveget.
Viseljen maszkot.
Védőkesztyűt kell viselni.
Azonnal húzza ki a hálózati csat-
lakozót, ha a hálózati kábel sérült,
csavarodott vagy elvágták.
A készüléken végzett mindennemű
munka előtt, válassza le a készülé-
ket a hálózatról.
Soha ne tegye ki a készüléket ned-
vességnek.
Az elektromos készülékek nem
tartoznak a háztartási hulladékok
közé.
Védelmi osztály II
18
18
Általános biztonsági
tudnivalók elektromos
szerszámgépekhez
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági tudnivalót
és utasítást. A biztonsági tudni-
valók és utasítások betartásának el-
mulasztása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérüléseket okozhat.
A jövőbeni használat érdekében
őrizzen meg minden biztonsági tud-
nivalót és útmutatót.
A biztonsági tudnivalókban alkalmazott
„elektromos szerszámgép" fogalom hálózat-
ról működtetett elektromos szerszámgépekre
(hálózati kábellel) és akkuval működtetett
elektromos szerszámgépekre (hálózati kábel
nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság:
Munkaterületét mindig tartsa
tisztán és jól megvilágítva. A ren-
detlenség vagy a megvilágítatlan mun-
katerületek balesetekhez vezethetnek.
Ne dolgozzon az elektromos
szerszámgéppel robbanásveszé-
lyes környezetben, ahol éghető
folyadékok, gázok vagy porok
találhatók. Az elektromos szerszám-
gépek szikrákat hoznak létre, melyek
meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
Az elektromos szerszámgép
használata közben tartsa távol
a gyermekeket és az egyéb sze-
mélyeket. Ha elvonják a figyelmét, el-
veszítheti a szerszámgép feletti uralmat.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325