Herunterladen Diese Seite drucken

Jótállási Tájékoztató - Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HU
A termék megnevezése:
Ütvefúró
A termék típusa:
PSBM 500 C4
A gyártó cégneve, címe és email címe:
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Germany
E-Mail: service@grizzly.biz
Az importáló és forgalmazó cégneve és címe:
Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6
1. A jótállási idő a Magyar Köztársaság területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.
üzletében történt vásárlás napjától számított 3 év.
2. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan ki-
állítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség-vállalás ér-
vényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és időpontjának bizonyítására őrizze
meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási jegyet (nyugtát).
3. A vásárlástól számított három napon belül érvényesített csereigény esetén a forgal-
mazó köteles a terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti
az áruházakban, valamint a jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervizekben.
A fogyasztó jótállási kifogásáról a forgalmazó (szerviz) jegyzőkönyvet köteles fel-
venni, amelyben rögzíteni kell a fogyasztó nevét, címét, a fogyasztási cikk (termék)
megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a
hiba leírását, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt, a kifogás rendezésének
módját.
Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indo-
kolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak
át kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak beje-
lentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül
köteles értesíteni a fogyasztót.
Jótállási tájékoztató
Gyártási szám:
IAN 275325
A termék azonosításra alkalmas részeinek meg-
határozása:
A szerviz neve, címe és telefonszáma:
Szerviz Magyarország
Tel.: 06800 21225
E-Mail: grizzly@lidl.hu
W+T Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
Dunapart also 138
2318 Szigetszentmárton
Tel.: 0624 456 672
HU
25
25

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325