Herunterladen Diese Seite drucken

Servisná Oprava; Service-Center; Dovozca - Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
la, zaslať bez poštovného na adresu
servisu, ktorá vám bude oznámená.
Pre zabránenie dodatočných nákladov
a problémov pri prevzatí použite len
tú adresu, ktorá vám bude oznámená.
Nezasielajte prístroj ako nadmerný
tovar na náklady príjemcu, expresne
alebo s iným špeciálnym nákladom.
Prístroj zašlite so všetkými časťami
príslušenstva dodanými pri zakúpení
a zabezpečte dostatočne bezpečné
prepravné balenie.
Servisná oprava
Opravy, ktoré nepodliehajú záruke, mô-
žeme nechať vykonať v našej servisnej
pobočke za úhradu. Radi vám poskytneme
predbežnú kalkuláciu nákladov.
Môžeme spracovať len prístroje, ktoré boli
doručené dostatočne zabalené a so zapla-
teným poštovným.
Pozor: Prístroj zašlite do našej servisnej po-
bočky vyčistený a s informáciami o chybe.
Neprevezmeme prístroje zaslané ako nad-
merný tovar na náklady príjemcu, expres-
ne alebo s iným špeciálnym nákladom.
Likvidáciu vašich poškodených zaslaných
prístrojov vykonáme bezplatne.

Service-Center

Servis Slovensko
SK
Tel.: 0850 232001
E-Mail: grizzly@lidl.sk
IAN 275325

Dovozca

Nasledujúca adresa nie je adresa servisu.
Najskôr kontaktujte hore uvedené servisné
centrum.
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
Nemecko
www.grizzly-service.eu
SK
63

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325