Herunterladen Diese Seite drucken

Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása; Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce - Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
megfelelőségi nyi-
HU
latkozat fordítása
Ezennel igazoljuk, hogy a
Ütvefúró,
gyártási sorozat PSBM 500 C4
Sorozatszám
201608000001 - 201608228028
évtől kezdve a következő vonatkozó EU
irányelveknek felel meg a mindenkor érvé-
nyes megfogalmazásban:
A megegyezés biztosítása érdekében a
következő harmonizált szabványokat, vala-
mint nemzeti szabványokat és rendelkezé-
seket alkalmaztuk:
Jelen megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért
kizárólag a gyártó a felelős:
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
D-63762 Großostheim,
Germany
24.08.2016
* A nyilatkozat fent ismertetett tárgya összhangban
van az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU
(2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos
és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról szóló irányelv előírásaival.
78
Az eredeti CE
2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU*
EN 60745-1/A11:2010 • EN 60745-2-1:2010
EN 55014-1/A2:2011 • EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013
Prevod originalne
izjave o skladnosti
SI
S tem potrjujemo, da
Udarni vrtalnik
serije PSBM 500 C4
Serijska številka
201608000001 - 201608228028
ustreza veljavnim verzijam zadevnih smer-
nic Evropske unije.
Za zagotavljanje skladnosti so bile navede-
ne sledeče usklajene norme, kot tudi nacio-
nalne norme in določila:
Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovor-
en izključno proizvajalec:
Volker Lappas
(Dokumentációs megbízott,
Pooblaščena oseba za dokumentacijo)
* Zgoraj opisani predmet izjave izpolnjuje predpise di-
rektive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe določenih
nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.
CE

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325