Herunterladen Diese Seite drucken

Garancijski List - Parkside PSBM 500 C4 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany
Pooblaščeni serviser:
Tel.: 080080917
E-Mail: grizzly@lidl.si
(Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota)
1.
S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20,
63762 Großostheim, Germany» jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob
normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob iz-
polnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare
zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali
vrnili kupnino.
2.
Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3.
Garancijski rok za proizvod je 36 od datuma izročitve blaga. Datum izročitve bla-
ga je razviden iz računa.
4.
Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o na-
daljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred
tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5.
Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potr-
dilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
6.
V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more
uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7.
Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in
ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more
uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in
uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
8.
Jamčimo servisiranje in rezervne dele za minimalno dobo, ki je zahtevana s strani
zakonodaje.
9.
Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih doku-
mentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovorno-
sti prodajalca za napake na blagu.
Prodajalec:
Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda

Garancijski list

39

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

Diese Anleitung auch für:

Ian 275325