Parkside PSBM 500 B3 Originalbetriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
IMPACT DRILL PSBM 500 B3
IMPACT DRILL
Translation of original operation manual
SLAGBORRMASKIN
Översättning av bruksanvisning i original
KLOPBOORMACHINE
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 102531
ISKUPORAKONE
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
SLAGBOREMASKINE
Oversættelse af den originale driftsvejledning
SCHLAGBOHRMASCHINE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 B3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSBM 500 B3

 • Seite 1 IMPACT DRILL PSBM 500 B3 IMPACT DRILL ISKUPORAKONE Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKINE Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning KLOPBOORMACHINE SCHLAGBOHRMASCHINE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 102531...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended purpose ......4 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. Extent of the delivery ......5 During production, this equipment has Functional description .......
 • Seite 5: General Description

  Overview and over may only use the device under adult supervision. The device is not designed for commercial 1 Changeover switch drilling/ use. impact drilling The manufacturer cannot be held liable for 2 Depth stop damage when the appliance is not used 3 Butterfly screw to adjust the ad- in conformity with its intended purpose or ditional handle and depth stop...
 • Seite 6: Technical Data

  Technical data The stated vibration emission value may also be used for a preliminary exposure Rated input voltage ..230-240 V~, 50 Hz assessment. Idling speed n ....50-3000 min Warning: The vibration emission Power input (power consumption) ...500 W Blow count ....max. 48000 min value may differ during actual use Speed ........
 • Seite 7: Symbols On The Appliance

  Symbols on the appliance Retain all safety directions and in- structions for future use. The term „power tool“ in the warnings Read the manual. refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool. Wear ear protection. Work area safety Keep work area clean and well Wear eye protection.
 • Seite 8 ing or unplugging the power pack, picking up or carrying the tool. Keep cord away from tool. Carrying power tools with your heat, oil, sharp edges or mov- finger on the switch or energising pow- ing parts. Damaged or entangled er tools that have the switch on invites accidents.
 • Seite 9: Safety Information For Drilling Machines

  Safety information for ments, changing accessories, or storing power tools. Such preven- drilling machines tive safety measures reduce the risk of • Wear ear protection during im- starting the power tool accidentaIly. Store idle power tools out of the pact drilling. The exposure to noise •...
 • Seite 10: Residual Risks

  Mounting Residual risks Even if properly operating and handling Pull out the power plug before car- this electric tool, some residual risks will rying out any work on the equip- remain. Due to its construction and build, ment. There is a risk of electrocution this electric tool may present the following or of injury from moving parts.
 • Seite 11: Inserting/Replacing The Tool

  5. Drill the hole until the depth stop matches the voltage rating indi- (2) comes in contact with the cated on the device’s type plate. 2. Switching on: Press the on/off component part. switch (8). Inserting/replacing the tool 3. By using the on/off switch (8) you can progressively control the 1.
 • Seite 12: Changeover Drilling/Impact Drilling

  Changeover drilling/impact Cleaning drilling Do not spray the appliance with water and do not im- 1. Wait for the device to shut-down. merse it in water. Electric 2. Drilling and screwing: shock hazard! Set the changeover switch (1) to the “Drill” symbol: 3.
 • Seite 13: Spare Parts/Accessories

  Spare Parts/accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Sercice-Center” Page 15). Please have the order number mentioned below ready. Position Position Description Order No.
 • Seite 14: Guarantee

  Guarantee duced in accordance with strict quality guidelines and conscientiously checked Dear Customer, prior to delivery. This equipment is provided with a 3-year The guarantee applies for all material and guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights manufacturing defects.
 • Seite 15: Repair Service

  Service-Center tive can be sent postage paid to the service address communicated to you, Service Great Britain with the proof of purchase (receipt) and specification of what constitutes Tel.: 0871 5000 720 the defect and when it occurred. In or- (£...
 • Seite 16: Alkusanat

  Sisältö Alkusanat Alkusanat ........16 Onnittelumme uuden laitteen ostollesi. Käyttötarkoitus ......16 Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Yleinen kuvaus ......17 Tämän laitteen laatua on tarkastettu val- Toimituksen laajuus ......17 mistuksen aikana ja siihen on suoritettu Yleiskuva ........17 lopputarkastus. Laitteesi toimintakyky on Toiminnon kuvaus ......
 • Seite 17: Yleinen Kuvaus

  Yleinen kuvaus Toiminnon kuvaus Kuvat ovat avattavilla etu- että Iskuporakoneessa on kaksiholkkinen pika- takasivuilla. kiristysistukka työkalujen vaihdon nopeut- tamiseksi. Portaaton kierroslukuohjaus, Toimituksen laajuus jatkuvan käytön kiinnitysnappi sekä pyöri- missuunta oikealle/vasemmalle mahdollis- Poista laite pakkauksesta ja tarkasta, onko se tavat helpon työskentelyn. täydellinen.
 • Seite 18: Turvallisuusmääräykset

  Turvallisuusmääräykset Esitetty värähtelyn päästöarvo on mitattu normitetun tarkistusmenettelyn mukaisesti ja arvoa voi käyttää sähkölaitetta toiseen Tämä luku käsittelee periaattellisia turval- laitteeseen vertaillessa. lisuusmääräyksiä, jotka on otettava huo- Esitetyn värähtelyn päästöarvoa voi käyt- mioon sähkökuokkalla työskennellessä. tää myös alustavaan pysähdyksen arvioin- Laitteessa olevien kuvien tiin.
 • Seite 19: Ohjeessa Olevien Kuvien Selitys

  Ohjeessa olevien kuvien joka voi sytyttää pölyn tai höyryt. selitys • Älä anna pienten lasten tai asiattomien henkilöiden olla Vaaraan viittaava merkki työpaikalla sähkölaitteella henlilö- ja esinevahinkojen työskennellessä. Häiritseminen estämiseksi. voi aiheuttaa sen, että menetät koneen hallinnan. Kieltomerkki (huutomerkin asemasta Turvallisuus: kielto on selitetty) vahinkojen estä- miseksi.
 • Seite 20 vähentää sähköiskuvaaraa. teet työskennellessäsi. Jos sähkölaitteen käyttöä mä- Käytä sopivia työvaatteita. Älä • • rissä tiloissa ei voida välttää, pidä löysiä vaatteita, koruja. täytyy silloin olla käytettävissä Pidä hiukset, vaatteet ja käsi- myös vikavirtakytkin. Vikavirta- neet etäällä liikkuvista osista. kytkimen käyttö vähentää sähköisku- Löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset vaaraa.
 • Seite 21: Porakoneita Koskevia Turvallisuusohjeita

  köjohtoihin koskeminen voi ai- Käytä sähkölaitetta, tarvikkei- heuttaa sähköiskun ja aiheuttaa • ta, säätötyökaluja ym. ohjei- tulipalon. Kaasujohtoihin koskeminen den mukaisesti. Ota huomioon voi aiheuttaa räjähdyksen. Vesijohtojen työolosuhteet ja työ itse. Sähkö- vaurioituminen voi aiheuttaa esineva- laitteen käyttö vieraaseen tarkoitukseen hinkoja ja sähköiskun.
 • Seite 22: Asennusohje

  Syvyysvasteen asentaminen/ Varoitus! Tämä laite synnyttää säätäminen käytön aikana magneettisen kentän. Magneettinen kenttä voi vaikuttaa aktiivisesti tai passiivisesti lääkin- Syvyysvasteella voi porata reikiä tarkalleen nällisiin implantteihin. Vakavien tiettyyn syvyyteen x saakka. loukkaantumisien tai kuolemaan johtamisen estämiseksi suosittelem- 1. Löysää lisäkäsikahvassa (5) ole- me lääkinnällisten implanttien käyt- vaa siipiruuvia (3).
 • Seite 23: Käyttö

  Käyttö Pyörimissuunnan asettaminen Laitetta ei saa käyttää ilman Pyörimissuunnan valintakytkimellä voi muut- lisäkäsikahvaa. Se antaa taa laitteen pyörimissuuntaa. lisätukea ja pienentää louk- kaantumisvaaraa. 1. Odota laitteen pysähtymistä. 2. Työnnä pyörimissuunnan valinta- Ota huomioon melusuoja ja muut kytkin (6) haluttuun asentoon: Pyörimissuunta oikealle: määräykset.
 • Seite 24: Puhdistus Ja Huolto

  Puhdistus ja huolto Huolto Anna asiakaspalvelumme tehtäväksi Laitteen ei tarvitse huoltoa. kunnossapito- ja huoltotyöt, joita ei Säilytys ole kuvattu tässä käyttöohjeessa. Käytä vain alkuperäisiä osia. Louk- kaantumisvaara! Puhdista laite ennen säilytystä. Irrota ennen kaikkien töiden aloitus- Säilytä laite aina toimitukseen ta laitteen verkkopistoke.
 • Seite 25: Takuu

  Takuu Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvir- heet. Takuuta ei anneta tuoteosille, jotka Hyvä asiakas, ovat jatkuvasti normaalissa kulutuksessa tälle laitteelle annetaan ostopäivästä al- ja jotka katsotaan olevan kuluvia osia (esim. pikakiristysistukka tai lisäke) eikä kaen 3 vuoden takuu. Siinä tapauksessa, että tuotteessa havai- myöskään helposti rikkoutuvien osien va- taan jokin vika tai puute, on asiakkaalla hingoille (kuten esim.
 • Seite 26: Korjaus-Huolto

  Service-Center tuotteessa on ja milloin se on aiheutu- nut. Vastaanotto-ongelmien ja lisäkus- Huolto Suomi tannuksien välttämiseksi on käytettävä ehdottomasti annettua osoitetta. Var- Tel.: 010309 3582 mista, että lähetysmaksu on maksettu, E-Mail: grizzly@lidl.fi IAN 102531 paketin koko ei aiheuta lisäkustannuk- sia, lähetys ei ole pikalähetys tai muu erikoislähetys.
 • Seite 27: Introduction

  Innehållsförteckning Introduction Introduction ....... 27 Gratulerar till köpet av den nya produkten. Användningsområde....27 Du har valt en förstklassig produkt. Allmän beskrivning ....28 Denna produkt har kvalitetskontrollerats Leveransomfattning ......28 under tillverkningen och genomgått slutavsy- Översikt ........28 ning. Därmed är funktionaliteten hos pro- Funktionsbeskrivning .......
 • Seite 28: Allmän Beskrivning

  Funktionsbeskrivning Tillverkaren ansvarar inte för skador som förorsakas av ej föreskriven användning eller felaktig hantering. Slagborren har en snabbchuck med två hyl- sor vilket gör att verktyg snabbt kan bytas Allmän beskrivning ut. Steglös varvtalsinställning, låsknapp för kontinuerlig drift samt höger-/vänstergång Illustrationerna återfinns på...
 • Seite 29: Säkerhetsinformation

  Symboler på maskinen bruksanvisningen kan därför inte gällande- göras. Läs igenom bruksanvisningen. Det angivna vibrationsvärdet är uppmätt en- ligt en standardiserad testmetod och kan an- vändas för jämförelse av ett elverktyg med Använd hörselskydd. ett annat. Det angivna vibrationsvärdet kan även användas för en inledande bedöm- ning av påverkan.
 • Seite 30 Spara alla säkerhetshänvisningar elverktyget i, att hänga upp det och anvisningar. i eller för att dra ur kontakten ur uttaget. Håll kabeln borta Det begrepp ”elverktyg” som används i från värme, olja, vassa kanter säkerhetshänvisningarna avser nätdrivna eller rörliga maskindelar. Skada- elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (utan nätkabel).
 • Seite 31 ningen, lyfter upp det eller bär åtgärd förhindrar att någon startar det. Om Du håller fingret på brytaren elverktyget av misstag. Förvara ett elverktyg som inte när Du bär elverktyget, eller om Du an- • används utom räckhåll för barn. sluter elverktyget till strömförsörjningen Personer som inte är förtrogna när det är inkopplat, kan olyckor inträf-...
 • Seite 32: Säkerhetsinformation För Borrmaskiner

  Säkerhetsinformation för • Spänn fast rörliga arbetsstycken borrmaskiner ordentligt med spännanordning- ar. Ett arbetsstycke som hålls i handen • Använd hörselskydd vid slag- kan kastas iväg och orsaka personska- borrning. Bullret kan orsaka hörsel- dor. skador Kvarvarande risker • Använd extrahandtaget som medföljer produkten.
 • Seite 33: Monteringsanvisning

  Monteringsanvisning Sätta in/byta ut verktyg Före all rengöring och skötsel måste 1. Vrid ut snabbchucken (4) så Du dra ur kontakten. Fara – elektris- mycket (RELEASE) att det går att ka stötar. sätta i verktyget. För att göra det- ta, håll fast snabbchuckens (4) Montera/Vrida bakre hylsan (4a) och vrid den extrahandtaget...
 • Seite 34: Förval Av Varvtal

  3. Slagborra: Lättare tryck: lägre varvtal Kraftigare tryck: högre varvtal. Ställ omkopplaren (1) på 4. Kontinuerlig drift: Tryck in låsk- symbolen ”Slagborra”. nappen (9). På/Av-knappen (8) Arbetsinstruktion är låst. 5. Stanna: Lossa På/Av-knappen (8). Vid kontinuerlig drift tryck kortva- • Använd alltid lämpligt verktyg.
 • Seite 35: Underhåll

  Avfallshantering/ • Håll ventilationsöppningar ( 12), mo- torkåpa och handtag rena. Använd en miljöskydd fuktig trasa eller en borste. Tillför apparaten, tillbehöret och förpack- Underhåll ningen till en miljövänlig återvinning. Sladdlös produkten är underhållsfri. Elektriska apparater hör inte hem- ma bland hushållsavfallet. Säilytys •...
 • Seite 36: Garanti

  Garanti Garantin avser material- eller tillverknings- fel. Denna garanti omfattar inte produktde- Bästa kund! lar som är utsatta för ett normalt slitage och På denna produkt lämnar vi 3 års garanti därför kan betraktas som förbrukningsdelar (t.ex. snabbchuck) eller skador på ömtåliga efter inköpsdatumet.
 • Seite 37: Reparationsservice

  Service-Center vi dig använda dig uteslutande av den meddelade adressen. Kontrollera att Service Sverige försändelsen inte skickas ofrankerad, som skrymmande gods, express eller Tel.: 0770 930739 med annan specialfrakt. Skicka in E-Mail: grizzly@lidl.se IAN 102531 produkten med samtliga tillbehör som du fick med vid köpet, och tänk på...
 • Seite 38: Introduktion

  Indhold Introduktion Introduktion ....... 38 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Anvendelse ........ 38 parat.Du har besluttet dig for et produkt af Generel beskrivelse ....39 højeste kvalitet. Leveringsomfang ......39 Dette apparats kvalitet blev kontrolleret Oversigt ........39 under produktionen og det blev underka- Funktionsbeskrivelse .......
 • Seite 39: Generel Beskrivelse

  Funktionsbeskrivelse skader, der forårsages på grund af ukorrekt brug eller forkert betjening. Slagboremaskinen har en hurtigspændebo- Generel beskrivelse repatron med to kapper til nem udskiftning af værktøj. Den trinløse omdrejningstalregu- Illustrationerne finder du på de lering, låseknappen til kontinuerligt arbejde forreste og bagerste foldesider.
 • Seite 40: Sikkerhedsinformationer

  Sikkerhedsinformationer Billedtegn i vejledningen Faretegn med angivelser til Dette afsnit beskriver de grundlæggende forebyggelse af person- eller sikkerhedsforskrifter ved arbejdet med elek- materiel skade. trisk havekultivatoren. Påskrifter på maskinen Påbudstegn (i stedet for udråbstegnet er påbuddet forklaret) med angivel- ser til forebyggelse af skader. Læs betjeningsvejledningen.
 • Seite 41 ner holdes væk fra arbejdsom- bryders nedsætter risikoen for elektrisk rådet, når el-værktøjet er i brug. stød. Hvis man distraheres, kan man miste Personlig sikkerhed kontrollen over maskinen. Elektrisk sikkerhed • Det er vigtigt at være opmærk- som, se hvad man laver og bru- •...
 • Seite 42: Sikkerhedshenvisninger Til Boremaskiner

  indsatsværktøj osv. iht. disse fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt instrukser. Tag herved hensyn hår. til arbejdsforholdene og det ar- Brug og håndtering af el-værktøjet bejde, der skal udføres. Brug af el-værktøjet til andre end de fastsatte • Overbelast ikke maskinen. Brug formål kan medføre farlige situationer.
 • Seite 43: Restrisici

  Monteringsvejledning el-værktøjet fra dig, til det står stille. Der er fare for kvæstelser. • Undgå at berøre indsatsværk- Før du går i gang med arbejdet, tøjet eller arbejdsobjektet umid- skal netstikket altid tages ud af stik- delbart efter bearbejdningen. kontakten. Fare for elektrisk stød. Delene kan stadig være varme og forår- Montering/drejning af støt- sage brandskader.
 • Seite 44: Isætning/Udskiftning Af Værktøj

  Isætning/udskiftning af typeskiltet på maskinen. værktøj 2. Tilkobling: Tryk på tænd-/sluk- knappen (8). 1. Drej hurtigspændeborepatronen 3. Omdrejningstallet kan reguleres (4) så langt over på (RELEASE), trinløst med tænd/sluk-knappen at værktøjet kan sættes i. Hold (8). den bagerste kappe (4a) på hur- Let tryk: lavt omdrejningstal tigspændeborepatronen (4) fast Større tryk: højt omdrejningstal.
 • Seite 45: Skift Mellem Boring/Slagboring

  Skift mellem boring/ Rengøring slagboring Apparatet må hverken sprøj- tevaskes med eller dyppes i 1. Vent til værktøjet står stille. vand. Der er fare for at få et 2. Boring og skruning: elektrisk stød! Stil omskifteren (1) på sym- bolet ”boring” 3.
 • Seite 46: Reservedele/Tilbehør

  Reservedele/Tilbehør Reservedele og tilbehør kan bestilles på www.grizzly-service.eu Hvis du ikke har internet, kan du også henvende dig telefonisk til vores servicecenter (se „Service-Center“, side 47). Hav de nedenfor anførte bestillingsnumre klar. Pos. Pos. Betegnelse Bestillings- Betjenings- Eksplosions- numre vejledning tegning 91103360 Set 1...
 • Seite 47: Reparations-Service

  skrøbelige dele (f.eks. kontakter, batterier ekspres eller som en anden specialfor- sendelse. Indsend apparatet inkl. alle eller dele som er lavet af glas). Garantien bortfalder, hvis produktet bliver ved købet medfølgende tilbehørsdele beskadiget, ikke-formålsbestemt anvendt el- og sørg for en tilstrækkelig sikker trans- portemballage.
 • Seite 48: Inleiding

  Inhoud Inleiding Inleiding ........48 Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Gebruiksdoel ......48 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....49 een hoogwaardig product gekozen. Omvang van de levering ....49 Dit apparaat werd tijdens de productie op Overzicht ........49 kwaliteit gecontroleerd en aan een eind- Funktiebeschrijving ......
 • Seite 49: Algemene Beschrijving

  Overzicht en kan een ernstig gevaar voor de gebrui- ker betekenen. Om veiligheidsredenen is het apparaat niet 1 Omschakelaar boren/ bestemd voor kinderen en jongeren die jon- slagboren ger zijn dan 16. Jongeren boven 16 jaar 2 Diepteaanslag mogen het apparaat enkel onder toezicht 3 Vleugelmoer voor afstellen van gebruiken.
 • Seite 50: Technische Gegevens

  Technische gegevens De aangegeven trillingemissiewaarde werd volgens een genormaliseerd testmethode Netspanning ..... 230-240 V~, 50 Hz gemeten en kan ter vergelijking van een Toeren bij niet-belasting n ..50-3000 min stuk elektrisch gereedschap met een ander gebruikt worden. De aangegeven trillinge- Prestatievermogen (aansluitvermogen) .......
 • Seite 51: Symbolen Op Het Apparaat

  Veiligheidsvoorschriften Symbolen in de gebruiksaan- wijzing Gelieve bij het gebruik van het apparaat Gevaarsymbool met informa- de veiligheidsinstructies in acht te nemen. tie over de preventie van per- Symbolen op het apparaat sonen- of zaakschade. Gebruiksaanwijzing raadplegen. Gebodsteken (in plaats van het uitroepingsteken wordt het gebod toegelicht) met informatie over de Draag een gehoorbescherming..
 • Seite 52 reedschap niet in een explosie- trekken. Houd de kabel op een ve omgeving, waarin er zich veilige afstand van hitte, olie, brandbare vloeistoffen, gassen scherpe kanten of bewegende of stoffen bevinden. Elektrisch ge- apparaatonderdelen. Beschadig- de of verstrikt geraakte kabels verho- reedschap produceert vonken, die het stof of de dampen kunnen doen ontste- gen het risico op een elektrische schok.
 • Seite 53 zoals slipvrije veiligheidsschoenen, elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger in het aangegeven vermo- beschermende helm of gehoorbescher- ming, verlaagt het risico op verwondin- gensgebied. Gebruik geen elektrisch gereed- gen. • Vermijd een onopzettelijke in- schap, waarvan de schakelaar • defect is.
 • Seite 54: Veiligheidsinstructies Voor Boormachines

  Gebruik het elektrische gereed- • onder spanning zetten en leiden tot schap, toebehoren, inzetgereed- elektrocutie. schap, enz. in overeenstemming • Gebruik geschikte detectoren met deze aanwijzingen. Neem om verborgen elektrische leidin- daarbij de arbeidsomstandighe- gen op te sporen of vraag raad den en de uit te voeren werk- bij het plaatselijke nutsbedrijf.
 • Seite 55: Montagehandleiding

  gereedschap voordoen: 1. Maak de vleugelmoer (3) van de a) Verwondingen door bewegende onder- hulphandgreep (5) los. delen; 2. Schuif de hulphandgreep (5) via b) Gehoorschade indien er geen geschik- de snelspanboorhouder (4) op te gehoorbescherming gedragen wordt; het apparaat. c) schade aan de longen, indien geen 3.
 • Seite 56: Bediening

  de wijzers van de klok. Lichte druk: laag toerental. 2. Schuif het werktuig zo ver mo- Grotere druk: hoger toerental. 4. Continu bedrijf: Druk op de arrê- gelijk in de snelspanboorhouder (4). teerknop (9). De aan/uit schake- laar (8) is vastgezet. 3.
 • Seite 57: Werkinstructies

  2. Boren en schroeven: Gebruik geen reinigings- c.q. op- Zet de omschakelaar (1) op losmiddelen. U zou het apparaat het symbool “Boren”. daarmee onherstelbaar kunnen be- 3. Slagboren: schadigen. Zet de omschakelaar (1) op het symbool “slagboren”. • Houd ventilatiesleuven ( 12), motor- huis en handgrepen van het apparaat Werkinstructies...
 • Seite 58: Reserveonderdelen/Accessoires

  Reserveonderdelen/Accessoires Reserveonderdelen en accessoires verkrijgt u op www.grizzly-service.eu Indien u geen Internet hebt, neem dan telefonisch contact op met het Service-Center (zie „Service-Center“ pagina 60). Hou de onderstaande bestelnummers klaar. Pos. Pos. Benaming Artikel-Nr. Gebruiks- Explosie- aanwijzing tekening 91103360 Set 1 Snelspanboorhouder 91103361 Set 2...
 • Seite 59 Garantie tot stand komende reparaties worden tegen verplichte betaling van de kosten uitge- Geachte cliënte, geachte klant, voerd. U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Omvang van de garantie rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit product heeft Het apparaat werd volgens strikte kwali- u tegenover de verkoper van het product teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en...
 • Seite 60: Reparatieservice

  Reparatieservice • Gelieve voor alle aanvragen de kassabon en het identificatienummer U kunt reparaties, die niet onder de ga- (IAN 102531) als bewijs van de aan- rantie vallen, tegen berekening door ons koop klaar te houden. • Gelieve het artikelnummer uit het type- servicefiliaal laten doorvoeren.
 • Seite 61: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........61 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Verwendung ......61 Sie haben sich damit für ein hochwertiges Allgemeine Beschreibung ..62 Gerät entschieden. Dieses Gerät wurde Lieferumfang........62 während der Produktion auf Qualität ge- Funktionsbeschreibung ....62 prüft und einer Endkontrolle unterzogen.
 • Seite 62: Allgemeine Beschreibung

  Funktionsbeschreibung Jede andere Verwendung, die in dieser Anleitung nicht ausdrücklich zugelassen wird, kann zu Schäden am Gerät führen Die Schlagbohrmaschine besitzt ein zwei- und eine ernsthafte Gefahr für den Benut- hülsiges Schnellspann-Bohrfutter für den zer darstellen. einfachen Werkzeugwechsel. Die stufenlo- Aus Sicherheitsgründen ist das Gerät nicht se Drehzahlsteuerung, der Arretierknopf für für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren...
 • Seite 63: Technische Daten

  Technische Daten Der angegebene Schwingungsemissions- wert ist nach einem genormten Prüfver- Nenneingangsspannung ..230-240 V~, fahren gemessen worden und kann zum 50 Hz Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Der an- Leerlaufdrehzahl n .....50-3000 min Leistungsaufnahme gegebene Schwingungsemissionswert kann (Anschlussleistung) ......500 W auch zu einer einleitenden Einschätzung Schlagzahl ....max.
 • Seite 64: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Symbole in der Betriebsanleitung Beim Gebrauch der Maschine sind die Si- Gefahrenzeichen mit Anga- cherheitshinweise zu beachten. ben zur Verhütung von Per- Bildzeichen auf dem Gerät sonen- oder Sachschäden. Betriebsanleitung lesen. Gebotszeichen (anstelle des Aus- rufungszeichens ist das Gebot er- läutert) mit Angaben zur Verhütung Tragen Sie einen Gehörschutz.
 • Seite 65 fährdeter Umgebung, in der sich dose zu ziehen. Halten Sie das brennbare Flüssigkeiten, Gase Kabel fern von Hitze, Öl, schar- oder Stäube befinden. fen Kanten oder sich bewegen- den Geräteteilen. Beschädigte oder Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, verwickelte Kabel erhöhen das Risiko die den Staub oder die Dämpfe ent- zünden können.
 • Seite 66 len. Lockere Kleidung, Schmuck oder Ein Moment der Unachtsamkeit beim lange Haare können von sich bewe- Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen. genden Teilen erfasst werden. Tragen Sie persönliche • Wenn Staubabsaug- und -auf- • Schutzausrüstung und immer fangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern eine Schutzbrille.
 • Seite 67: Sicherheitshinweise Für Bohrmaschinen

  Sicherheitshinweise für gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Bohrmaschinen Personen benutzt werden. Pflegen Sie Elektrowerkzeuge • mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, Tragen Sie einen Gehörschutz • ob bewegliche Teile einwandfrei beim Schlagbohren. Die Einwir- funktionieren und nicht klem- kung von Lärm kann Gehörverlust be- men, ob Teile gebrochen oder wirken.
 • Seite 68: Restrisiken

  Schalten Sie das Elektrowerk- • nischen Implantats zu konsultieren, zeug sofort aus, wenn der bevor die Maschine bedient wird. Werkzeugeinsatz wegen Über- Montage lastung oder Verkantung des Werkstückes blockiert. Der Verlust der Kontrolle kann zu Verletzungen füh- Ziehen Sie vor allen Arbeiten an ren.
 • Seite 69: Werkzeug Einsetzen/Wechseln

  Bedienung 3. Platzieren Sie die Spitze des Tiefenanschlags (2) um die ge- wünschte Bohrtiefe x hinter der Verwenden Sie das Gerät Spitze des Bohrers. nicht ohne Zusatzhandgriff. Er gibt Ihnen zusätzlichen Halt 4. Ziehen Sie die Flügelschraube (3) fest an. und vermindert die Verlet- 5.
 • Seite 70: Drehrichtung Einstellen

  Reinigung/Wartung 2. Stellen Sie die ge- wünschte Drehzahl am Drehzahleinstell- Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten ring (7) ein. und Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrie- Drehrichtung einstellen ben sind, von unserem Service- Center durchführen. Verwenden Sie Mit dem Drehrichtungsschalter können Sie nur Originalteile.
 • Seite 71: Lagerung

  Lagerung Entsorgung/Umwelt- schutz Reinigen Sie das Gerät vor der Aufbewah- rung. Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- ckung einer umweltgerechten Wiederver- Bewahren Sie das Gerät im mitge- wertung zu. lieferten Aufbewahrungskoffer (13) trocken und außerhalb der Reich- Elektrogeräte gehören nicht in den weite von Kindern auf.
 • Seite 72: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 73: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 102531 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 74: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Alkuperäisen CE yh- original EC declarati- denmukaisuustodis- tuksen käännös on of conformity Täten vakuutamme, että We hereby confirm that the Iskuporakone PSBM 500 B3 series impact drill PSBM 500 B3 Serial no. Sarjanumero 201409000001-201409139130 201409000001-201409139130 conforms with the following applicable re-...
 • Seite 75: Översättning Av Originalet Av För- Säkran Om Överensstämmelse

  CE-konfor- överensstämmelse mitetserklæring Härmed bekräftar vi att Hermed bekræfter vi,at Slagborrmaskin Slagboremaskine, Serie PSBM 500 B3 Serie PSBM 500 B3 Serienummer Serienummer 201409000001-201409139130 201409000001-201409139130 klassificerats och stämplats i enlighet med følgende gældende EF-direktiver i deres res- gällande EU-riktlinjer:...
 • Seite 76: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  Original EG-Konformi- ginele CE-conformi- tätserklärung teitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Hiermit bestätigen wir, dass die Klopboormachine Schlagbohrmaschine bouwserie PSBM 500 B3 Baureihe PSBM 500 B3 Seriennummer Serienummer 201409000001-201409139130 201409000001-201409139130 is overeenkomstig met de hierna volgende, folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in van toepassing zijnde EU-richtlijnen: ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht:...
 • Seite 77: Exploded Drawing

  Exploded Drawing • Räjähdyspiirustus Sprängskiss • Eksplosionstegning Explosietekening • Explosionszeichnung PSBM 500 B3 informative, informatiivinen, informativ, informatief 20140916-rev02-gs...
 • Seite 80 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Am Gewerbepark 2 D-64823 Groß-Umstadt Last Information Update · Tietojen tila Informationsstatus · Tilstand af information · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 08 / 2014 Ident.-No.: 72036601082014-FI/SE/DK/NL IAN 102531...

Diese Anleitung auch für:

Ian 102531

Inhaltsverzeichnis