Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSBM 500 C4 Betriebsanleitung

Schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HAMMER DRILL PSBM 500 C4
HAMMER DRILL
Translation of the original instructions
SLAGBORRMASKIN
Översättning av bruksanvisning i original
SMŪGINIS GRĘŽTUVAS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
IAN 275325
ISKUPORAKONE
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
WIERTARKA UDAROWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
SCHLAGBOHRMASCHINE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PSBM 500 C4

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSBM 500 C4

 • Seite 1 HAMMER DRILL PSBM 500 C4 HAMMER DRILL ISKUPORAKONE Translation of the original instructions Alkuperäisen käyttöohjeen käännös SLAGBORRMASKIN WIERTARKA UDAROWA Översättning av bruksanvisning i original Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi SMŪGINIS GRĘŽTUVAS SCHLAGBOHRMASCHINE Originalios naudojimo instrukcijos vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 275325...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended purpose ......5 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. Extent of the delivery ......5 During production, this equipment has Functional description .......
 • Seite 5: Intended Purpose

  Intended purpose Functional description The device is intended: The impact drill bearing has a twin-sleeve for impact drilling in concrete, ma- keyless chuck used for simple tool change. sonry or rocks, The continuous speed control, the lock but- for drilling in wood, metal or plastic, ton for continuous operations as well as the for screwing in and loosening screws.
 • Seite 6: Technical Data

  Technical data The stated vibration emission value may also be used for a preliminary exposure Rated input voltage ..230-240 V~, 50 Hz assessment. Idling speed n ....50-3000 min Warning: The vibration emission Power input (power consumption) ...500 W Blow count ....max. 48000 min value may differ during actual use Speed ........
 • Seite 7: Symbols On The Appliance

  Symbols on the appliance Retain all safety directions and in- structions for future use. The term „power tool“ in the warnings Read the manual. refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool. Wear ear protection. Work area safety Keep work area clean and well Wear eye protection.
 • Seite 8 ing or unplugging the power power source and/or battery tool. Keep cord away from pack, picking up or carrying the heat, oil, sharp edges or mov- tool. Carrying power tools with your ing parts. Damaged or entangled finger on the switch or energising pow- er tools that have the switch on invites cords increase the risk of electric shock.
 • Seite 9: Safety Information For Drilling Machines

  Safety information for before making any adjust- ments, changing accessories, or drilling machines storing power tools. Such preven- • Wear ear protection during im- tive safety measures reduce the risk of pact drilling. The exposure to noise starting the power tool accidentaIly. Store idle power tools out of the •...
 • Seite 10: Residual Risks

  Mounting safety. • The device must only be connected to a mains socket via a residual-current Pull out the power plug before car- circuit breaker (RCD) with a rated leak- rying out any work on the equip- age current of not more than 30 mA. ment.
 • Seite 11: Inserting/Replacing The Tool

  5. Drill the hole until the depth stop matches the voltage rating indi- (2) comes in contact with the cated on the device’s type plate. 2. Switching on: Press the on/off component part. switch (8). Inserting/replacing the tool 3. By using the on/off switch (8) you can progressively control the 1.
 • Seite 12: Changeover Drilling/ Impact Drilling

  Changeover drilling/ Cleaning impact drilling Do not spray the appliance with water and do not im- 1. Wait for the device to shut-down. merse it in water. Electric 2. Drilling and screwing: shock hazard! Set the changeover switch (1) to the “Drill” symbol: 3.
 • Seite 13: Spare Parts/Accessories

  Spare Parts/accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Service-Center” Page 14). Please have the order number mentioned below ready. Position Position Description Order No.
 • Seite 14: Repair Service

  (e.g. keyless chuck) or to cover damage to express or other special freight. Please breakable parts (e.g. switches). send the equipment inc. all accessories This guarantee shall be invalid if the prod- supplied at the time of purchase and uct has been damaged, used incorrectly or ensure adequate, safe transport pack- not maintained.
 • Seite 15: Alkusanat

  Sisältö Alkusanat Alkusanat ........15 Onnittelumme uuden laitteen ostollesi. Käyttötarkoitus ......15 Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Yleinen kuvaus ......16 Tämän laitteen laatua on tarkastettu val- Toimituksen laajuus ......16 mistuksen aikana ja siihen on suoritettu Yleiskuva ........16 lopputarkastus. Laitteesi toimintakyky on Toiminnon kuvaus ......
 • Seite 16: Yleinen Kuvaus

  Yleinen kuvaus Toiminnon kuvaus Kuvat ovat avattavilla etu- että Iskuporakoneessa on kaksiholkkinen pika- takasivuilla. kiristysistukka työkalujen vaihdon nopeut- tamiseksi. Portaaton kierroslukuohjaus, Toimituksen laajuus jatkuvan käytön kiinnitysnappi sekä pyöri- missuunta oikealle/vasemmalle mahdollis- Poista laite pakkauksesta ja tarkasta, onko tavat helpon työskentelyn. se täydellinen.
 • Seite 17: Turvallisuusmääräykset

  Turvallisuusmääräykset Ilman työkaluja tehtävä ketjun kiristys Melu- ja tärinäarvot on määritelty standard-in- mukaisuustodistuksessa olevia normeja ja Tämä luku käsittelee periaattellisia turval- määräyksiä vastaaviksi. lisuusmääräyksiä, jotka on otettava huo- Teknisiä ja ulkonäköä koskevia muutoksia mioon sähkökuokkalla työskennellessä. laitteen kehityksen suhteen voidaan tehdä Laitteessa olevien kuvien ilmoittamatta niistä...
 • Seite 18: Ohjeessa Olevien Kuvien Selitys

  Ohjeessa olevien kuvien • Älä anna pienten lasten tai selitys asiattomien henkilöiden olla työpaikalla sähkölaitteella Vaaraan viittaava merkki työskennellessä. Häiritseminen henlilö- ja esinevahinkojen voi aiheuttaa sen, että menetät koneen estämiseksi. hallinnan. Turvallisuus: Kieltomerkki (huutomerkin asemasta kielto on selitetty) vahinkojen estä- Sähkölaitteen pistokkeen täytyy miseksi.
 • Seite 19 Jos sähkölaitteen käyttöä mä- • teet työskennellessäsi. rissä tiloissa ei voida välttää, Käytä sopivia työvaatteita. Älä • täytyy silloin olla käytettävissä pidä löysiä vaatteita, koruja. myös vikavirtakytkin. Vikavirta- Pidä hiukset, vaatteet ja käsi- neet etäällä liikkuvista osista. kytkimen käyttö vähentää sähköisku- vaaraa.
 • Seite 20: Porakoneita Koskevia Turvallisuusohjeita

  vialliset osat laitteen käyttöä koskeminen voi asettaa myös metalliset ennen. Monen tapaturman syynä on laiteosat jännitteen alaisiksi ja aiheut- huonosti suoritettu huolto. taa sähköiskun. Tarkista, että terä on terävä ja • Käytä soveltuvia tunnistuslait- • puhdas. Huolella hoidettu sähkölaite teita piilossa olevien virtajohto- jen löytämiseksi tai ota yhteyttä...
 • Seite 21: Asennusohje

  a) Liikkuvien osien aiheuttamat loukkaantu- tuun työskentelyasentoon (ks. miset; pieni kuva). b) Kuulovammoja, jos ei käytetä sopivia 4. Kiristä siipimutteri (3) tiukalle. kuulosuojia. c) Keuhkovauriot, mikäli työskentelyn ai- Lisäkäsikahva sopii sekä oikea- että kana ei käytetä soveltuvaa hengityssuo- vasenkätisille. jaa; Syvyysvasteen asentaminen/ d) Terveydellisiä...
 • Seite 22: Käyttö

  irrottaa, kierrä pikakiristysistukka voi painaa sisään vain esivalitun kierroslu- (4) auki ja vedä työkalu ulos. vun verran. Käytä ruuvauskärkiä käytettäessä 1. Odota laitteen pysähtymistä. aina yleiskärkipidintä. 2. Aseta haluttu kierros- luku kierrosluvun ase- Käyttö tusrenkaasta (7). Pyörimissuunnan asettaminen Laitetta ei saa käyttää ilman lisäkäsikahvaa.
 • Seite 23: Puhdistus Ja Huolto

  Puhdistus ja huolto Huolto Anna asiakaspalvelumme tehtäväksi Laitteen ei tarvitse huoltoa. kunnossapito- ja huoltotyöt, joita ei Säilytys ole kuvattu tässä käyttöohjeessa. Käytä vain alkuperäisiä osia. Louk- kaantumisvaara! Puhdista laite ennen säilytystä. Irrota ennen kaikkien töiden aloitus- Säilytä laite aina toimitukseen ta laitteen verkkopistoke.
 • Seite 24: Takuu

  Takuu Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvir- heet. Takuuta ei anneta tuoteosille, jotka Hyvä asiakas, ovat jatkuvasti normaalissa kulutuksessa tälle laitteelle annetaan ostopäivästä al- ja jotka katsotaan olevan kuluvia osia (esim. pikakiristysistukka tai lisäke) eikä kaen 3 vuoden takuu. Siinä tapauksessa, että tuotteessa havai- myöskään helposti rikkoutuvien osien va- taan jokin vika tai puute, on asiakkaalla hingoille (esim. koskettimet).
 • Seite 25: Korjaus-Huolto

  Service-Center nut. Vastaanotto-ongelmien ja lisäkus- tannuksien välttämiseksi on käytettävä Huolto Suomi ehdottomasti annettua osoitetta. Var- mista, että lähetysmaksu on maksettu, Tel.: 010309 3582 paketin koko ei aiheuta lisäkustannuk- E-Mail: grizzly@lidl.fi IAN 275325 sia, lähetys ei ole pikalähetys tai muu erikoislähetys. Lähetä laitteen mukana Service Sverige kaikki oston yhteydessä...
 • Seite 26: Introduction

  Innehållsförteckning Introduction Introduction ....... 26 Gratulerar till köpet av den nya produkten. Användningsområde....26 Du har valt en förstklassig produkt. Allmän beskrivning ....27 Denna produkt har kvalitetskontrollerats Leveransomfattning ......27 under tillverkningen och genomgått slutavsy- Översikt ........27 ning. Därmed är funktionaliteten hos produk- Funktionsbeskrivning .......
 • Seite 27: Allmän Beskrivning

  Allmän beskrivning Funktionsbeskrivning Illustrationerna återfinns på Slagborren har en snabbchuck med två främre och bakre fliken. hylsor vilket gör att verktyg snabbt kan bytas ut. Steglös varvtalsinställning, låsknapp för Leveransomfattning kontinuerlig drift samt höger-/vänstergång underlättar arbetet. Manöverdelarnas funk- Packa upp maskinen och kontrollera att den tion beskrivs i det följande.
 • Seite 28: Säkerhetsinformation

  Symboler på maskinen Det angivna vibrationsvärdet är uppmätt enligt en standardiserad testmetod och kan användas för jämförelse av ett elverktyg Läs igenom bruksanvisningen. med ett annat. Det angivna vibrationsvär- det kan även användas för en inledande bedömning av påverkan. Använd hörselskydd. Varning: Vibrationsvärdet kan variera från det angivna värdet Använd skyddsglasögon.
 • Seite 29 Spara alla säkerhetshänvisningar i eller för att dra ur kontakten och anvisningar. ur uttaget. Håll kabeln borta från värme, olja, vassa kanter Det begrepp ”elverktyg” som används i eller rörliga maskindelar. Skada- säkerhetshänvisningarna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna de eller tilltrasslade kablar ökar risken elverktyg (utan nätkabel).
 • Seite 30 det. Om Du håller fingret på brytaren Dra ur kontakten ur uttaget inn- • an Du gör apparatinställningar, när Du bär elverktyget, eller om Du an- byter tillbehör eller lägger un- sluter elverktyget till strömförsörjningen dan maskinen. Denna försiktighets- när det är inkopplat, kan olyckor inträf- åtgärd förhindrar att någon startar Avlägsna inställningsverktygen •...
 • Seite 31: Säkerhetsinformation För Borrmaskiner

  ginalreservdelar. Detta säkerställer blockerar arbetsstycket på grund av överbelastning eller att säkerheten för elverktyget upprätt- snedvridning. Förlust av kontroll kan hålls. orsaka personskador. Säkerhetsinformation för • Spänn fast rörliga arbetsstycken borrmaskiner ordentligt med spännanordning- ar. Ett arbetsstycke som hålls i handen •...
 • Seite 32: Monteringsanvisning

  Monteringsanvisning Sätta in/byta ut verktyg Före all rengöring och skötsel måste 1. Vrid ut snabbchucken (4) så Du dra ur kontakten. Fara – elektris- mycket (RELEASE) att det går att ka stötar. sätta i verktyget. För att göra det- ta, håll fast snabbchuckens (4) Montera/Vrida bakre hylsan (4a) och vrid den extrahandtaget...
 • Seite 33: Förval Av Varvtal

  3. Slagborra: Lättare tryck: lägre varvtal Kraftigare tryck: högre varvtal. Ställ omkopplaren (1) på 4. Kontinuerlig drift: Tryck in låsk- symbolen ”Slagborra”. nappen (9). På/Av-knappen (8) Arbetsinstruktion är låst. 5. Stanna: Lossa På/Av-knappen (8). Vid kontinuerlig drift tryck kortva- • Använd alltid lämpligt verktyg.
 • Seite 34: Underhåll

  Avfallshantering/ • Håll ventilationsöppningar ( 12), mo- torkåpa och handtag rena. Använd en miljöskydd fuktig trasa eller en borste. Tillför apparaten, tillbehöret och förpack- Underhåll ningen till en miljövänlig återvinning. Sladdlös produkten är underhållsfri. Elektriska apparater hör inte hem- ma bland hushållsavfallet. Säilytys •...
 • Seite 35: Garanti

  Garanti Garantin avser material- eller tillverknings- fel. Denna garanti omfattar inte produktde- Bästa kund! lar som är utsatta för ett normalt slitage och På denna produkt lämnar vi 3 års garanti därför kan betraktas som förbrukningsdelar (t.ex. snabbchuck) eller skador på ömtåliga efter inköpsdatumet.
 • Seite 36: Reparationsservice

  Service-Center meddelade adressen. Kontrollera att försändelsen inte skickas ofrankerad, Service Sverige som skrymmande gods, express eller med annan specialfrakt. Skicka in Tel.: 0770 930739 produkten med samtliga tillbehör som E-Mail: grizzly@lidl.se IAN 275325 du fick med vid köpet, och tänk på att emballera väl inför transporten.
 • Seite 37: Wstęp

  Spis tresci Wstęp Wstęp ........37 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Przeznaczenie ......38 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Opis ogólny ....... 38 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Zawartość opakowania ....38 sprawdzono w trakcie produkcji pod ką- Opis działania ......38 tem jakości, a także dokonano jego kontro- Przegląd ........
 • Seite 38: Przeznaczenie

  Przeznaczenie Przedstawione na ilustracji narzędzia jak wiertła i wkrętaki nie należą do zakresu Urządzenie jest przewidziane do: dostawy. do wiercenia udarowego w betonie, Opis działania murze lub kamieniu, do wiercenia w drewnie, metalu lub tworzywie sztucznym, Wiertarka udarowa posiada dwuczęścio- do wkręcania i odkręcania śrub.
 • Seite 39: Dane Techniczne

  Dane techniczne może być wykorzystywana do porównań urządzenia elektrycznego z innymi urzą- Znamionowe napięcie dzeniami. wejścia ....230-240 V~, 50 Hz Podana wartość emisji drgań może też służyć do szacunkowej oceny stopnia eks- Prędkość obrotowa przy pracy jałowej n ......50-3000 min pozycji użytkownika na drgania.
 • Seite 40: Symbole Na Urządzeniu

  Symbole na urządzeniu Ogólne zasady bezpieczeń- stwa dotyczące narzędzi elektrycznych Przeczytaj instrukcję obsługi. OSTRZEŻENIE! Przeczytaj wszystkie zasady i instrukcje bezpieczeństwa. Niedokładne Nosić ochronniki słuchu. przestrzeganie zasad i instrukcji bezpieczeństwa może spowodo- Nośić okulary ochronne. wać porażenie prądem, pożar i/ lub inne ciężkie zranienia. Zachowaj wszystkie zasady bez- Nośić...
 • Seite 41 Bezpieczeństwo elektryczne: ryzyko porażenia prądem. • Jeżeli kabel zasilający tego Wtyczka narzędzia elektryczne- urządzenia jest uszkodzony, • go musi pasować do gniazdka. musi on zostać wymieniony na Wtyczki nie można w żaden specjalny kabel zasilający, do- stępny u producenta lub w jego sposób modyfikować.
 • Seite 42 dzenia należy wyjąć wtyk z Narzędzie lub klucz znajdujący się gniazda sieciowego i/lub wyjąć w obrotowej części urządzenia może akumulator. Ten środek ostrożności spowodować zranienie. Unikaj anormalnych pozycji • zapobiegnie przypadkowemu urucho- ciała. Zapewnij sobie stabilną mieniu elektronarzędzia. Przechowuj nieużywane na- pozycję...
 • Seite 43: Uwagi Dotyczące Bezpieczeństwa Pracy Z Wiertarkami

  Serwis: • Dłonie trzymać z dala od obra- cających się części. Zanim odłoży- Zlecaj naprawy narzędzia elek- • my elektronarzędzie należy odczekać trycznego tylko wykwalifiko- do jego zatrzymania się. Niebezpie- wanemu personelowi i tylko czeństwo zranienia. • Bezpośrednio po obróbce nie do- z użyciem oryginalnych części zamiennych.
 • Seite 44: Instrukcja Montażu

  wych; poprzez uchwyt wiertarski (4) na d) Szkody na zdrowiu będące skutkiem urządzenie. działania wibracji na rękę i ramię, 3. Przestawić dodatkową rękojeść jeżeli urządzenie jest używane przez (5) w żądane położenie robocze długi czas lub nie jest odpowiednio (patrz mała ilustracja). prowadzone i przepisowo konserwo- 4.
 • Seite 45: Obsługa

  W tym celu przytrzymać tylną nik (8) jest zablokowany. 5. Wyłączanie: Zwolnić włącznik/ tuleję (4a) uchwytu wiertarskiego (4) i obrócić przednią tuleję (4b) wyłącznik (8). w prawo. W przypadku pracy ciągłej wci- snąć krótko włącznik/wyłącznik 4. Aby ponownie wyjąć narzędzie, odkręcić...
 • Seite 46: Wskazówki Dotyczące Wykonywania Pracy

  3. Wiercenie udarowe: Nie stosuj żadnych środków do Ustawić przełącznik (1) na czyszczenia ani rozpuszczalników. symbol „Wiercenie udarowe“. Możesz w ten sposób nieodwracal- nie uszkodzić urządzenie. Wskazówki dotyczące wykonywania pracy • Zawsze utrzymuj szczeliny wentylacyjne 12), obudowę silnika i uchwyty •...
 • Seite 47: Części Zamienne/Akcesoria

  Części zamienne/Akcesoria Części zamienne i akcesoria można zakupić na www.grizzly-service.eu Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Centrum Serwisowym (patrz strona 48 „Service-Center”). Miej pod ręką wymienione poniżej numery katalogowe. Pos. Pos. Oznaczenie Nr. katalogowe Instrukcja Rysunek samo- obsługi rozwijający 91103364...
 • Seite 48: Serwis Naprawczy

  uszkodzony, nie był zgodnie z przeznacze- żeby wysyłka nie nastąpiła odpłatnie, jako ponadwymiarowa, ekspresowo niem użytkowany i konserwowany. Użytko- wanie zgodnie z przeznaczeniem wiąże się lub na innych specjalnych warunkach. z przestrzeganiem wszystkich wskazówek Prosimy o przesłanie urządzenia wraz ze wszystkimi częściami wyposażenia zawartych w instrukcji obsługi.
 • Seite 49: Įvadas

  Turinys Įvadas Įvadas ........49 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Naudojimas pagal paskirtį..50 Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės prie- Bendrasis aprašymas ....50 taisą. Gamybos metu atlikta šio prietaiso Pristatomas komplektas ....50 kokybės kontrolė bei jo galutinis patikrini- Veikimo aprašymas ......50 mas.
 • Seite 50: Naudojimas Pagal Paskirtį

  Naudojimas pagal Pavaizduoti įrankiai, pvz., grąžtai ir atsuk- paskirtį tuvai į tiekiamą rinkinį neįeina. Veikimo aprašymas Įrankis skirtas: betono, mūro arba akmens smūginiam gręžimui, Smūginis gręžtuvas turi iš dviejų movų su- medienos, metalosi arba plastiko gręži- darytą užveržimo griebtuvą, palengvinantį mui, įrankio keitimą.
 • Seite 51: Techniniai Duomenys

  Techniniai duomenys Įspėjimas: naudojant elektrinį įrankį tikroji Nominalioji įtampa ..230-240 V~, 50 Hz vibracijos emisijos vertė gali skirtis Tuščios eigos apsukos n ..50-3000 min nuo nurodytosios, nes ji priklauso Galios poreikis nuo elektrinio įrankio naudojimo (Prijungimo galia) ......500 W būdo. Pjovimo aukštis ...
 • Seite 52: Paveikslėliai Ant Prietaiso

  Paveikslėliai ant prietaiso tros tinklo jungiami elektriniai įrankiai (su maitinimo laidu) ir elektriniai įrankiai su Perskaityti naudojimo instrukciją. akumuliatoriais (be elektros laido). Sauga darbo vietoje Naudokite klausos apsaugos prie- mones. Jūsų darbo vieta turi būti švari • ir tinkamai apšviesta. Netvarkin- Užsidėkite akių...
 • Seite 53 kabinkite ant kabelio ir paėmę ar klausos organų apsauga sumažina už jo netraukite iš kištukinio liz- riziką susižaloti. do. Laikykite kabelį atokiai nuo Stebėkite, kad įrankis netikėtai • karščio šaltinio, alyvos, aštrių neįsijungtų savaime. Įsitikinkite, kraštų ir judančių prietaiso da- kad elektrinis įrankis išjungtas ir tik tada junkite prie elektros lių.
 • Seite 54: Grąžtų Saugos Nurodymai

  kį. Tinkamu elektriniu įrankiu geriau Atkreipkite dėmesį į darbo sąly- gas ir atliekamą darbą. Elektrinius ir saugiau dirbti nurodytame galios diapazone. įrankius naudojant kitiems tikslams nei Nenaudokite elektrinio įrankio, • numatyta, gali susidaryti pavojingų situ- kurio jungiklis yra sugedęs. Jei acijų.
 • Seite 55: Liekamoji Rizika

  vamzdžius galima patirti materialinės Įspėjimas! Naudojant šį elektrinį žalos arba elektros smūgį. įrankį susidaro elektromagnetinis • Laikykite rankas atokiai nuo laukas. Tam tikromis aplinkybėmis besisukančių dalių. Prieš padė- šis laukas gali turėti neigiamos dami elektrinį įrankį palaukite, kol jis įtakos aktyviems arba pasyviems sustos.Kyla pavojus susižeisti.
 • Seite 56: Gylio Ribotuvo Sumontavimas/ Nustatymas

  Valdymas Gylio ribotuvo sumontavimas/ nustatymas Nenaudokite įrankio be pa- pildomos rankenos. Tai papil- Su gylio ribotuvu galite gręžti tikslaus gylio x skyles. doma galimybė įsitverti, su- mažinanti pavojų susižeisti! 1. Atlaisvinkite sparninį varžtą (3), esantį ant papildomos rankenos Pastaba triukšmo ir vietos įstatymų. (5).
 • Seite 57: Sukimo Krypties Nustatymas

  Valymas ir techninė 1. Palaukite, kol įrankis sustos. 2. Greičio reguliavimo priežiūra žiedu (7) nustatykite norimą greitį. Šioje instrukcijoje nenurodytus darbus paveskite atlikti vieno iš mūsų įgalioto- Sukimo krypties nustatymas jo techninės priežiūros centro darbuo- tojams. Naudokite tik originalias dalis. Sukimo krypties keitikliu galite pakeisti įrankio sukimosi kryptį.
 • Seite 58: Utilizavimas/Aplinkos Apsauga

  Utilizavimas/aplinkos apsauga Prietaisą, priedus ir pakuotę perduokite utilizuoti aplinkos apsaugos atliekų utilizavimo įstaigai. Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis Savo prietaisą perduokite perdirbimo įstaigai. Naudotas plastikines ir metalines dalis galite surūšiuoti ir perduoti atliekų utilizavimo įstaigai. Informacijos apie tai suteiks Jūsų pardavėjas. Atsarginės dalys/Priedai Atsargines dalis ir priedus galite įsigyti interneto svetainėje www.grizzly-service.eu...
 • Seite 59: Garantija

  Garantija Garantijos taikymo apimtis Prietaisas gaminamas laikantis griežtų Gerbiamasis pirkėjau, kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- namas prieš jį išsiunčiant. rantija nuo pirkimo dienos. Jeigu būtų nustatomi šio prietaiso defek- Garantija apima medžiagų arba gamybos tai, prietaiso pardavėjo atžvilgiu įgyjate defektus.
 • Seite 60: Remonto Paslaugos

  Service-Center centrais. Šios dirbtuvės suteiktų jums iš- samią informaciją apie jūsų pretenzijų Paslaugos Lietuva tenkinimo eigą. • Jeigu prietaisas būtų pripažintas defek- Tel.: 880033144 tiniu, jums pasikalbėjus su mūsų klientų E-Mail: grizzly@lidl.lt 275325 aptarnavimo tarnyba, pridėjus pirkimo įrodymus (kasos čekį) ir pateikus defek- Importuotojas to apibūdinimą...
 • Seite 61: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........61 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Verwendung ......62 Sie haben sich damit für ein hochwertiges Allgemeine Beschreibung ..62 Gerät entschieden. Dieses Gerät wurde Lieferumfang........62 während der Produktion auf Qualität ge- Funktionsbeschreibung ....62 prüft und einer Endkontrolle unterzogen.
 • Seite 62: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Bestimmungsgemäße Abgebildete Werkzeuge wie Bohrer und Verwendung Schrauber sind nicht im Lieferumfang ent- halten. Das Gerät ist vorgesehen: Funktionsbeschreibung - zum Schlagbohren in Beton, Mauerwerk oder Gestein, - zum Bohren in Holz, Metall oder Kunst- Die Schlagbohrmaschine besitzt ein zwei- stoff, hülsiges Schnellspann-Bohrfutter für den - zum Eindrehen und Lösen von Schrau-...
 • Seite 63: Technische Daten

  Technische Daten Der angegebene Schwingungsemissions- wert ist nach einem genormten Prüfver- Nenneingangsspannung ..230-240 V~, fahren gemessen worden und kann zum 50 Hz Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Der an- Leerlaufdrehzahl n .....50-3000 min Leistungsaufnahme gegebene Schwingungsemissionswert kann (Anschlussleistung) .......
 • Seite 64: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Symbole in der Betriebsanleitung Beim Gebrauch der Maschine sind die Si- Gefahrenzeichen mit Anga- cherheitshinweise zu beachten. ben zur Verhütung von Per- Bildzeichen auf dem Gerät sonen- oder Sachschäden. Betriebsanleitung lesen. Gebotszeichen (anstelle des Aus- rufungszeichens ist das Gebot er- läutert) mit Angaben zur Verhütung Tragen Sie einen Gehörschutz.
 • Seite 65 gefährdeter Umgebung, in der verwickelte Kabel erhöhen das Risiko sich brennbare Flüssigkeiten, eines elektrischen Schlages. Gase oder Stäube befinden. Elek- Wenn Sie mit einem Elektro- • werkzeug im Freien arbeiten, trowerkzeuge erzeugen Funken, die verwenden Sie nur Verlänge- den Staub oder die Dämpfe entzünden rungskabel, die auch für den können.
 • Seite 66 Sie sich, dass diese angeschlos- sönlicher Schutzausrüstung, wie Staub- sen sind und richtig verwendet maske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, werden. Verwendung einer Staub- Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, absaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern. verringert das Risiko von Verletzungen. Vermeiden Sie eine unbeab- •...
 • Seite 67: Sicherheitshinweise Für Bohrmaschinen

  so beschädigt sind, dass die Benutzen Sie mit dem Gerät • Funktion des Elektrowerkzeuges gelieferte Zusatzhandgriffe. Der beeinträchtigt ist. Lassen Sie be- Verlust der Kontrolle kann zu Verletzun- schädigte Teile vor dem Einsatz gen führen. des Gerätes reparieren. Viele Halten Sie das Gerät an den •...
 • Seite 68: Restrisiken

  Montage Sichern Sie bewegliche Werk- • stücke mit Spannvorrichtungen. Ein in der Hand gehaltenes Werkstück Ziehen Sie vor allen Arbeiten an kann wegrutschen und Ihre Sicherheit dem Gerät den Netzstecker. Gefahr gefährden. durch elektrischen Schlag. • Schließen Sie das Gerät an eine Steck- Zusatzhandgriff montieren/ dose mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung schwenken...
 • Seite 69: Werkzeug Einsetzen/Wechseln

  Bedienung wünschte Bohrtiefe x hinter der Spitze des Bohrers. 4. Ziehen Sie die Flügelschraube Verwenden Sie das Gerät (3) fest an. nicht ohne Zusatzhandgriff. Er gibt Ihnen zusätzlichen Halt 5. Bohren Sie das Loch, bis der Tiefenanschlag (2) das und vermindert die Verlet- Werkstück berührt.
 • Seite 70: Drehrichtung Einstellen

  Reinigung/Wartung 2. Stellen Sie die ge- wünschte Drehzahl am Drehzahleinstell- Lassen Sie Instandsetzungsarbeiten ring (7) ein. und Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrie- Drehrichtung einstellen ben sind, von unserem Service- Center durchführen. Verwenden Sie Mit dem Drehrichtungsschalter können Sie nur Originalteile.
 • Seite 71: Lagerung

  Lagerung Entsorgung/Umwelt- schutz Reinigen Sie das Gerät vor der Aufbewah- rung. Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- ckung einer umweltgerechten Wiederver- Bewahren Sie das Gerät im mitge- wertung zu. lieferten Aufbewahrungskoffer (13) trocken und außerhalb der Reich- Elektrogeräte gehören nicht in den weite von Kindern auf.
 • Seite 72: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 73: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de 275325 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 74: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the Alkuperäisen CE yh- original EC declarati- denmukaisuustodis- tuksen käännös on of conformity We hereby confirm that the Täten vakuutamme, että PSBM 500 C4 series Iskuporakone impact drill PSBM 500 C4 Serial no. Sarjanumero 201608000001 - 201608228028 201608000001 - 201608228028...
 • Seite 75: Översättning Av Originalet Av För- Säkran Om Överensstämmelse

  överensstämmelse zgodności WE Härmed bekräftar vi att Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Slagborrmaskin Wiertarka udarowa Serie PSBM 500 C4 seriia produkcyjna PSBM 500 C4 Serienummer Numer seryjny 201608000001 - 201608228028 201608000001 - 201608228028 klassificerats och stämplats i enlighet med spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE...
 • Seite 76: Vertimas Iš Originalių Eb Atitikties Deklaracija

  Konformitäts- deklaracija erklärung Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Hiermit bestätigen wir, dass die Smūginis gręžtuvas Schlagbohrmaschine serija PSBM 500 C4 Baureihe PSBM 500 C4 Seriennummer Serijos numeris 201608000001 - 201608228028 201608000001 - 201608228028 atitinka toliau nurodytų numatytųjų EB direk- folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in tyvų...
 • Seite 77: Exploded Drawing

  Exploded Drawing • Räjähdyspiirustus Sprängskiss • Rysunek samorozwijający Trimatis vaizdas • Explosionszeichnung PSBM 500 C4 informative, informatiivinen, informativ, pouczający, informatyvus 20160627-rev02-gs...
 • Seite 80 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Tietojen tila Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 06 / 2016 · Ident.-No.: 72036615062016-3 IAN 275325...