Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside ZKGS 2100 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Seite 34

Zug-kapp-gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_ZKGS_2100_4300685:_
NL
8.3 Versteksnede 0°-45° en draaitafel 0°
(fig. 1-3, 14)
Met de afkortzaag kunnen versteksneden naar
links van 0° tot 45° ten opzichte van het
werkvlak worden uitgevoerd.
Spaninrichting (8), indien nodig,
demonteren of aan de overkant van de
vaststaande zaagtafel (17) aanbrengen.
Machinekop (5) naar de bovenste stand
brengen.
De draaitafel (16) in de 0° stand fixeren.
Vastzetschroef (23) losdraaien.
Machinekop (5) naar links neigen m.b.v. de
handgreep (1) tot de wijzer (21) de
gewenste maat op de schaal (20) aangeeft.
Vastzetschroef (23) opnieuw aanhalen.
Zaagsnede uitvoeren zoals beschreven
onder punt 8.1.
8.4 Versteksnede 0°-45° en draaitafel 0°-45°
(fig. 1-3, 15)
Met de afkortzaag kunnen versteksneden naar
links van 0° tot 45° ten opzichte van het
werkvlak en meteen van 0° tot 45°naar links of
van 0° tot 45° naar rechts ten opzichte van de
aanslagrail worden uitgevoerd (dubbele
versteksnede).
Spaninrichting (8), indien nodig,
demonteren of aan de overkant van de
vaststaande zaagtafel (17) aanbrengen.
Machinekop (5) naar de bovenste stand
brengen.
Draaitafel (16) loszetten door de
vastzetgreep (13) los te draaien.
Op de grendelstandhendel (12) drukken.
Draaitafel (16) en wijzer (14) op de
gewenste hoekmaat van de schaal (15)
draaien en fixeren m.b.v. de vastzetgreep
(13).
De vastzetschroef (23) losdraaien en met
de handgreep (1) de machinekop (5) naar
links op de gewenste hoekmaat neigen (zie
hieromtrent ook punt 8.3).
Vastzetschroef (23) opnieuw aanhalen.
Zaagsnede uitvoeren zoals beschreven
onder punt 8.1.
34
25.11.2008
8:18 Uhr
Seite 34
8.5 Snijdieptebegrenzing (fig. 16)
Met de schroef (27) kan de snijdiepte
traploos worden afgesteld. Te dien einde
kartelmoer op de schroef (27) losdraaien.
De aanslag voor het beperken van de
snijdiepte (28) naar buiten zetten. De
gewenste snijdiepte instellen door de
schroef (27) in of uit te draaien. Daarna de
kartelmoer op de schroef (27) opnieuw
aanhalen.
Controleer de afstelling aan de hand van
een proefsnede.
8.6 Spaanopvangzak (fig. 2)
De zaag is voorzien van een opvangzak (22)
voor spanen.
De spaanzak (22) kan via de ritssluiting aan de
onderkant worden leeggemaakt.
8.7 Verwisselen van zaagblad (fig. 1, 17-20)
Netstekker uit het stopcontact verwijderen!
De machinekop (5) omhoogzwenken. Door
de borgbout (25) in deze stand vastzetten.
Op de ontgrendelhefboom (3) drukken en
zaagbladbescherming (6) omhoog klappen
tot de uitsparing in de
zaagbladbescherming (6) boven de
flensschroef (31) is.
Met een hand de zaagasvergrendeling (4)
indrukken. Met de andere hand platte open
sleutel (C) op de flensschroef (31)
aanzetten.
Zaagasvergrendeling (4) hard indrukken en
flensschroef (31) langzaam met de wijzers
van de klok mee draaien. Na maximaal één
hele slag klikt de zaagasvergrendeling (4)
vast.
Draai dan met wat meer kracht de
flensschroef (31) met de wijzers van de
klok mee los.
Flensschroef (31) er helemaal uit draaien
en buitenflens (32) wegnemen.
Neem het zaagblad (7) van de binnenflens
(38) af en trek het naar beneden eruit.
Flensschroef (31), buitenflens (32) en
binnenflens (38) zorgvuldig schoonmaken.
Het nieuwe zaagblad (7) in omgekeerde
volgorde monteren en aanhalen.
Let op! De afschuining van de tanden,

Werbung

Kapitel

loading

  Andere Handbücher für Parkside ZKGS 2100

Diese Anleitung auch für:

43.006.85