Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside ZKGS 2100 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Seite 27

Zug-kapp-gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Anleitung_ZKGS_2100_4300685:_
2.3 Speciale veiligheidsinstructies voor het
toestel
1. Veiligheidsmaatregelen
Versleten tafelinzetstuk vervangen.
Enkel de door de fabrikant aanbevolen
zaagbladen gebruiken die beantwoorden
aan EN 847-1.
Indien nodig, gepaste persoonlijke
beschermingsmiddelen dragen. Deze
zouden kunnen bevatten:
- gehoorbeschermer om het risico te
verminderen hardhorig te worden,
- ademhalingsbescherming ter
vermindering van het risico gevaarlijke
stof in te ademen.
- bij het hanteren van zaagbladen en ruwe
materialen handschoenen dragen.
Zaagbladen moeten zoveel mogelijk in
een doos worden gedragen.
De volgende factoren kunnen het vrijkomen
van stof beïnvloeden:
- versleten, beschadigde of gebarsten
zaagbladen
- aanbevolen afzuigvermogen van de
afzuiginstallatie 20 m/s
- het werkstuk moet naar behoren worden
geleid
Zaagbladen van hooggelegeerd snelstaal
(HSS-staal) mogen niet worden gebruikt.
2. Veiligheidsinstructies voor de laser
Let op!
Laserstraling
Niet in de straal kijken
Laserklasse 2
Bescherm u en uw omgeving tegen gevaar
voor ongelukken door de gepaste
voorzorgsmaatregelen te nemen.
25.11.2008
8:18 Uhr
Seite 27
Niet met blote ogen rechtstreeks in de
laserstraal kijken.
Nooit rechtstreeks in de stralengang kijken.
De laserstraal nooit richten op
weerkaatsende oppervlakken, personen of
dieren. Ook een laserstraal met een gering
vermogen kan schade berokkenen aan het
oog.
Voorzichtig – als u anders te werk gaat dan
hier beschreven kan dit leiden tot een
blootstelling aan gevaarlijke straling.
Lasermodule nooit openen.
Als het meetinstrument een tijdje niet wordt
gebruikt, is het aan te raden de batterijen te
verwijderen.
Gebruik nooit een optisch instrument (een
loep b.v.) om de laserstraal te bekijken.
Controleer de laser regelmatig en telkens
vóór gebruik op uitwendige schade.
Gebruik het gereedschap niet als het
schade vertoont om gevaren te voorkomen.
Laat een defecte laser alleen herstellen
door een klantenserviceplaats.
3. Veiligheidsinstructies omtrent de
batterijen
Batterijen nooit heropladen. Er bestaat
ontploffingsgevaar.
Batterijen buiten bereik van kinderen
bewaren, niet in het vuur gooien, niet
kortsluiten of uit elkaar nemen.
Contacten van de batterijen en het
gereedschap, indien nodig, schoonmaken
voordat u er de batterijen inzet.
Uitgeputte batterijen onmiddellijk uit het
gereedschap verwijderen. Uitloopgevaar!
Steeds alle batterijen tegelijkertijd
vervangen. Gebruik daarvoor enkel nieuwe
batterijen van hetzelfde type.
Contact met huid, ogen en slijmvliezen
vermijden. Bij contact met batterijzuur de
betrokken plaatsen onmiddellijk met veel
helder water spoelen en onverwijld de
dokter consulteren.
Batterijen niet aan extreme
omstandigheden blootstellen, b.v. niet op
radiatoren of in de felle zon plaatsen!
Verhoogd uitloopgevaar!
NL
27

Werbung

Kapitel

loading

  Andere Handbücher für Parkside ZKGS 2100

Diese Anleitung auch für:

43.006.85