Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PKS 1500 A2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Kapp- und gehrungssäge

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
MITRE SAW PKS 1500 A2
GB
MITRE SAW
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
SI
ČELILNA IN ZAJERALNA ŽAGA
Napotki za upravljanje in varnost
Prevod originalnih navodil za uporabo
SK
SKRACOVACIA A POKOSOVÁ PÍLA
Upozornenia k obsluhe a bezpečnostné upozornenia
Preklad originálu návodu na obsluhu
IAN 290768
HU
FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ
Kezelési és biztonsági útmutató
Az eredeti használati útmutató fordítása
CZ
POKOSOVÁ PILA
Pokyny k obsluze a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního návodu k obsluze
DE
AT
CH
KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
HU
SI
CZ
SK

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

Verwandte Anleitungen für Parkside PKS 1500 A2

Inhaltszusammenfassung für Parkside PKS 1500 A2

 • Seite 1 MITRE SAW PKS 1500 A2 FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ MITRE SAW Kezelési és biztonsági útmutató Operating and Safety Instructions Az eredeti használati útmutató fordítása Translation of Original Operating Manual ČELILNA IN ZAJERALNA ŽAGA POKOSOVÁ PILA Napotki za upravljanje in varnost Pokyny k obsluze a bezpečnostní...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 3 Read and follow the operating and safety instructions before you start working with this power tool! Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat, és mindig tartsa be azokat! Pred zagonom preberite navodila za uporabo in varnostne napotke ter jih upoštevajte! Před uvedením do provozu si přečtěte a dodržujte návod k obsluze a bezpečnostní...
 • Seite 4 Fig. 1 Fig. 1.2 Fig. 1.3 Fig. 1.3 Fig. 1.1 Fig. 2 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 3...
 • Seite 5 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 7...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Introduction Proper use Important information Additional safety instructions Residual risks Assembly Commissioning Area of application Settings Working instructions Electrical connection Accessories Maintenance Disposal Troubleshooting Guarantee Certificate Declaration of conformity...
 • Seite 7: Introduction

  Dust bag • Improper handling, Stationary saw blade guard • Non-compliance of the operating instructions, PKS 1500 A2 • Repairs by third parties, not by authorized service techni- cians, Scope of delivery • Installation and replacement of non-original spare parts, Mitre saw •...
 • Seite 8: Proper Use

  *S6, continuous operation periodic duty. • Contact with the saw blade in the non-covered saw Identical duty cycles with a period at load followed by a area. period at no load. Running time 10 minutes; duty cycle is • Reaching into the running saw blade (cutting injury). 25% of the running time.
 • Seite 9: Additional Safety Instructions

  Use protective equipment Check the electric tool for potential damage Wear protective goggles. Protective devices and other parts must be carefully in- – – Wear a mask when carrying out dust-creating work. spected to ensure that they are fault-free and function –...
 • Seite 10 Maintenance and repair Do not use any loose reducing rings or bushes for the Pull out the mains plug for any adjustment or repair reducing of holes on saw blades. – tasks. Make sure that fixed reducer rings for securing the The generation of noise is influenced by various insertion tool have the same diameter and have at least –...
 • Seite 11: Residual Risks

  Do not mix old and new batteries or batteries of dif- • Avoid accidental starting of the machine: the operating but- ferent types or manufacturers! Replace an entire set of ton may not be pressed when inserting the plug in an outlet. batteries at the same time.
 • Seite 12: Area Of Application

  TRANSPORT Pivoting the table plate (Fig. 2) If the machine must be transported, carry it by the handle The mitre saw can be pivoted left and right with the rotary table. (34 - Fig. 4) and place it in the original packaging in which Exact angle adjustment is possible on the basis of the scale.
 • Seite 13: Electrical Connection

  Attention! The machine executes an upward stroke automati- • Actuate the spindle lock (22 - Fig. 3). cally due to the return spring, i.e. do not release the handle (2) • Loosen the saw blade fastening screw (28) - (Atten- tion: left-handed thread).
 • Seite 14: Accessories

  Such damaged electrical connection cables must not be used • In the event of service work, personal protective equip- and are life-threatening due to the insulation damage. ment must always be work (protective goggles and Check the electrical connection cables for damage regu- gloves).
 • Seite 15: Troubleshooting

  Troubleshooting Fault Possible cause Remedy Motor does not work. Motor, cable or plug defective, fuses burnt. Arrange for inspection of the machine by a specialist. Never repair the motor yourself. Danger! Check fuses and replace as necessary. The motor starts up slowly Voltage too low, coils damaged, capacitor burnt.
 • Seite 16: Guarantee Certificate

  GUARANTEE CERTIFICATE Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 17 Tartalomjegyzék: Oldal: Bevezetés Rendeltetésszerűi használat Fontos utasítások További biztonsági utasítások Maradék kockázatok Üzembe helyezés Összeszerelés Alkalmazási terület Beállítások Munkavégzési útmutatások Elektromos csatlakoztatás Tartozék Javítás Mentesítés Hibaelhárítás Jótállási tájékoztató Konformkijelentés...
 • Seite 18: Bevezetés

  Forgácsgyűjtő zsák • szakszerűtlen kezelés, Merev fűrészlapvédő • a használati utasítások be nem tartása, • harmadik személy által végzett, szakképzetlen PKS 1500 A2 javítások, Szállított elemek • nem eredeti alkatrészek beszerelése és cseréje, Fejező- és gérvágó • szakszerűtlen használat, fűrész...
 • Seite 19: Rendeltetésszerűi Használat

  * S6 üzemmód, megszakítás nélküli, időszakos Figyelembe kell venni a munkaegeszsegugyi es a üzemmód. Az üzemeltetés indítási időből, folya- biztonsagtechnikai teren fennallo balesetvedelmi matos terhelés alatt állás időszakából és üresjárati szabalyokat. időből áll. A működési idő 10 perc, a relatív bekap- A gepen tortenő...
 • Seite 20 A gépet 18 év feletti személyek kezelhetik, 16 Ápolja gondosan a szerszámait – év feletti tanulók pedig kizárólag felügyelet Tartsa a szerszámait élesen és tisztán, hogy – mellett. jól és biztosan tudjon dolgozni. Tárolja a szerszámait biztonságosan Kövesse a karbantartási előírásokat és az –...
 • Seite 21: További Biztonsági Utasítások

  Ne használjon hibás vagy sérült csatlakozó A zajképződést különböző tényezők befolyá- – – vezetékeket. solják, többek között a fűrészlapok minősé- Ne használjon olyan elektromos szerszá- ge, valamint a fűrészlap és az elektromos – mokat ahol a kapcsolót nem lehet be- és kéziszerszám állapota.
 • Seite 22 A FŰRÉSZLAPOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ Megfelelő óvintézkedések használata által védje BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK magát és a környezetét a balesetveszélyektől! • Ne tekintsen vedetelen szemekkel kozvetlenul a Csak akkor illesszen be betétszerszámokat, ha lezersugarba. a kezelésüket tökéletesen ismeri. • Ne tekintsen sohasem kozvetlenul a sugarzasba. Figyeljen a legmagasabb fordulatszámra.
 • Seite 23: Maradék Kockázatok

  Vegye ki az elemeket a készülékből, ha ÁTHELYEZÉS hosszabb ideig nem használja azt, kivéve, ha Mivel a fejezőfűrész viszonylag kis méretű és köny- vészhelyzet esetére vannak ott! nyű, ezért könnyen, akár egy ember is áthelyezheti. A kifolyt elemeket SOHA ne érintse meg Elegendő, ha a zárógomb (4.
 • Seite 24: Alkalmazási Terület

  Porzsák beszerelése (2. ábra) A forgatható asztal elfordításához lazítsa meg a (21) • Nyomja össze a (12) forgácsgyűjtő zsák szár- rögzítőcsavart, és a gépegységet a (20) fogantyúnál nyas fémgyűrűit, és vigye a zsákot a motortér fogva forgassa addig, amíg el nem éri a kívánt szö- kimeneti nyílásához.
 • Seite 25 • A fűrészelési folyamat befejezése után vigye • A forgóasztal rögzítéséhez ismét húzza meg a vissza a felső nyugalmi állásba a gépfejet, és en- rögzítőcsavart (21). gedje el az (1) be-/kikapcsolót. • Oldja ki a rögzítőcsavart (23). Figyelem! A visszaállító rugóknak köszönhetően •...
 • Seite 26: Elektromos Csatlakoztatás

  Elektromos csatlakoztatás Javasoljuk, hogy az elszívó berendezés zsákját vagy tartályát rendszeresen ürítse ki, valamint tisztítsa A telepített elektromos motor üzemkészen meg a szűrőt. csatlakozik. A csatlakozás megfelel a vonatko- Az elszívó berendezés minimális sebessége 30 m/s zó VDE és DIN rendelkezéseknek. legyen.
 • Seite 27: Hibaelhárítás

  Hibaelhárítás Üzemzavar Lehetséges ok Elhárítás A motor nem működik. A motor, a kábel vagy a csatlakozó hibás, a Vizsgáltassa meg a gépet egy szakemberrel. biztosítékok kiégtek. A motort soha ne javítsa önkényesen. Veszély! Ellenőrizze a biztosítékokat, esetleg cserélje ki. A motor lassan indul A feszültség túl alacsony, a tekercsek Ellenőriztesse a feszültséget az elektromos el, és nem éri el az...
 • Seite 28: Jótállási Tájékoztató

  JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Fejező- és gérvágó fűrész 290768 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása: PKS1500A2 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: scheppach Kiss Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Häsör Utja 3 H - 5931 Nagtszenas Günzburger Straße 69...
 • Seite 29 A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi A hiba oka: időpontja: A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: A hiba javításának módja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje:...
 • Seite 30 Kazalo: Stran: Uvod Predpisana namenska uporaba Pomembni napotki Dodatni varnostni napotki Ostala tveganja Zagon Montaža Področje uporabe Nastavitve Delovna navodila Električni priključek Pribor Vzdrževanje Odstranjevanje Pomoč pri motnjah Garancijski list Izjava o skladnosti...
 • Seite 31: Uvod

  • neprimerne uporabe, Vreča za trske • neupoštevanja navodil za uporabo, Toga zaščita žaginega lista • popravila s strani nepooblaščenihin neusposo- bljenih oseb, PKS 1500 A2 • vgradnje in zamenjave neoriginalnih rezervnih Obseg dostave delov, Čelilna in zajeralna žaga • neprimerne uporabe, Vreča za trske...
 • Seite 32: Predpisana Namenska Uporaba

  * Način delovanja S6, prekinjeno periodično delova- Spremembe stroja istočasno izključujejo jamstvo nje. Delovanje sestoji iz zagonskega časa, časa s proizvajalca in jamstvo za napake, ki nastanejo konstantno obremenitvijo in časa v prostem teku. zaradi tega. Kljub smotrni namenski uporabi pa se Čas cikla znaša 10 minut, relativni vklopni čas ne morejo popolnoma odstraniti določeni faktorji znaša 25 % časa cikla.
 • Seite 33 Uporabljajte pravo orodje Vtič odklopite iz vtičnice. Ne uporabljajte slabega orodja ali dodanih Drobcev, trsk ali zataknjenih delčkov lesa ne – – naprav za težka dela. odstranjujte, medtem ko žagin list deluje. Ne uporabljajte orodja za namene in dela, Ob neuporabi električnega orodja, pred vzdr- –...
 • Seite 34: Dodatni Varnostni Napotki

  Dodatni varnostni napotki Pri transportu električnega orodja uporabljaj- – te samo transportne priprave. Za uporabo Varnostni ukrepi ali transport nikoli ne uporabljajte zaščitnih Opozorilo! Ne uporabljajte poškodovanih ali priprav. – deformiranih žaginih listov. Pazite, da je med transportom spodnji del –...
 • Seite 35: Ostala Tveganja

  Pred uporabo vložnih orodij se prepričajte, da Okvarjene ali porabljene baterije je treba so vse zaščitne priprave ustrezno pritrjene. reciklirati v skladu z Direktivo 2006/66/ES. Pred uporabo se prepričajte, da vložno orodje, Baterije in/ali napravo oddajte na ustreznem ki ga uporabljate, ustreza tehničnim zahtevam zbirnem mestu.
 • Seite 36: Zagon

  • Izogibajte se naključnemu zagonu stroja: Ko vti- PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE kač vtaknete v vtičnico, tipka za aktiviranje ne Vtičnica mora biti v dobrem stanju. sme biti pritisnjena. Spominjamo vas na to, da mora biti na omrežno • Uporabite orodje, ki je priporočeno v tem priroč- napravo priključena magnetotermična zaščitna niku.
 • Seite 37: Nastavitve

  Nepredvidene možnosti uporabe • Pred rezanjem preverite, da med omejevalno Stroj ni primeren za: tračnico (27a) in listom žage (5) ne more priti do • Železne materiale, jeklo in lito železo ter druge trkov. vrste materiala, ki niso navedene, predvsem ži- •...
 • Seite 38: Električni Priključek

  Zajeralni poševni rez 0°- 45° in vrtljiva miza 0°- Zamenjava baterije laserja (sl. 6) 45° • Odstranite pokrovček baterije laserja (30). Od- S čelilno žago lahko izvajate poševne rezevv levo stranite 2 bateriji. od 0°do 45° glede na delovno površino invistoča- •...
 • Seite 39: Pribor

  Motor na izmenični tok • Omrežna napetost mora biti 230 V~. • Podaljški do 25 m morajo imeti prečni prerez 1,5 kvadratnega milimetra. Priključevanje in popravila električne opreme lahko izvajajo samo električarji. V primeru povpraševanja morate navesti spodnje podatke: • Vrsta toka, ki napaja motor •...
 • Seite 40: Pomoč Pri Motnjah

  Pomoč pri motnjah Motnja Mogoč vzrok Ukrep Motor ne deluje. Motor, kabel ali vtič so okvarjeni, varovalke Stroj na pregleda strokovnjak. Motorja nikoli so pregorele. ne popravljajte sami. Nevarnost! Preverite varovalke, po potrebi jih zamenjajte. Motor deluje počasi Prenizka napetost, poškodovane tuljave, Elektro podjetje naj preveri napetost.
 • Seite 41: Garancijski List

  Garancijski list Proizvajalec: scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 DE-89335 Ichenhausen Telefonska št. servisa: +800 4003 4003 (0,00 €/Min.) E-poštni naslov (SI): lidl.service.si@scheppach.com Naslov servisa: Top Nova d.o.o. Brodisce 22 SI - 1236 Trzin S tem garancijskim listom scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spo- daj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
 • Seite 42 Obsah: Strana: Úvod Použití podle účelu určení Důležité pokyny Doplňující bezpečnostní pokyny Zbytková rizika Uvedení do provozu Montáž Oblast použití Nastavení Pracovní pokyny Elektrická přípojka Příslušenství Údržba Zlikvidování Odstraňování závad Záruční list Prohlášení o shodě...
 • Seite 43: Úvod

  Vak na piliny důvodů: Pevná ochrana pilového listu • Nesprávná manipulace. • Nedodržení pokynů pro obsluhu. PKS 1500 A2 • Opravy prováděné třetí stranou, opravy neprová- Rozsah dodávky děné v autorizovaném servisu. Zarovnávací a pokosová • Montáž neoriginálních dílů nebo použití neorigi- pila nálních dílů...
 • Seite 44: Použití Podle Účelu Určení

  * Provozní režim S6, nepřetržitý periodický provoz. Změny na stroji zcela vylučuji ručeni vyrobce a z Provoz se skládá z doby náběhu, doby s konstant- toho vznikle škody. I přes použiti podle učelu urče- ním zatížením a doby volnoběhu. Provozní cyklus ni nelze zcela vyloučit určite zbyvajici rizikove fak- činí...
 • Seite 45 Nářadí nepřetěžujte Vytáhněte vidlici z elektrické zásuvky Na těžké práce nepoužívejte moc slabé nářadí S pilovým listem v provozu nikdy neodstraňuj- – – nebo přídavné nářadí. te třísky, hobliny nebo upevněné dřevěné díly. Používejte správné nářadí Pokud elektrický nástroj nepoužíváte, před –...
 • Seite 46: Doplňující Bezpečnostní Pokyny

  Doplňující bezpečnostní pokyny Při dopravě elektrického nástroje používejte – pouze dopravní prostředky. Pro manipulaci Preventivní bezpečnostní opatření nebo dopravu nikdy nepoužívejte ochranné Upozornění! Nepoužívejte poškozené nebo prostředky. – deformované pilové listy. Dávejte pozor na to, aby byla během dopravy – Opotřebovanou stolovou vložku vyměňte.
 • Seite 47: Zbytková Rizika

  Před použitím nástavců se ujistěte, že jsou Použité baterie ihned vyjměte z přístroje a správně připevněny všechny ochranné pro- správně zlikvidujte! Baterie nevyhazujte do středky. komunálního odpadu. Vadné a vypotřebované Před použitím se ujistěte, že vámi používaný baterie se musí recyklovat podle směrnice nástavec splňuje technické...
 • Seite 48: Uvedení Do Provozu

  • Zabraňte náhodnému spuštění stroje: při vložení PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ vidlice do elektrické zásuvky nesmí být stisknut Elektrická zásuvka musí být v dobrém stavu. hlavní spínač. Chtěli bychom vám připomenout, že síťové zařízení • Používejte nástroje, které jsou doporučeny v této musí...
 • Seite 49: Nastavení

  90°/90°/ 120 x 60 mm • Pilové zařízení zvedněte za držadlo (2), až se 90°/45° 80 x 60 mm dostane do nejvyšší pozice. 45°/90° 120 x 35 mm • Obráběný předmět zatlačte rovnoměrně na lišty 45°/45° 80 x 35 mm se zarážkami (27), přitom dávejte pozor, aby se vaše ruce nedostaly do oblasti řezání...
 • Seite 50: Elektrická Přípojka

  Elektrická přípojka • Posuvná dorazová lišta (27a) musí před polohou nejvíce uvnitř zaaretovaná tak, aby vzdálenost mezi dorazovou lištou (27a) a kotoučem pily (5) Instalovaný elektromotor je zabudován v pro- byla minimálně 8 mm. vozuschopném stavu. Přípojka musí odpovídat • Zkontrolujte před řezem, zda není mezi dorazo- příslušným předpisům VDE a DIN.
 • Seite 51: Údržba

  Údržba Bude-li se muset mimořádných servisních prací a mimořádných oprav účastnit odborný personál, obraťte se vždy na doporučené servisní středisko, nebo přímo na nás. Upozornění! Před každým nastavením, údržbou nebo opravou vytáhněte síťovou zástrčku! • Servisní práce, údržbu a čištění, stejně jako odstraňování poruch, lze v zásadě provádět pouze na stroji s vypnu- tým pohonem.
 • Seite 52: Záruční List

  Záruční list Važena zakaznice, važeny zakazniku, naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také...
 • Seite 53 Obsah: Strana: Úvod Správny spôsob použitia Dôležité upozornenia Dodatočné bezpečnostné upozornenia Zostatkové riziká Uvedenie do prevádzky Montáž Oblasť nasadenia Nastavenia Pracovné pokyny Elektrická prípojka Príslušenstvo Údržba Likvidácia Odstraňovanie porúch Záručný list Vyhlásenie o zhode...
 • Seite 54: Úvod

  Vrece na piliny nasledujúcich dôvodov: Pevná ochrana pílového kotúča • nesprávnej manipulácie, • nedodržania pokynov na obsluhu, PKS 1500 A2 • opravy vykonanej treťou stranou, opravy nevyko- Rozsah dodávky nanej v autorizovanom servise, Skracovacia a • montáže neoriginálnych dielcov alebo použitia pokosová...
 • Seite 55: Správny Spôsob Použitia

  * Typ prevádzky S6, neprerušená periodická pre- Napriek spravnemu učelovemu použitiu sa nemožu vádzka. Prevádzka sa skladá z času nábehu, času niektore špecificke rizikove faktory celkom vylučiť. s konštantným zaťažením a času chodu naprázd- Z dovodu danej konštrukcie a stavby tohto stroja sa no.
 • Seite 56 Ukladajte Vaše prístroje na bezpečnom mieste Dodržiavajte predpisy pre údržbu a pokyny – Nepoužívané nástroje musia byť uskladnené v pre výmenu nástrojov. – suchej, uzatvorenej miestnosti a mimo dosahu Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel, a pri – detí. eventuálnom poškodení ich nechajte vymeniť Nepreťažujte Vaše prístroje autorizovaným odborníkom.
 • Seite 57: Dodatočné Bezpečnostné Upozornenia

  POZOR! Chyby na elektrickom prístroji, ochranných – Pri dvojúkosových rezoch buďte mimoriadne zariadeniach alebo nástrojových násadcoch – opatrní. ihneď po ich zistení oznámte osobe zodpo- POZOR! vednej za bezpečnosť. Používanie iných nástrojov a iného príslušen- – Bezpečná práca stva môže pre vás znamenať nebezpečen- stvo poranenia.
 • Seite 58 Upínacie plochy zbavte nečistôt, tuku, oleja a Bezpečnostné upozornenia k zaobchádzaniu s vody. batériami Nepoužívajte žiadne redukčné krúžky ani puz- drá na zmenšenie otvorov pri kotúčoch kotúčo- Vždy dávajte pozor na to, aby sa batérie vkla- vých píl. dali so správnou polaritou (+ a -), ktorá je na Dbajte na to, aby fixované...
 • Seite 59: Zostatkové Riziká

  Zostatkové riziká UMIESTNENIE / PRACOVISKO Stroj umiestnite na pracovný stôl alebo na plochý so- Stroj je skonštruovaný podľa stavu techniky a kel, aby bol prístroj podľa možností čo najstabilnejší. prijatých bezpečnostnotechnických pravidiel. Dávajte pozor na to, aby bol stroj, ak je to možné, Napriek tomu sa môžu pri práci vyskytnúť...
 • Seite 60: Oblasť Nasadenia

  Montáž strmeňa (obr. 1.1 – 1.2) FIXÁCIA OBROBKU • Uvoľnite skrutky s krížovými drážkami (18) na Pre fixovanie obrobku tento upnite pomocou upínača spodnej strane píly a strmeň (16) preveďte cez obrobku (10 – obr. 1) na pracovný stôl. predurčené otvory na zadnej strane píly. •...
 • Seite 61: Elektrická Prípojka

  • Pred rezom skontrolujte, či nie je medzi dorazo- • Na vnútornú prírubu pílového kotúča nasaďte vou koľajničkou (31) a pílovým kotúčom (5) mož- nový pílový kotúč. Dávajte pritom pozor na smer ná kolízia. otáčania pílového kotúča. • Opäť utiahnite fixačnú skrutku (32). •...
 • Seite 62: Príslušenstvo

  Elektrické prípojné vedenia pravidelne kontroluj- • Piliny po rezaní pravidelne odstraňujte tak, že te ohľadne poškodení. Dávajte pozor na to, aby pri vyčistíte zónu rezania a dosadacie plochy. kontrole prípojného vedenia nebolo toto pripojené k Odporúčame použiť odsávacie zariadenie alebo elektrickej sieti.
 • Seite 63: Odstraňovanie Porúch

  Odstraňovanie porúch Porucha Možná príčina Náprava Motor nefunguje. Motor, kábel alebo zásuvka sú chybné, Stroj nechajte skontrolovať odborníkom. Nikdy poistky spálené. motor neopravujte sami. Nebezpečenstvo! Skontrolujte poistky, príp. ich vymeňte. Motor beží pomaly Napätie je príliš nízke, vinutia poškodené, Napätie nechajte skontrolovať distribútorom a nedosahuje kondenzátor spálený.
 • Seite 64: Záručný List

  Záručný list Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste.
 • Seite 65 Inhaltsverzeichnis: Seite: Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung Wichtige Hinweise Zusätzliche Sicherheitshinweise Restrisiken Inbetriebnahme Montage Einsatzbereich Einstellungen Arbeitshinweise Elektrischer Anschluss Zubehör Wartung Entsorgung Störungsabhilfe Garantieurkunde Konformitätserklärung DE/AT/CH...
 • Seite 66: Einleitung

  Gerät oder durch dieses Gerät entstehen bei: Sägeblattschutz starr • Unsachgemäßer Behandlung, • Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, PKS 1500 A2 • Reparaturen durch Dritte, nicht autorisierte Fach kräfte, Lieferumfang • Einbau und Austausch von nicht originalen Ersatz teilen, Kapp- und Gehrungssäge •...
 • Seite 67: Bestimmungsgemäße Verwendung

  * Betriebsart S6, ununterbrochener periodischer Betrieb. Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungsvor- Der Betrieb setzt sich aus einer Anlaufzeit, einer Zeit mit schriften genauestens einzuhalten. Sonstige allgemeine konstanter Belastung, und einer Leerlaufzeit zusammen. Regeln in arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Die Spieldauer beträgt 10 min, die relative Einschaltdauer Bereichen sind zu beachten.
 • Seite 68 Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge sicher auf Befolgen Sie die Hinweise zur Schmierung und zum – Unbenutzte Elektrowerkzeuge sollten an einem Werkzeugwechsel. – trockenen, hochgelegenen oder abgeschlossenen Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlussleitung – Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, abgelegt des Elektrowerkzeugs und lassen Sie diese bei werden.
 • Seite 69: Zusätzliche Sicherheitshinweise

  ACHTUNG! Sicheres Arbeiten Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeuge und Verwenden Sie nur Sägeblätter, deren höchstzuläs- – – anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für sige Drehzahl nicht geringer ist als die maximale Sie bedeuten. Spindeldrehzahl der Tischreissäge und die für den Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug durch eine Elektrofach- zu schneidenden Werkstoff geeignet sind.
 • Seite 70 Verwenden Sie keine losen Reduzierringe oder -buch- • Reparaturen am Laser dürfen nur vom Hersteller des sen zum Reduzieren von Bohrungen bei Kreissägeblät- Lasers oder einem autorisierten Vertreter vorgenommen tern. werden. Achten Sie darauf, dass fixierte Reduzierringe zum Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien Sichern des Einsatzwerkzeuges den gleichen Durch- messer und mindestens 1/3 des Schnittdurchmessers haben.
 • Seite 71: Restrisiken

  Restrisiken POSITIONIERUNG/ARBEITSPLATZ Positionieren Sie die Maschine auf eine Arbeitsbank oder Die Maschine ist nach dem Stand der Tech- auf einen flachen Sockel, damit das Gerät so stabil wie nik und den an erkannten sicherheitstechni- möglich steht. Achten Sie darauf, dass die Maschine, wenn schen Regeln gebaut.
 • Seite 72: Einsatzbereich

  Montage der Werkstückauflagen (Fig. 1.1 - 1.2) Neigen des Säge-Aggregats (Fig. 3) • Lösen Sie die Kreuzschlitzschraube (14) und führen Das Sägeaggregat kann bis zu einem Winkel von 45° die Werkstückauflage durch die vorgesehene Bohrung geneigt werden. seitlich am feststehenden Sägetischs. Lösen Sie die Feststellschraube (23) auf der Rückseite der •...
 • Seite 73 Achtung! Durch die Rückholfeder schlägt die Maschine • Mit dem Handgriff (2) den Maschinenkopf nach links, automatisch nach oben. Handgriff (2) nach Schnittende auf das gewünschte Winkelmaß neigen. nicht loslassen, sondern Maschinenkopf langsam und unter • Feststellschraube (23) wieder festziehen. leichtem Gegendruck nach oben bewegen.
 • Seite 74: Elektrischer Anschluss

  Elektrischer Anschluss Zubehör Der installierte Elektromotor ist betriebsfer- SÄGEMEHLABSAUGUNG tig ange schlos sen. Der Anschluss entspricht Die Kappsäge ist mit einem Absaugstutzen ausgerüstet, an den einschlägigen VDE- und DIN-Be stim- den eine Absauganlage angeschlossen werden kann. Wahl- mungen. Der kundenseitige Netzanschluss weise kann auch ein Staubbeutel angebracht werden.
 • Seite 75: Entsorgung

  Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Störungsabhilfe Störung Mögliche Ursache Abhilfe Motor funktioniert nicht. Motor, Kabel oder Stecker defekt, Maschine vom Fachmann überprüfen lassen.
 • Seite 76: Garantieurkunde

  Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 77: Declaration Of Conformity

  UE i normami standarder for følgende artikkel izjavlja sledeco skladnost z EU-direktivo in normami za декларира съответното съответствие съгласно artikel Дирек-тива на ЕС и норми за артикул Mitre Saw - PKS 1500 A2 (Parkside) 89/686/EC_96/58/EC 2014/29/EU 2006/42/EC 2014/35/EU Annex IV...
 • Seite 79 Nur für EU-Länder. Kun for EU-lande. Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Elværktøj må ikke bortskaffes som allmindeligt affald! Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU em bortskaffelse af Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektro- elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal werkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwer- brugt elværktoj indsamles separat og bortskaffes på...
 • Seite 80 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen Update: 07 / 2017 · Ident.-No.: 290768_ 3901220977 IAN 290768...

Inhaltsverzeichnis